Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сколівського району на 2017 рік ( далі - Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Сколівського району на 2017 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримки найуразливіших верств населення. Недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. Програма розроблена управлінням економічної політики районної державної адміністрації спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Законодавчою основою для розроблення Програми є:

 • Закон України від 23.03.2000 р. №1602-111 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Показники економічного стану району за підсумками 2014 - 2015 року та пропозиції підприємств і організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перспектив розвитку на 2016 рік, а також наявність фінансових ресурсів.

Метою розроблення Програми є забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, економічного зростання району, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. А саме, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити податкову базу регіону.

1.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

1.1.ПРОМИСЛОВІСТЬ

Однією з основних ланок економіки, яка має забезпечувати стабільний розвиток є промислове виробництво.

Cтаном на 1 січня 2017 року в районі працює 13 промислових підприємств, якими реалізовано промислової продукції на суму 374,1 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 147 % (2015 рік – 254,1 млн. грн.).

В обсязі реалізованої промислової продукції найбільшу частку займає продукція переробної промисловості - 97,8 %, а саме: 72,2 % - виробництво харчових продуктів; 19,8 % - оброблення деревини та виробництво виробів з дерева; 4,1 % - машинобудування; 1,7 % - легка промисловість; найменшу частку займає виробництво та розподілення теплоенергії, водопостачання, каналізації, поводження з відходами - 2,2 % .

Ось уже, декілька останніх років, залишається незмінним внесок нашого району в загальний об’єм виробництва промислової продукції області і складає 0,6%.

Аналізуючи роботу промислових підприємств, слід зазначити, що протягом звітного періоду у промисловості району відбулися позитивні тенденції. Так, в районі нарощено обсяги виробництва ковбасних виробів, яловичини, мороженої телятини та свинини (ТзОВ «Євро Вік»). У легкій промисловості збільшилося пошиття чоловічих та жіночих виробів з тканини (ТзОВ «Італія Джинс Груп»). Більше перероблено деревини (ДП Славсько ЛГ, ДП Сколе ЛГ).

В 2017 році прогнозується реалізувати 375,0 млн.грн. промислової продукції, що становитиме 103,0 % до відповідного періоду минулого року.

Проект програми промислового виробництва на 2017 рік розрахований у відповідності до реального ринку збуту, пошуку шляхів розв’язання проблемних питань на підприємствах, що впливають на скорочення обсягів виробництва та реалізації, розвитку виробництва у інших напрямках господарської діяльності.

Основні завдання на 2017 рік:

- нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;

-освоєння нових виробництв (розширення асортименту промислової продукції);

- розвиток внутрішнього ринку продукції;

- конкурентоспроможність основних видів продукції промисловості;

- створення сприятливого інвестиційного клімату.

Галузева структура промислової продукції за видами діяльності, %

Галузь

2015р.

факт

2016p.

звіт

2017p.

пpоект

Вся промисловість

100

100

100

Переробна

97,1

97,8

97,7

-харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

69,7

72,2

72,0

-виробництво деревини та виробів з деревини

20,8

19,8

19,8

-легка промисловість

2,6

1,7

1,7

-машинобудування

4,0

4,1

4,1

Виробництво та розподілення теплової енергії, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

2,9

2,2

2,3

Обсяги реалізованої промислової продукції у діючих цінах (по облікованому колу) на 2017 рік, тис.грн.

Назва галузі

 

2015р.

факт

 

2016р.

Звіт

 

2017р.

проект

 

%

Промисловість всього:

254128,1

374054,2

375000,0

100,3

в т.ч.

 

 

 

 

Переробна промисловість

246727,4

365698,3

366500,0

100,2

в т.ч.

 

 

 

 

харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції

176276,3

269909,2

270000,0

100,0

виробництво деревини та виробів з деревини

52979,3

74150,4

74600,0

100,6

легка промисловість

6284,2

6289,4

6400,0

101,7

машинобудування

11124,5

15349,3

15500,0

100,9

Виробництво та розподілення теплової енергії, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

7400,7

8355,9

8500,0

100,7

1.2.ТУЗИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Туризм є пріоритетним напрямком розвитку Сколівщини. Подальший розвиток туризму сприятиме підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню туристів до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Основним напрямком туристичної діяльності, що розвивався в даній місцевості з 60-х років минулого століття є гірськолижна інфраструктура, яка зараз налічує: 5 підвісних пасажирських канатних доріг, 29 бугельних витягів, 30 гірськолижних трас, різної складності. Більшість туристичних потоків припадають на зимовий період (близько 65%) коли можна займатися гірськолижним спортом, але в своїй більшості дані об’єкти (ППКД, витяги) є застарілими і не відповідають сучасним вимогам, особливо це стосується смт.Славсько на г. Тростян та с.Тисовець на г.Козій. Тому основним завданням на 2017 рік є залучення інвестицій в даний сектор туристичної діяльності та створення умов для безпечного експлуатування ППКД та витягів.

Грунтовних змін потребує також сектор розміщення, зокрема бази відпочинку та суб’єкти підприємницької діяльності сільського зеленого туризму (СЗТ).

Потрібно відмітити, що загальна кількість садиб які потенційно можуть займатися СЗТ по Сколівському районі близько 300 господарств, але в зв’язку з відсутністю постійного попиту на даний вид послуг та небажання легалізовуватись більшість з них офіційно не зареєстровані, що значною мірою негативно впливає на формування місцевих бюджетів. Тому у грудні 2016 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення здійснено три виїзди з метою проведення роз’яснювальної роботи серед власників агроосель щодо їх реєстрації.

Серед 89 відпочинкових закладів (бази відпочинку, пансіонати, готелі), близько третини працюють тільки у літній період, отже основними напрямками інвестиційної активності в цій сфері є модернізація старих відпочинкових комплексів та освоєння нових територій придатних для рекреації.

Важливим фактором збільшення туристичних потоків є загальний розвиток соціальної та транспортної інфраструктури господарства району зокрема: у випадку завершення побудови дороги на ділянці від с.Хащованя до с. Нижній Студений в рамках проекту «Тисовець-Славське-Боржава» та об’єднання туристичних потенціалів півдня Львівської та гірської частини Закарпатської областей стає очевидним що рекреаційні та готельні об’єкти, а також заклади громадського харчування Сколівщини набудуть значного поштовху у своєму розвитку (покращення рівня надання послуг, розширення асортименту дозвілля, будівництво нових та реконструкція діючих об’єктів соціальної інфраструктури). Так, у 2016 році силами і коштами приватних підприємців та громади району проведено робіт на загальну суму близько 1 млн.грн. по будівництву дороги від с.Хащованя до с. Нижній Студений.

На території району функціонують ряд туристичних маршрутів різної тематики, зокрема: пішохідні, кінні, екологічні, велосипедні. Надзвичайно цікавими є історико-етнографічні об’єкти району. Важливим фактором нарощення туристичного продукту є також загальний стан об’єктів інфраструктури та безпеки туристів, серед них можна виокремити:

 • збої в роботі підвісних пасажирських канатних доріг (ППКД) та гірськолижних витягів. Протягом зимових сезонів відбуваються зупинки ППКД на горах Тростян і Високий Верх;

 • гірничо-рятувальна служба обслуговує не всі гірськолижні зони, відчувається брак спеціалістів пошукової роботи та медичних працівників у перід найбільшого навантаження;

 • промоційна робота потребує активізації, що дасть змогу збільшити кількість гірськолижників у районі.

В останні роки значно розширився асортимент надання додаткових послуг в туристичній сфері, зокрема: прокат різноманітного туристичного спорядження, створення додаткових та впорядкування діючих зон відпочинку, збудовано перший в області альпінпарк, в більшості відпочинкових комплексах є дитячі ігрові майданчики, збудовано багато невеликих басейнів на території готелів та агроосель, діє боулінг клуб, є можливість порибалити.

Прикро, але на території району тільки гірськолижний комплекс «Плай» відповідає всім вимогам, то ж особливі надії покладаємо на інвестора, який розробляє проект на території потенційної Славської ОТГ і я впевнений, що він буде зреалізований.

Основні завдання на 2017 рік:

- удосконалення рекламно-інформаційної діяльності, з метою створення позитивного інвестиційного клімату в районі та представлення туристичної гулузі на національних та міжнародних туристичних виставках;

- забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів на відпочинкових комплексах, гірськолижних трасах та туристичних маршрутах району;

 • провадження туристичної діяльності з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища.

1.4.АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Весь обсяг сільськогосподарської продукції виробляють 10734 особистих селянських господарств (населення ).

У 2016 році вироблено валової продукції сільського господарства на суму 134,0 млн.грн., що нарівні 2015 року.

Основні показники розвитку сільського господарства

млн. грн.

Показник

2015p.

звіт

2016p. факт

2017p. пpоект

2017p. до 2016p.,%

Валова продукція у порівнянних цінах 2010р. - всього, млн. грн.

133,9

134,0

134,0

100,0

у тому числі:

 

 

 

 

сільськогосподарські підприємства

-

-

-

-

господарства населення

133,9

134,0

134,0

100

у% до попереднього року

101,0

96,0

100,0

100

Із загального обсягу валової продукції:

 

 

 

 

рослинництво, млн. грн.

43,3

43,4

43,4

100,0

у% до попереднього року

110,0

90,0

100,0

100,0

тваринництво, млн. грн.

90,6

90,6

90,6

100

у% до попереднього року

98,0

99,0

100,0

100,0

Кількість:

 

 

 

 

сільськогосподарських підприємств, одиниць

-

-

-

-

індивідуальних підсобних господарств, одиниць

12984

10734

10734

100,0

фермерських підприємств, одиниць

4

4

4

100,0

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (усі категорії господарств) в 2016 році

тис. тонн

Вид продукції

2015p.

звіт

2016p. факт

2017p. пpоект

2017p. до 2016p.,%

Зернові культури (у вазі після доробки)

- всього

0,9

0,9

1,2

133,3,0

у тому числі приватний сектор

0,9

0,9

0,9

100,0

Картопля- всього

28,4

28,4

28,4

100,0

у тому числі приватний сектор

31,0

28,4

28,4

100,0

Овочі, баштанні культури – всього

2,6

2,6

2,6

100,0

у тому числі приватний сектор

2,6

2,6

2,6

100,0

Реалізація худоби та птиці

 

 

 

 

у живій вазі - всього

2,6

2,6

2,6

100,0

у тому числі приватний сектор

2,6

2,6

2,6

100,0

у забійній вазі - всього

1,4

1,4

1,4

100,0

у тому числі приватний сектор

1,5

1,4

1,4

100,0

Молоко – всього

22,5

22,5

22,5

100,0

у тому числі приватний сектор

22,5

22,5

22,5

100,0

Яйця, млн. штук – всього

7,5

7,5

7,5

100,0

у тому числі приватний сектор

7,5

7,5

7,5

100,0

Вовна (у фізичній вазі), тонн – всього

03

0,3

0,3

100,0

у тому числі приватний сектор

0,3

0,3

0,3

100,0

 

В особистих селянських господарствах станом на 01.01.2015 року утримувалось 12029 гол.ВРХ,(94,2% до 2014року) з них корів 6963 голови (95,3% до 2014 року), 2649 гол свиней (97,2 % до 2014 року), 1072 кози та вівці (115,8% до 2014 року), 1176 коней, 1150 кролів, 61100 гол. птиці, 2040 бжолосімей.

У 2016 році по програмі підтримки розвитку тваринництва з районного бюджету використано 40,0 тис. грн.. ( 40,0 тис. грн. за утримання 3-х і більше корів молочного напряму продуктивності - 37 громадян - 121 корова (330,58 грн. на 1 корову).

В 2016 році проводилась робота по залученню в сільськогосподарське виробництво раніше не задіяниж земель. Фермерське господарство «Дуброва» Стрийського району взяло в оренду 40,0 га земельних часток (паїв) в с. Н. Синьовидне. За оренду землі орендар розрахувався повністю.

На території району діють 2 сільськогосподарські кооперативи: МЗЗК «Промінь» (с. Крушельниця) та «Бескид» (с. Довжки), якими в 2015 році була надано послуг з обробітку землі населенню на суму 10,7 тис.грн., а у 2016 році на суму 20,0 тис. грн.

На 2017 рік із районного бюджету планується виділити 100 тис.грн. по програмі підтримки розвитку тваринництва ( 40,0 тис.грн. – фінансова підтримка (дотація за утримання 3-х і більше корів молочного напряму продуктивності), 60,0 тис.грн. – фінансова підтримка фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців у галузі агропромислового виробництва шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками) залученими на закупівлю сільськогосподарських тварин і обладнання.

Основні завдання на 2017 р:

 • стабілізація та нарощування чисельності поголів’я ВРХ, свиней, птиці.

 • залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток сільськогосподарського виробництва;

 • спрямування виробничої та соціальної інфраструктури на розвиток сільської місцевості

 • залучення в сільськогосподарське виробництво раніше не задіяних земель по Корчинській сільській раді та В. Синьовидненській селищній раді (товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Карпати» буде обробляти близько 500,0 га. земель).

1.5.СПОЖИВЧІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

Значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району відіграє сфера торгівлі. В районі діє 89 об’єктів роздрібної торгівлі, з них 76 крамниць, 1 ринок та 217 об’єктів ресторанного господарства.

Обсяг роздрібного товарообороту офіційно зареєстрованих підприємств галузі, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у 2016 році склав 269,0 млн. грн., і збільшився на 11 % у порівнянні з 2015 роком.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі та ресторанного господарства в середньому на одну особу складає 5627.6 грн. (у 2015 році – 5025,1 грн.).

На території населених пунктів району відведено місця для розміщення торгівельних рядів та майданчиків для реалізації сільськогосподарської продукції та промислових товарів у селах , визначені дні проведення виїзної торгівлі.

На 2017 рік прогнозується досягти обсягу роздрібного товарообороту в сумі 290.0 млн. грн.

Основні завдання на 2017 рік:

- збільшити обсяги роздрібного товарообороту за рахунок розвитку торгової мережі та активізації діяльності гуртової торгівлі;

- насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами і послугами.

Розвиток pоздpібного товаpообоpоту

Показник

Одиниця виміру

2015p.

звіт

2016p. факт

2017p. проект

2017p. до 2016p.,%

Оборот роздрібної торгівлі юридичних та фізичних осіб

млн. грн.

240,2

269.0

290.0

107.8

Оборот роздрібної торгівлі юридичних та фізичних осіб на душу населення

гривень

5025,1

5627.6

6065.9

107.7

Оборот роздрібної торгівлі юридичних та фізичних осіб, у % до попереднього pоку (у порівнянних цінах)

%

100,2

101,4

102,5

*

Структурна характеристика торгівлі:

 

 

 

 

 

- кількість об’єктів роздрібної торгівлі

од.

85

89

92

103,3

- в т.ч. крамниць

од.

74

76

77

101,3

- торгова площа крамниць

тис.м.2

3,609

3,650

3,660

100,2

Кількість ринків

од.

1

1

1

100

 • кількість торгових місць на них

од.

148

148

148

100

Гуртова торгівля

 

 

 

 

 

 • обсяг гуртової торгівлі

тис. грн.

-

-

-

-

 • кількість підприємств

од.

-

-

-

-

Ресторанне господарство

 

 

 

 

 

 • кількість підприємств

од.

216

217

218

100,4

 • загальна кількість посадкових місць

од.

8141

8178

8208

100,3

1.6.КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електромережі

В 2016 році було виконано такі капітальні ремонти та перебудови електричних мереж:

 • ПЛ 10 кВ (капітальний ремонт, заміна опор) с.Завадка, Росохач, Мита – 2,8 км., 44 опори

 • ПЛ 0,4 кВ (капітальний ремонт, заміна опор ) с.Росохач, Завадка, Мита, Орявчик, Сколе – 20,5 км, 408 опор

 • ПЛ 0,4-10 кВ (заміна окремих опор по планах технічного обслуговування) – 368 опор, зокрема в населених пунктах: Підгородці -8, Орів-10, Ямельниця-40, В.Синьовидне-4, Корчин-6, Сколе-23, Кам’янка-13, Славсько-28, Ялинкувате-32, Лавочне-4, Тухля-69, Волосянка-12, Грабовець-5, Н.Рожанка-32, В.Рожанка-19, Либохора-2, Хащованя-2, Опорець-1, Пшонець-1, Козьова-2, Кальне-17, Орява-2, Мита-2, Сможе-1, Довжки-5, Долинівка-3, Хітар-7, Сухий Потік-2, Орявчик-4, Криве-6, Тухолька-4, Нагірне-2

 • ПЛ 0,4-10 кВ (перебудова мереж з заміною голих проводів на СІП та встановлення розвантажувальних трансформаторних підстанцій) 33,2 км, кількість розвантажувальних трансформаторних підстанцій – 6 шт., 898 опор в селах Орів, Либохора, Ямельниця

 • Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій - 18 шт в населених пунктах Сколе, Корчин, Лавочне, Тухля, Сопіт, Орів, Тернавка, Зимівки, Підгородці, Орявчик, Кальне, Климець, Труханів, Либохора, Криве.

Всього в районі проведено ремонт 23,3 км повітряних ліній, перебудова мереж з заміною голих проводів на СІП 33,2 км, замінено опор 1718 шт.

Основні завдання на 2017 рік:

- провести перебудову мереж з заміною голих проводів на СІП та встановлення розвантажувальних трансформаторних підстанцій на довжині 41,6 км., 7 трансформаторних підстанцій та 624 опори, зокрема в населених пунктах:

 • Ялинкувате 8 км, 2 ТП, 110 опор

 • В.Рожанка 8,7 км, 3 ТП 163 опори

 • В.Синьовидне 1 км, 1 ТП, 30 опор

 • Орів 12 км, 1 ТП, 200 опор

 • Сколе 2,9 км, 61 опора

 • Тухолька, Климець, Жупани, Верхнячка «Комплекс» 9 км, 60 опор.

Дороги

По території Сколівського району проходить 339,5 км доріг, які знаходяться на обслуговуванні філії «Сколівський райавтодор». В.т.ч. дороги територіального значення – 46,5 км, та дороги районного значення – 293 км.

На дорогах територіального значення заходяться 16 мостів загальною протяжністю 523 п.м. та 105 трубних переходів протяжністю 1341 п.м.

На дорогах районного значення знаходиться 115 мостів загальною протяжністю 2193 п.м. та 782 трубних переходи загальною протяжністю 9067 п.м.

Всього разом на дорогах територіального і районного значення знаходиться 131 міст загальною протяжністю 2716 п.м. та 887 трубних переходів протяжністю – 10408 м.п.

Крім того по районі проходить 65 км міжнародної автотраси М-06 Київ-Чоп, на якій знаходяться 14 мостів. Дана автотраса знаходиться на обслуговуванні Стрийської ДЕД.

Основним досягненням у 2016 році став капітальний ремонт дороги Східниця-В.Синьовидне та Славськ-Хащованя. Це виключна заслуга голови ОДА Синютки О.М., за що Вам велике спасибі.

В 2016 році виконано ремонтні роботи на дорогах загального користування за кошти обласного бюджету на суму 4 370 тис.грн., а саме:

1.а/д Завадка-Задільське проведено ремонтні роботи на суму 300тис.грн.

2.а/дЗавадка-Оява на суму 520 тис.грн.

3.а/д Славське-Вигода на суму 500 тис.грн.

4 а/д Хітар-Тухля на суму 350 тис.грн.

5 а/д Славське-Опорець 400 тис.грн.

6.а/д Климець-Лавочне-Тухолька на суму 400 тис.грн.

7.а/д Сопіт-Підгородці на суму 400 тис.грн.

8.а/д Завадка-Козьова на суму 500 тис.грн.

9. а/д Ямельниця-Крушельниця на суму 500 тис.грн.

10. а/д Нижнє Синьовидне-Камۥянка на суму 500 тис.грн.

Ремонтні роботи на дорогах комунальної власності

 1. Капітальний ремонт дороги по вул.Тиха в с.Козьова Сколівського району - 451.8 тис.грн. (225,80 тис. грн. обласний бюджет, 226 тис.грн місцевий бюджет).

2. Капітальний ремонт вул. УПА в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району - 527,4 тис.грн. (398 тис.грн. обласний бюджет, 129,4тис.грн. місцевий бюджет).

3. Поточний ремонт вул.І.Франка в с.Крушельниця-170,8 тис.грн. (155,2 тис.грн. місцевий бюджет, 15,6-тис.грн. місцевий бюджет.)

4. Капітальний ремонт вул. Привокзальної в с.Нижнє Синьовидне Сколівського району – 158,65 тис.грн. (143,65 обласний бюджет, 15 т.грн місцевий бюджет).

Всього на дороги комунальної власності освоєно 1 308,65 тис.грн. із них -922,65 тис грн. обласного бюджету та 386 тис.грн. місцевого бюджету.

Всі кошти, які були виділені на ремонтні роботи по дорогах всіх форм власності використанні в повному обсязі. За рахунок коштів приватних підприємців та громади району виконано роботи на загальну суму близько 1 млн.грн. по дорозі Хащованя-Н.Студене.

Основні завдання на 2017 рік:

 • ремонт дороги Тухля – Хітар (на ділянці сіл Тухля, Головецько, Риків) загальною протяжністю 11.5 км.

 • ремонт дороги Завадка-Орява протяжнісю 16.6 км.

 • ремонт дороги Славське-Вигода.

Пасажирські перевезення

Сколівський район у сфері перевезення пасажирів обслуговують 6 підприємств, а саме:

ПП «Транс-Спорт» виконує маршрути:

- Сколе-Львів – 8 автобусів на маршруті, Львів-Сколе-Славсько – 4 автобуси , Львів-Орів – 2 автобуси, Львів-Сколе-Довжки-Задільсько – 2, Львів-Сколе-Труханів – 2 автобуси, Львів-Підгородці-Сопіт – 4 автобуси, Львів-Сколе-Либохора – 2 автобуси, Львів-Сколе-Плав'є – 2 автобуси, Львів-Сколе-Завадка -2 автобуси, Львів-Сколе-Верхнячка – 2 автобуси., Львів-Сколе-Жупани – 2 автобуси, Львів-Сколе-Матків – 2 автобуси.

ТзОВ «Стрийське АТП» -

Стрий-В.Рожанка 1атобус, Стрий-Матків 1автобус, Стрий-Хащованя 1автобус, Стрий-Ямельниця 1 автобус, Стрий-Пшонець 1автобус, Стрий-Сопіт-Сколе 1 автобус.

ПП Маслійович маршрут Трускавець-Дрогобич-Волосянка 1автобус.

ТзОВ «Борислававтотранс» обслуговує маршрути:

Борислав-Орів 1 атобус,Борислав-Сопіт 1 автобус,

ТзОВ «Канзас» обслуговує маршрут Трускавець-Уличне-Зимівки однією машиною.

МКП «Транс-Екіпаж» обслуговує маршрут Дрогобич-Орів 1автобус.

Крім цього направлено клопотання про відкриття нового маршруту Стрий-Опорець.

Основне завдання райдержадміністрації у 2017 році – це забезпечення регулярного виконання всіх без винятку пасажирських маршрутів на території району.

Містобудування

У 2016 році продовжувалась робота по проектуванню генеральних планів населених пунктів с.Труханів, с.Коростів, с.Орява, с.Погар, смт.Славське, с.Грабовець, с.Урич.

Підготовлені вихідні дані на проектування генеральних планів с.Козьова, с.Н. Синьовидне та В.Рожанка, с.Либохора, с.Крушельниця, с.Корчин.с.Ямельниця с.Плав’є. Проводяться роботи по зміні меж населених пунктів с.Орявчик, с.Тухолька, с.Нагірне, с.Гребенів.Завершені проектні роботи по розробці схеми районного планування території Сколівського району.

Крім цього запроектовано понад 60 проектів детального планування територій громадської забудови, особлива увага приділялася територіям для першочергового виділення земельних ділянок учасникам АТО та їхнім сімֹ’ям в м.Сколе, смт.Славське, смт.В.Синьовидне, с.Росохач, с.Урич, с.Лавочне, с.Орява та інших. Підготовлено та видано індивідуальним забудовникам 98 будівельних паспортів, 19 містобудівних умов та обмежень на проектування об‘єктів цивільного призначення, 9 паспортів прив’язки малих форм архітектури для підприємницької діяльності на території Сколівського р-ну. Розглянуто та надано 480 висновків по проектах землеустрою, щодо відведення земельних ділянок землекористувачам.

В частині покращення архітектурної виразності та благоустрою території відділом містобудування та архітектури розроблено та реалізовано комплексні проекти ландшафтно-монументального благоустрою в ур. «Колодка» в м.Сколе , яка стала візитівкою міста, пам’ятного знаку І.Франку с.Козьова, автобусних павільйонів с.Тухля та с.Корчин, в’їзних знаків населених пунктів с.Тухля та с.Волосянка. Розроблено та надано для подальшого проектування концепцію реконструкцію загальноосвітньої школи I - III ступеня смт.В.Синьвидне та проект релігійно-просвітницького центру в с.Тухолька, здійснюється авторський нагляд за будівництвом храму в м.Сколе, запроектованого відділом містобудування та архітектури.

В частині охорони об’єктів культурної спадщини проведено моніторинг стану дерев’яних сакральних споруд пам’яток архітектури національного та місцевого значення, з виїздом на місце. Підготовлено технічні висновки та рекомендації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки національного значення церкви Успення Богородиці в с.Н.Синьовидне та палацу 19ст. в м.Сколе з пропозицією благоустрою садово-паркового ландшафту біля неї.

1.7.ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Капітальне будівництво

На 2016 рік було подано шість заявок на фінансування з держаного та обласного бюджету об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального господарства на загальну суму 15 млн. 555,3 тис. грн. зокрема: з державного бюджету - 15 млн. грн., та обласного бюджету 555,3 млн. грн. Крім цього по даних об’єктах проводилося співфінансування з місцевих бюджетів в сумі – 1 млн. 988,876 тис. грн. Загальна сума запланована на фінансування по даних об’єктах складала –17 млн. 544,176 тис. грн.

1. Будівництво школи на 150 учнівських місць в с. Коростів

2. Реконструкція з добудовою Верхньорожанської школи I-II ст. на 180 учнівських місць в с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області

3. Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Грушевського, 13, смт Синьовидне Сколівського району

4. Будівництво Народного дому на 50 місць, с. Сопіт Сколівського району

5. Реконструкція ДНЗ "Дзвіночок" у с.Труханів Сколівського району

6. Реконструкція існуючого приміщення та добудови ДНЗ "Теремок" в смт. В. Синьовидне вул. С. Стрільців,23 Сколівського району Львівської області (утеплення фасаду)

Освоєння коштів з ДФРР – 97 %, субвенції – 99,8%, обласного бюджету – 100%,

Використано та оплачено по даних об’єктах коштів в сумі – 17 млн 210,802 тис. грн., зокрема пооб’єктно:

ДФРР

Будівництво школи на 150 учнівських місць в с. Коростів

Фінансування об’єкту в 2016 році – 7,5 млн. грн., з них 6 млн. грн. - держаний бюджет, 1,5 млн. грн. - місцевий бюджет. Підрядник – ТзОВ «Гронло-Львів». Будівельні роботи розпочаті 02.08.2016. Профінансовано з державного бюджету -6000 тис. грн. та з місцевого бюджету –1500 тис. грн. Касові видатки – 7499,918 тис. грн зокрема: державний бюджет – 5999,918 тис. грн., місцевий бюджет 1500 тис. грн. Повернення в державний бюджет – 82 грн. За ці кошти виконані такі роботи: мурування стін школи, роботи по накриттю будівлі, встановлення електропроводки та штукатурка внутрішніх стін, частково внутрішні роботи по каналізації та водопостачанню, встановлення вікон та внутрішніх дверей, встановлення опалення та вентиляції, залитий фундамент під котельню та зведено стіни.

Реконструкція з добудовою Верхньорожанської школи I-II ст. на 180 учнівських місць в с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області

Розкриття тендеру відбулося 11.10.2016. Переможець - ТзОВ «Градобуд-Престиж». В 2016 році передбачено фінансування в сумі -3370 тис. грн., зокрема: 3 млн.- державний бюджет, 370 тис. грн. – місцевий бюджет. Отримано декларацію про початок будівельних робіт та розпочаті будівельні роботи 03 листопада 2016 року. Проведені роботи по встановленню фундаменту та стін будівлі. Профінансовано з ДФРР – 3000 тис. грн. та місцевого бюджету -370 тис. грн. з них касові –3044,98 тис. грн, зокрема (державний бюджет – 2674, 98тис. грн., місцевий бюджет – 370 тис. грн.). повернення в державний бюджет – 325,02 тис. грн.

У 2016 році на Сколівський район була виділена субвенція з державного бюджету на суму 6 млн. грн.

Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Грушевського, 13, смт. В. Синьовидне.

Розкриття тендерних торгів відбулося 30.08.2016. генеральний підрядник – ТзОВ «Хосаро». Фінансування об’єкту – 5045,370 тис. грн., з них 5 млн. – державний бюджет, 45,370 тис. грн. – місцевий бюджет. Профінансовано 5000 тис. грн. з державного бюджету. Видано декларацію про початок будівельних робіт та розпочато будівництво 11 жовтня 2016 року. Виконано та оплачено робіт згідно актів в сумі 5028,576 тис. грн. зокрема – державний бюджет 5 млн. грн., місцевий бюджет 28,576 тис. грн. Роботи розпочаті 18.10.2016. За ці кошти встановлено фундамент будівлі, зведено стіни та дах, проведено накриття школи.

Будівництво Народного дому на 50 місць, с. Сопіт.

Розкриття тендерних торгів відбулося 30.08.2016 року. Фінансування об’єкту – 1062,3 тис. грн, з них 1 млн. державний бюджет, 20 тис. грн. – районний бюджет, 42,3 тис. грн. – місцевий бюджет. Підрядник – ПАТ «Будівельне управління – 62». Профінансовано 1000 тис. грн. видано декларацію про початок будівельних робіт та розпочато роботи 11 жовтня 2016 року. Виконано робіт та освоєно коштів – 1034,028, зокрема: державний бюджет - 991,728 тис. грн., місцевий бюджет – 42,3 тис. грн. Повернення в державний бюджет – 8,272 тис. грн. По даному об’єкту виконані роботи по встановленню фундаменту, будівництву стін будівлі та перекриття будинку.

Обласний бюджет

Реконструкція існуючого приміщення та добудови ДНЗ "Теремок" в смт. В. Синьовидне вул. С. Стрільців,23 Сколівського району Львівської області (утеплення фасаду).

Вартість згідно ПКД – 225,3 тис. грн. Фінансування – 225,3 тис. грн. - обласний бюджет. Підрядник – П. П. «Карпатбудпроект». Профінансовано та оплачено підряднику кошти в сумі 255,3 тис. грн. роботи виконані в повному об’ємі в жовтні 2016 року (утеплення фасаду – 280 м. кв.)

Реконструкція ДНЗ "Дзвіночок" у с.Труханів Сколівського району.

Вартість згідно ПКД – 348 тис. грн. Фінансування – 300 тис. грн. – обласний бюджет, 48 тис. грн. - місцевий бюджет. Підрядник – П. П. Бренд Софт». Оплачено замовнику 348 тис. грн., з них 300 тис. грн. – обласний бюджет, 48 тис. грн. - місцевий бюджет. Кошти освоєні в повному об’ємі. За ці кошти виконані такі роботи, зокрема: встановлення теплих підлог, залиття стяжок, помуровані внутрішні перегородки, штукатурка та шпаклювання з покраскою стін.

За кошти районного та місцевих бюджетів

З районного бюджету та місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування проведено будівельні роботи по об’єктах соціально-культурного призначення на загальну суму – 1 млн 255,4 тис. грн., зокрема:

 1. Реконструкція фасаду існуючого приміщення ЗОШ I-III ступеня в смт. В. Синьовидне – 69, 7 тис. грн.

 2. Реконструкція котельні НВК СЗШ-гімназія с. Тухля – 350,6 тис. грн.

 3. Реконструкція площі Невідомого солдата по вул.. Степана Бандери в смт. Славське – 216,1 тис. грн.

 4. Капітальний ремонт народного дому в с. Сможе – 400 тис. грн.

Згідно ПКД на капітальний ремонт НД в с.Сможе потрібно було 6 млн.грн. , та спільними зусиллями громади села, району ці роботи майже виконані і на їх реалізацію витрачено 400 тис.грн. Планується у 2017 році завершити всі роботи по даному об’єкту.

 1. Заміна опалення ДНЗ в с. Тухля – 219 тис. грн.

Всього в 2016 році на об’єкти капітального будівництва в районі використано 18 млн. 466,2 тис.грн.

Основні завдання на 2017 рік

Сколівською райдержадміністрацією разом з органами місцевого самоврядування району подано 18 заявок на фінансування з ДФРР, субвенції з державного бюджету та обласного бюджету об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального господарства на загальну суму – 47 млн. 854,75 тис. грн., зокрема:

ДФРР

Подано 7 заявок на суму – 41 млн. 612,414 тис. грн.

 1. Реконструкція з добудовою Верхньорожанківської ЗОШ I-II ст.. на 180 учнівських місць в с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області 10 млн. грн.

 2. Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сколівського району Львівської області смт. В. Синьовидне – 10 млн. грн.

 3. Неповна середня школа на 150 учнів в с. Коростів Сколівського району Львівської області – 10 млн. грн.

 4. Будівництво Народного дому із залом на 50 місць в с. Сопіт Сколівського району Львівської області – 2,7 млн. грн.

 5. Реконструкція вуличного освітлення в с. Задільське Сколівського району Львівської області – 1млн. 318 тис. грн.

 6. Реконструкція системи енергозабезпечення НВК «СЗШ-ліцей» с. Козьова при ЛНУ ім. І. Франка шляхом використання альтернативних технологій та енергозберігаючих заходів – 7млн. 6,8 тис. грн.

 7. Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Орявчик  Сколівського району Львівської області - 587,614 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток

Подано 7 заявок на суму - 4млн. 692,336 тис. грн.

 1. Реконструкція приміщення адмінбудинку під дитячу дошкільну установу в с. Крушельниця – 1 млн. грн.

 2. Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення ДНЗ №2 вул. Стрийська,6а м. Сколе - 299,838 тис. грн.

 3. Реконструкція котельні Тухлянського навчально-виховного комплексу "Середня загальна школа-гімназія" по вул. Івана Франка в с. Тухля – 1 млн. грн.

 4. Капітальний ремонт (заміна вікон) РНД Бескид Сколівський район м. Сколе - 299,965 тис. грн.

 5. Реконструкція з добудовою будинку навчального корпусу школи під дошкільний навчальний заклад на вул. Т. Шевченка 24 в с. Волосянка – 1 млн. грн.

 6. Капітальний ремонт (заміна вікон) Комунального закладу Сколівської районної ради "Сколівська ЦРЛ"- 293,413 тис. грн.

 7. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Сколівської академічної гімназії - 799,12 тис. грн.

Обласний бюджет

Подано 4 заявки на суму – 1 млн. 550 тис. грн.

 1. Реконструкція з добудовою Верхньорожанської ЗОШ I-II ст. на 180 учнівських місць в с. Верхня Рожанка – 1 млн. грн.

 2. Будівництво Народного дому із залом на 50 місць в с. Сопіт Сколівського району Львівської області – 200 тис. грн.

 3. Капітальний ремонт будинку Тухлянського навчально-виховного комплексу "Середньої загальноосвітньої школи-гімназії"(заміна вікон) – 250 тис. грн.

 4. Капітальний ремонт (заміна покрівлі) корпусу №2 Народного дому смт. В. Синьовиднє Сколівського району Львівської області – 100 тис. грн.

Районний бюджет

 1. Будівництво ФАПу у с.Хащованя – 530,0 тис.грн.

 2. Вуличне освітлення с.Н.Рожанка – 418,7 тис.грн.

 3. ПКД садочок в с.Волосянка – 85 тис.грн.

Мікропроекти

У рамках проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки у Сколівському районі реалізовано 15 проектів на загальну суму 3 млн. 508 тис.грн., у тому числі 1млн,365 тис.грн. – це кошти обласного бюджету, 957, 5 тис.грн. – кошти місцевих рад, 775 тис.грн. – кошти районного бюджету та 416 тис.грн. – кошти громади.

Сім мікропроектів реалізовано в «освітній галузі», три в галузі «народні доми», три у «Вуличне освітлення» та два проекти в галузі медицини.

На 2017 рік від Сколівського району подано та зареєстровано до участі у конкурсі 32 проекти, найбільше проектів, а саме 24 зареєстровано за пріоритетним напрямом «Освітня галузь».

Здійснення екологічних заходів

В 2016 році за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було здійснено захід «Відновлення популяції зубра європейського в українській частині східних Карпат» на який було передбачено 60 тис.грн., з яких використано 53,820 тис.грн. Захід виконано в повному обсязі, зекономлені кошти повернуті в обласний бюджет. Заплановані кошти були використані на закупівлю кормів для підгодівлі зубрів, а саме комбікорму та капусти.

За кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища було профінансовано 10 млн.грн. на будівництво об’єкту «Розширення і реконструкція діючого комплексу очисних споруд та системи каналізації смт. Славське Сколівського району Львівської області» За дані кошти виконано будівельно-монтажних робіт на суму – 119,6 тис. грн. (виконано підготовчі роботи по площадці очисних споруд, а саме профілювання, зрізка дерев та кущів, виконано ремонт виробничої будівлі, а саме замінено 6 зовнішніх дверей, 6 внутрішніх дверей та замінено 10 вікон) та закуплено устаткування на суму 9880,4 тис. грн. (компресорне обладнання, робочі ємності, вентиляторне обладнання, насосне обладнання, котел твердопаливний, тепловий акумулятор, витратомір з інтегратором акустичний, шафи навісні для електрообладнання, регулятори температури, міні навантажувач до 3-ох тон іт.інш.)

Всього в районі в 2016 році було здійснено екологічних заходів на суму 10 млн. 53,8 тис.грн.

Основні завдання на 2017 рік:

На 2017 рік подано заявок на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 7 млн.354,8 тис.грн. та планується подати Славською селищною радою заявку на фінансування з державного фонду охорони навколишнього природного середовища, а саме об’єкт «Розширення і реконструкція діючого комплексу очисних споруд та системи каналізації смт. Славське Сколівського району Львівської області» на суму 22млн.604тис.грн.

Всього в районі в 2017 році планується залучити екологічних коштів на загальну суму 29 млн. 958,8 тис.грн.

тис.грн.

 

Назва заходу

Замовник

Загальна вартість

В т.ч. обласний ФОНПС

В т.ч. співфінансування

 1.  

Закупівля сміттєвоза

Сколівська м.р.

1200

1000

200

 1.  

Будівництво контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ в селах Козівської сільської ради

Козівська с.р.

464,794

394,794

70

 1.  

Захист села Козьова, Сколівського району, Львівської області від шкідливої дії вод річок Орява та Орявчик (поточний ремонт)

Козівська с.р.

220

160

60

 1.  

Розширення і реконструкція діючого комплексу очисних споруд та системи каналізації смт.Славське

Славська сел.р.

4166,716

3500

666,716

 1.  

Відновлення сприятливого гідрологічного режиму річки Стрий в селах Підгородці та Сопіт Сколівського району, а також русло регулювання та берегоукріплення безіменних потоків в с.Підгородці Сколівського району Львівської області (капітальний ремонт)

Підгородецька с/р

1190,0

1190,0

 

 1.  

«Проведення поточного ремонту еколого-просвітницького центру в Бутивлянському лісництві Національного природного парку «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

115,00

 

100,00

 

15,00

 1.  

«Організація роботи лісівничого еколого-просвітницького центру в Крушельницькому лісництві Національного природного парку «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

200,00

 

180,00

 

20,00

 1.  

«Проведення робіт по облаштуванню місць стаціонарного та тимчасового відпочинку в ур. «Дубравка» спрямованих на збереження природних комплексів та об'єктів території НПП «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

 

200,00

 

 

170,00

 

 

30,00

 1.  

Проведення робіт по створенню та облаштуванню рекреаційної зони в ур. «Колодка» спрямованих на збереження природних комплексів та об’єктів території НПП «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

 

180,00

 

 

170,00

 

 

10,00

 1.  

Проведення робіт по облаштуванню рекреаційної зони «Водоспад на р. Кам'янка» спрямованих на збереження природних комплексів та об’єктів території НПП «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

 

190,00

 

 

170,00

 

 

20,00

 1.  

«Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на території НПП «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

90,00

 

90,00

 

 1.  

«Моніторинг за видами тварин, які занесені до Червоної Книги України на території НПП «Сколівські Бескиди»

НПП «Сколівські Бескиди»

 

50,00

 

50,00

 

 1.  

Відновлення популяції зубра європейського в українській частині Східних Карпат

НПП «Сколівські Бескиди»

180,00

180,00

 

 

Всього:

 

8446,51

7354,794

1091,716

Благоустрій

На території району станом на 01.01.2017 централізоване вивезення твердих побутових відходів проводиться по всіх населених пунктах.

Сколівське ЖКГ - вивіз ТПВ із м. Сколе та с. Корчин (2 населені пункти)

- Славське КВКП - вивіз ТПВ із Славської селищної ради ( 2населені пункти)

- «АВЕ Львів» - вивіз із Н. Рожанківської сільської ради (2 населені пункти)

- ФОП Колега - вивіз сміття із таких місцевих рад, зокрема: В. Синьовидненська, Н. Синьовидненська, Тухлянська, Гребенівська, Крушельницька, Труханівська, Козівська, Плав’янська, Коростівська, Либохорівська, Росохацька, Задільська, Оріська, Лавочненська, Опрорецька, Підгородецька, Сможенська, Завадківська, Волосянківська, Орявська, Головецька, Довжківська, Тухольківська, Хітарська, Ямельницька сільські ради ( 50 населених пунктів).

Проблемним питанням стає те, що всі перевізники вивозять сміття на полігон в м.Стрий, яке значно підняло ціну за утилізацію, що в свою чергу збільшить ціну в 2,5 рази для населення.

1.8.ПІДПРИЄМНИЦТВО

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, саме розвиток підприємництва створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів залучення  інвестицій. Головною метою розвитку підприємництва є поліпшення бізнес - клімату та реалізація повною мірою його потенціалу.

В районі зареєстровано 1436 суб'єктів малого підприємництва, з них 147 юридичних осіб та 1289 фізичних осіб-підприємців. З розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення в районі припадає 37 малих підприємств.

У малому бізнесі зайнято близько 2100 осіб, з них на малих підприємствах – 1100 осіб. Частка у загальній кількості зайнятих складає 40 % (загальна по району - 4720 чол.).

Частка малого підприємництва від загального обсягу робіт складає 18,5 % .

Питома вага надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності в Зведений бюджет району становить 11% (всього по області – 53,9 %).

За 2016 рік зареєстровано 154 фізичні особи підприємці та 36 юридичних осіб. Знято з державної реєстрації 141 з яких у грудні 2016 р. 66 та припинена діяльність 13 юридичних осіб.

В районі працює Центр надання адміністративних послуг, яким надаються послуги реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної міграційної служби, містобудування та архітектури, Держгеокадастру. Протягом року надано 5578 послуг.

Основні завдання на 2017 рік :

- проведення системного моніторингу за станом розвитку підприємництва;

-сприяння отриманню малими підприємствами у виробниче користування незадіяних приміщень, обладнання, земельних ділянок;

-забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого підприємництва.

1.9.НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ

Ефективна діяльність економіки визначається станом наповнення бюджету. За 2016 рік до Зведеного бюджету району надійшло 260,042 млн.грн., що на 76,565 млн.грн. більше ніж у 2015 році, або рівень надходжень склав 141,7% (2015 рік -183,477 млн.грн.) .

Збір до Державного бюджету за 2016 рік склав 164,864 млн.грн., виконання 46,0% при прогнозі 357,977 млн.грн., або на 193,112 млн.грн. менше. Основною причиною невиконання прогнозу по збору платежів до Державного бюджету є несплата задекларованих сум та авансових платежів ПАТ “Укрнафта “ по платі за користування надрами для видобування нафти та природного газу в сумі 186,555 млн.грн..

До місцевого бюджету за 2016 рік надійшло 95,177 млн.грн., що на 149,7 %, або на 31,595 млн.грн. більше ніж у 2015 році. Виконання розрахункової бази ГУ ДФС у Львівській області за звітний період склало 117,8 %, або надійшло на 12,911 млн. грн. більше.

Надходження до бюджету в розрізі основних податків склали:

1. Податок на прибуток - надійшло всього 10,674 млн.грн. при прогнозі 7,709 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету 9,373 млн.грн. ( виконання прогнозу 131,8% ), до місцевих бюджетів – 1,3 млн.грн. ( виконання прогнозу 217,6 %.). До факту минулого року спад надходжень по Державному бюджету - 926,2 тис.грн., по місцевому бюджету ріст - 51,8 тис.гривень.

2. Податок на додану вартість – всього мобілізовано 19,680 млн.грн. Прогнозне завдання на 2016 рік виконано на 99,9%. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень – 10,77 млн.грн., (221%).

3. Плата за землю – надійшло всього 13,31 млн.грн., що становить 112,8% прогнозного завдання. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень – 7,919 млн.грн. (246,9 %).

4. Податок на доходи фізичних осіб – всього надійшло 45,53 млн.грн., що становить 112,8% прогнозного завдання. Надходження збільшились на 12,88 млн.грн. до відповідного періоду минулого року(2015 р. - 32,64 млн.грн.).

5. Єдиний податок – надійшло 6,59 млн.грн., що становить 121,6% прогнозу. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень - 1,588 млн.грн. ( 131,7%).

Основні завдання на 2017 рік:- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) до Державного та місцевих бюджетів;
скорочення наявного та недопущення зростання податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей, забезпечення економічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи;

- проведення засідань робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з метою мобілізації грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення заборгованості із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснення контролю за найбільшими підприємствами-недоїмниками та вжиття заходів щодо стягнення належних коштів до бюджету.

2.РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

2.1.ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Соціально-економічний розвиток району залежить від розвитку ринку праці та створення умов для забезпечення ефективних робочих місць.

Основні напрями забезпечення зайнятості та формування ринку праці відображені в Програмі зайнятості населення на 2013-2017 роки.

У 2016 році послугами служби зайнятості скористалось 1252 особи.

28 безробітних працевлаштовані на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. До громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру було залучено 284 особи. З метою забезпечення якості робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності на ринку праці проведено професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 241 безробітної особи.

Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника у Сколівському районі за 2016 рік становить 4119,0 тис. грн., що більше на 18% ніж у 2015 році. Та за цим показником наш район займає 8 місце в області.

Основні завдання на 2017 рік:

- легалізація робочих місць в лісовій, деревообробній сфері, а також в туризмі та рекреації.

- сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійній зайнятості населення;

-забезпечення  професійному  навчанню  безробітних,  в  тому числі  на  замовлення  роботодавців та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою;

- підвищення поінформованості населення району про діяльність та послуги служби зайнятості, активізувавши співпрацю із засобами масової інформації.

Показники забезпечення зайнятості
і соціального захисту населення від безробіття

Показник

Одиниця виміру

2015р.

 

2016р.

2017р. проект

Кількість незайнятих осіб, які звеpнулись з питань пpа­цевлаштування, врахо­вуючи перехідних з попереднього року

осіб

2284

3000

 

в тому числі:

 

 

 

 

 • вивільнено з галузей економіки

осіб

90

90

150

 • звільнено з пpичин плинності кадрів

осіб

450

500

550

 • випускники навчальних закладів

осіб

250

250

250

 • інші категоpії незайнято­го пpацездатного населення

осіб

1900

2160

2200

Кількість незайнятого населення, яку пеpедбача­ється зайняти – всього

осіб

1719

2180

2220

в тому числі:

 

 

 

 

 • пpацевлаштування в галузях економіки

осіб

1225

1150

1100

 • скерування на навчання і підвищення кваліфікації

осіб

231

210

212

 • залучення до громадських робіт

осіб

263

260

260

Створення нових робочих місць

 

одиниць

147

560

560

Витpати на pеалізацію захо­дів щодо сприяння зайнятості і соціального захисту від безробіття – всього

тис. гpн.

4394,8

1232,0

 

в тому числі:

 

 

 

 

 • на працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцям компенсації ЄСВ

тис. гpн.

327,4

340

 

 • пеpепідготовка незайнятих трудовою діяльністю громадян

тис. гpн.

25,3

22,9

 

 • оплата пpаці гpомадян, які скеровуються на гpомадські роботи

тис. гpн.

6,9

12,1

 

 • виплата допомоги з безробіття

тис. гpн.

3968,4

4660,1

 

2.2.СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В районі, як і в цілому в державі, в основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально-незахищених верств населення, малозабезпечених сімей та інвалідів.

Постійно проводилися обстеження умов проживання інвалідів, виявлення їх потреб у наданні соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації.

Станом на 01.01.2017 року виплачено допомог і компенсацій на загальну суму 122,4 млн.грн. 6622 одержувачам.

Серед найбільш чисельних є державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Цього виду допомог одержувачів є 1387 сімей і протягом 2016 року їм виплачено 46,9 млн.грн.

Також, виплачується державна соціальна допомога на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам, за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною". Зокрема, призначена і виплачується допомога 5-ом прийомним сім'ям та 2-м будинкам сімейного типу. За 2016 рік виплачено допомоги на суму 945,3 тис.грн.

Однією з найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. У 2016 році субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 5029 сім»ям на загальну суму 19,7 млн.грн. та субсидії на тверде паливо призначено 3898 сім»ям на суму 4,6 млн.грн. .

За 2016 рік виплачено державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства на загальну суму 12,8 млн. грн..

У районі забезпечені необхідні умови для функціонування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, який охоплює усі населені пункти району.

В 2016 році було скеровано на відпочинок та оздоровлення троє дітей-сиріт, одна дитина позбавлена батьківського піклування та 18 дітей учасників АТО.

В ході 6 – ти черг мобілізаційного розгортання були призвані на військову службу 318 осіб. На даний час у Сколівському районі налічується   198 демобілізованих учасників АТО.

Робочою групою райдержадміністрації розроблено і роздано кожному демобілізованому воїну «Дорожню карту», в якій є необхідна інформація щодо отримання передбачених законодавством пільг, допомог. В районі створено мобільні психологічні пункти . В районному центрі зайнятості створено і постійно діє інформаційно-консультаційний центр «Під одним дахом».

В результаті роботи з демобілізованими учасниками АТО та членами їх родин вдалось сформувати банк потреб та визначити реалізовані потреби:

- отримали психологічну підтримку – 100 осіб;

- поставлено на облік в центр зайнятості – 23 осіб (статус безробітного), 21 особам – призначено виплату допомоги по безробіттю;

- працевлаштовані – 6 осіб;

- 8 особам надавалися послуги в територіальному центрі соціального обслуговування (прання, стрижка – 6 послуг; масаж, фізіопроцедури, консультації лікаря – 23 послуги; побутової реабілітації - 1 послуга).

- отримали статус учасника бойових дій (посвідчення, довідки учасника АТО) – 96 осіб;

- отримали посвідчення інваліда війни – 4 особи;

- отримали рішення про виділення земельної ділянки – 15 осіб, з них: під забудову – 11 осіб; земельної ділянки під садівництво – 1 особа, земельної ділянки під ведення ОСГ -1, особа та для дачного будівництва -2 особи. В резерві знаходяться 10 земельних ділянок на які виготовлена містобудівна документація.

- подано клопотання до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виділення земельного наділу – 66 осіб;

-  пройшли медичне обстеження в Сколівськвій ЦРЛ 58 осіб учасників АТО та 4 члени сім»ї загиблого. Стаціонарне лікування в ЦРЛ – 5 осіб; санацію зубів - 5 осіб.

- 110 - учасників бойових дій АТО користуються пільгами на ЖКП

- 176 - учасників АТО виплачено « Щорічна грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань в сумі 20600 грн.

- 2 учасникам бойових дій видано путівку на оздоровлення в. Санаторій ’’Батьківщина’’, ’’Салют’’

- 83 заяви подано на виплату одноразової адресної допомоги (по 3 тис. грн.) 115 – особі виплачено.

- вдові загиблого учасника АТО Кузьміній С.С. придбано житло на суму 564 тис. грн.

-  отримали матеріальну допомогу від Сколівської районної ради ( по 1 тис. грн.) у тому числі тверде паливо (дрова) через лісогосподарські підприємства – 163 осіб.

Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги, у тому числі адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

- організація роботи державних соціальних інспекторів, посилення контролю за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка необхідна для вирішення питання надання всіх видів соціальної допомоги;

- проведення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги;

- ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

- охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання;

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ

Показник

Одиниця виміру

2015

звіт

2016

факт

2017 прогноз

 

2016 в % до 2015

 

Обсяги виплат державної допомоги на дітей

млн.грн.

94,5

101,6

119,4

118

 

Забезпечення пенсіонерів та інвалідів путівками для санаторно-курортного лікування

тис.грн

9,2

4,8

9

187

 

Надано субсидій на відшкодування виплати на житлово-комунальні послуги

тис.грн.

217,7

6323,4

19674,0

311

 

Надано субсидій на тверде паливо та скраплений газ

тис.грн.

374,6

1858,6

4566,0

246

 

Пільги місцевого значення на оплату житлово-комунальних послуг природного газу та твердого палива

тис.грн.

101,4

-

-

-

 

Пільги ветеранам війни на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ

тис.грн.

1865,8

2896,8

3098,0

107

 

Пільги працівникам бюджетних установ на житлово-комунальні послуги,тверде паливо

тис.грн.

554,0

1033,8

1096,6

106

 

2.3.ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом 2016 року з усіх джерел фінансування на рахунок управління надійшло 267,0 млн.грн., що у порівнянні з минулим роком більше на 12,5 млн. грн. або на 4,9%. В загальному обсязі надходжень власні доходи за рік склали 50,6 млн. грн., що на 36,2 млн. грн. менше , ніж за відповідний період 2015 року.

Планові показники з надходження коштів, які адімініструють органи ПФУ за 2016 рік виконано на 138,9%. При плані –208,7 тис.грн. надійшло 290,0 тис.грн.

Загальна сума видатків на пенсійні виплати за 2016 рік склала 267,1млн. грн., що на 10,6 млн. грн. більше, ніж за 2015 рік, в тому числі дотація головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області – 216,5 млн. грн.

Забезпеченість власними коштами становить 25,9% проти 46,4% за минулий рік.

Для місячної виплати пенсій та допомог в районі необхідно 24,0 млн. грн. На 01.01.2017 року на обліку в управлінні перебуває 12639 пенсіонерів, з низ працюючих - 1711.

Середній розмір пенсійної виплати збільшився у порівнянні з січнем 2016 року (1659,62 грн.) на 283,96 грн. і становить з 01.01.2017 року 1943,58 грн.

Забезпечено виплату пенсії 25 особам, які переїхали із Донецької та Луганської областей України на тимчасове проживання до Сколівського району.

Станом на 01.01.2017 заборгованість до Пенсійного фонду по страхових внесках становила 1217,7 тис.грн., в т.ч: 1143,9 тис.грн. (93,9%) – підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства.; 73,8 тис.грн. (6,1%) – борг платників, у яких відсутні активи для її погашення. Вся сума заборгованості охоплена позовною роботою.

З метою покращення якості обслуговуння громадян в управлінні здійснюється прийом громадян за принципом „єдиного вікна”. Впродовж 2016 року надано послуг 8316 особам.

Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення безперебійної виплати пенсій та допомог згідно чинного законодавства.

2.4.ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Кількість населення району станом на 1 січня 2017р. становила 47706 осіб (2016 р.- 47708 особи). Упродовж 2016 року кількість населення зменшилась за рахунок природного (2 особи). Народилось 492 дитини (на 12 дітей, або на 2,4% менше порівняно з 2015р.), померло 532 особи (на 2 особи, або на 0,4% більше).

У середньому на кожну 1000 осіб народилося 14,5 немовлят, а померло 14,6 особи . Коефіцієнт смертності у 2016 р. становив 1,8 %.

Упродовж 2016 р. у район прибуло 518 особи, а вибуло 515 осіб.

Основні завдання на 2017 рік:

- сприяння підвищенню рівня народжуваності та зменшенню рівня смертності;

- сприяння збільшенню сальдо міграції;

Чисельність наявного населення у Сколівському районі

на 1 січня 2017 року

 

Осіб

Усього

47706

міські поселення

13201

сільська місцевість

34505

м. Сколе

6291

смт Верхнє Синьовидне

3441

смт Славське

3469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

3.1.ОСВІТА

В районі працює 54 загальноосвітніх навчальних заклади, в тому числі: одна Академічна гімназія м. Сколе, дев’ять НВК (1 – СЗШ-ліцей, 1 – СЗШ-гімназія, 7 – ЗОШ-ДНЗ), одна Сколівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст., 11-ть ЗОШ І-ІІІ ст., 24-и ЗОШ І-ІІ ст., 8-ім ЗОШ І ст. та два позашкільні навчальні заклади (районний Будинок дитячої та юнацької творчості, ДЮСШ). В загальноосвітніх школах навчається 5278 учнів. Наповнюваність класів-комплектів по району становить 13,78.

На сьогодні в районі функціонує 6 освітніх округів та одна опорна школа.

З метою оптимізації шкільної мережі були напрацьовані план-заходи:

Забезпечено комп’ютерним обладнанням початкові школи, придбано для Сколівської академічної гімназії обладнання на суму 574,4 тис.грн.

Для літнього оздоровлення в цьому році у районі працювало десять мовних таборів.

Освіта дітей з особливими потребами

Спеціальна освіта має забезпечити, відповідно до здібностей кожної дитини, психолого-медико-педагогічну підтримку, яка в змозі сформувати особистість, здатну до самореалізації та інтеграції в суспільне середовище.

У 2016 році в загальноосвітніх закладах району навчалось 58 учнів з особливими освітніми потребами. З них 11 у інклюзивних класах, 21 на індивідуальній формі, інші залучені до інтегрованого навчання.

Дошкілля

Станом на 01.01.2017 року в районі функціонують 13 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 768 вихованців. З врахуванням 7 НВК «ЗОШ-ДНЗ» дошкільною освітою охоплено 1105 дошкільнят, що становить більше 30 %.

Низький відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у сільській місцевості зумовлюється малою кількістю в них дошкільних установ. Тому середній відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в районі значно нижчий від показників області.

Показник охоплення дошкільною освітою в районі в 2016 році був би вищим за рахунок відкриття двох груп у ДНЗ смт.Славське. Також, при введенні в експлуатацію школи в с.Коростів, запрацює і садочок. Також, планується відкриття садочку в с.Труханів.

Позашкільна освіта

В районі збережена мережа позашкільних навчальних закладів. Позашкільною освітою охоплено:

в БДЮТ – 672 дітей в 35 гуртках різного спрямування,

в ДЮСШ – 250 дитини в 3 секціях (гірськолижний спорт, бокс, футбол)

До позашкільної освіти в 93 гуртках загальноосвітніх закладів залучено 1334 учнів сільських шкіл.

У поточному навчальному році працює два навчальні заклади:

- Районний Будинок дитячої та юнацької творчості;

- Дитячо-юнацька спортивна школа.

Інформатизація системи освіти Сколівщини

На напрям «Інформатизація» виділено субвенція з обласного бюджету на суму 299 тис. грн. та завдяки залученим коштам благодійним коштам в 2015 році вдалось забезпечити комп’ютерною технікою всі установи освіти району.

В 2016 році до мережі «Інтернет» підключено всі навчальні заклади за винятком Климецької ЗОШ І ст., зроблено запит до ПАТ «Укртелеком» щодо виділення волокна.

Зміцнення матеріально-технічної бази

Матеріальна база загальноосвітніх закладів і далі потребує зміцнення та модернізації. В районі 16 шкіл розташовані в пристосованих приміщеннях, 8 – потребують капітального ремонту. У стадії незавершеного будівництва знаходиться 5 об’єктів освіти (Коростівська ЗОШ І-ІІ ст., Волосянківська ЗОШ І-ІІ ст. друга черга, Сколівська ЗОш І-ІІІ ст. добудова спортзалу, Верхньорожанківська ЗОШ І-ІІ ст. та Верхньосиньовидненська ЗОШ І-ІІІ ст.

У 2016 н.р. у сфері освіти зреалізовано 7 мікропроектів на суму 1 701 111 грн.

В районі є 14 шкільних автобусів. Потреба району - 16 шкільних автобусів.

Завершено обладнання внутрішніх туалетів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах крім Коростівської та Верхньорпожанківської ЗОШ І-ІІ ст. де у зв’язку з будівництвом нових приміщень обладнання їх є недоцільним.

Проблемними питаннями по відділу освіти залишаються завершення реконструкції системи опалення в Тухлянському НВК «СЗШ - гімназія», ремонт фасаду в Сколівській АГ, перекриття даху Труханівської ЗОШ І-ІІІ ст., добудова приміщень Сколівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Основні завдання на 2017 рік

тис.грн.

Труханівська ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон)

165,194

Ялинкуватська ЗОШ І-ІІ ст. (утеплення підлоги)

161,918

Славська ЗОШ І-ІІІ ст. (перекриття даху)

286,127

Задільська ЗОШ І-ІІІ ст.. (заміна вікон)

199,952

Риківська ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон)

74,514

Тухлянський НВК «СЗШ-гімназія» (заміна вікон)

299,825

Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст (заміна вікон)

133,646

Лавочненська ЗОШ І-ІІ ст. №2 (заміна даху, утеплення фасаду)

215,719

Сопітська ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон)

123,648

Лавочненська ЗОШ І-ІІ ст. №1(заміна даху)

299,968

Опорецька ЗОШ І-ІІ ст. (заміна даху)

299,991

Сколівська АГ (утеплення фасаду)

299,856

Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ст. (утеплення фасаду)

200,690

Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст.(заміна вікон)

131,202

Либохорівський НВК (утеплення горища)

270,061

Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст-інтернат (заміна вікон)

202,710

Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст. (утеплення фасаду)

210,571

Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст. (придбання обладнання)

199,000

Завадківська ЗОШ І-ІІІ ст (заміна вікон)

99,578

Побуцька ЗОШ І ст. (заміна вікон)

29,018

Козівський НВК «СЗШ-ліцей» (придбання обладнання)

199,978

ДНЗ №1 м.Сколе

255,194

ДНЗ смт. Славське (утеплення фасаду)

299,869

Спортивна школа (придбання обладнання)

199,270

800,000

Реконструкція котельні Тухлянського НВК «СЗШ-гімназія»

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою спортзалу Сколівської ЗОШ І-ІІІ ст.

400,000

Реконструкція котельні Плав’є-Бринівської ЗОШ І-ІІ ст.

700,000

Завершення ремонтних робіт по покрівлі Довжківської ЗОШ І-ІІ ст.

145,000

Під'єднання до мережі «Інтернет» Климецької ЗОШ І ст. та покращення швидкості Інтернет зв'язку у Верхнячківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ»

20,000

Придбання двох шкільних автобусів

3000,0

Всього 9млн.922тис.грн.

3.2.ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

Медичну допомогу населенню району надають центральна районна лікарня, Славська міська лікарня, 15 лікарських амбулаторій, з них 14амбулаторій загальної практики сімейної медицини (93,3 %) (загальною потужністю 925 відвідувань в зміну), 36 ФАПів.

Для надання медичної допомоги розгорнуто:

- 193 стаціонарні ліжка

- 32 ліжка денного стаціонару

В 2016 році по Сколівській ЦРЛ скорочено 27 стаціонарних ліжок з метою оптимізації медичної допомоги в районі.

- КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» – на 176 стаціонарні ліжка, 5 ліжок денного стаціонару та потужністю 360 відвідувань в зміну;

- Міська лікарня с.м.т.Славське – на 17 стаціонарних ліжок, 5 ліжок денного стаціонару та потужністю 105 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками складає 40,34 (на 10 тис.населення),

Забезпеченість ліжками денного перебування у поліклініці (на 10 тис.нас.) 6,67, по області – 10,3.

У 2016 р. медичну допомогу мешканцям Сколівського району надавали 140 фіз. осіб лікарів, в т.ч. пенсійного віку - 35 та 309 фіз. осіб середнього медичного персоналу, в т.ч. 24 пенсійного віку.

Забезпеченість лікарями (штатних посад) на 10 тис. населення становить 29,3 проти 30,5 в 2015 р.

Забезпеченість середнім медперсоналом 64,6 проти 67,37 в 2015 р.

Показник укомплектованості штатних лікарських посад 94,4 % проти 94,7 в 2015 р.

Неукомплетованими лікарськими посадами (не враховуючи посади стоматолога) залишаються ЛА сіл В.Рожанка, та Лавочне, які будуть доукомплектовані лікарями інтернами (згідно скерування ДОЗ ЛОДА), які на даний час проходять інтернатуру та являються жителями Сколівського району, що вирішить питання житла для молодих спеціалістів.

Охоплено лікарями ЗПСМ 37,3 тис. осіб, що складає 77,9 % від усього населення району.

В районі зареєстровано 26,0 штатних посад лікарів ЗПСМ, працює 22 фізичні особи лікарів ЗПСМ. Укомплектованість фізичними особами сімейними лікарями залишається низькою 84,6 %

Неукомплектованими залишаються ЛА с.В.Рожанка, ЛА с.Лавочне

На даний час проходять інтернатуру двоє лікарів інтернів, які будуть працевлаштовані в районі. У 2017 р. лікарські амбулаторії (с.В.Рожанка, с.Лавочне) будуть укомплектовані сімейними лікарями.Лікарська амбулаторія с.В.Рожанка реорганізована в ЛА ЗПСМ.

Заплановано в 2017 році створити ЛА ЗПСМ м.Сколе та с.м.т.Славське та створити центр ПМСД в м.Сколе на базі поліклінічного відділення КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ».

В районі реалізується обласна цільова програма «Розвиток сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2015 – 2017 рр.».

В 2016 р. придбано медичне обладнання на суму 37,0 тис. грн.

В мережі району працює 25 молодих спеціалістів, з них 11 в ЦРЛ, Славській міській лікарні – 3, СЛА ЗП-СМ – 5, ФАП – 5, інші – 1. Переважно це жителі району, які забезпечені житлом.

Завданням на 2017 рік визнано подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Низька щільність населення (32,2 особи на 1 км2 при середньообласному показнику 116,4 особи на 1 км2), розкиданість населених пунктів, бездоріжжя, віддаленість від районного центру (найвіддаленіший населений пункт розташований на відстані 60 км від ЦРЛ) – це ті географічні особливості, що ускладнюють можливості надання медичної допомоги населенню району.

На даний час проблемними питаннями залишаються:

 1. Недостатнє фінансування мед. установ. Розрахунок фінансування на 1 мешканця району не враховує гірських умов проживання, стану доріг, транспортних видатків, швидке зношування автомобілів.

 2. Необхідно придбати 3 санітарні автомобілі для ЛА ЗП-СМ В.Синьовидне та с.Завадка, с.Орява.

 3. КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» здана в експлуатацію в 1987 р. Протягом 28 років вікна лікарні втратили герметичність, що значно підвищує енергозатрати та фінансові витрати на опалювання приміщення лікарні. Збільшуються затрати на теплопостачання мед. установ району у зв’язку з тривалими низькими температурами навколишнього середовища для забезпечення оптимальної температури у медичних установах на 20 – 25 %, тому необхідні додаткові кошти на придбання та заміну вікон на енергозберігаючі в КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» та мед. установах району.

 4. Необхідно придбати рентгенологічний апарат (на 2 робочі місця) для рентгенологічного відділу КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» замість діючого, який введений в експлуатацію 28 років назад та УЗД апарат для поліклінічного відділу КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» на заміну діючого, який працює більше 8 років.

Особливим об’єктом, який вже давно чекає на введення в експлуатацію, є ФАП с.Хащованя, роботи на якому фактично вже виконані, але не проплачені. В районному бюджеті на 2017 рік закладено необхідні кошти на цей об’єкт, які субвенцією ми передамо замовнику-УКБ ЛОДА.

 

3.3.КУЛЬТУРА

Відділом культури Сколівської районної державної адміністрації збережено існуючу мережу клубних закладів Сколівського району, яка складає: 50 народних домів: районний народний дім «Бескид» - 1, селищні народні доми - 2 (смт.Верхнє Синьовидне, смт.Славське), сільські народні доми – 47.

Протягом 2016 року заклади культури району спрямували свою роботу на ідейно-виховні, національно-патріотичні та духовні заходи, які несуть в собі пізнавальну та духовно-виховну суть, прославляють Героїв України, Небесної Сотні, вшановують Геніїв нашої Держави.

10 січня 2016 року народні колективи «Горицвіт» та ВІА «Бескид» взяли участь у І параді вертепів у м.Східниця.

З 2 по 8 березня 2016 року Ансамбль пісні і музики «Плай» Народного дому смт. Славське провели 12 концертів у зоні АТО, в таких містах як Станиця Луганська, Артемівськ та інші.

27 березня Народний хор «Каменяр» Народного дому с.Тухля за сприяння відділу культури представив Сколівщину на обласному огляді-конкурсі хорових колективів, присвяченому 160-річчю від дня народження Івана Франка, який відбувся у Жовківському районному Народному домі та посів ІІ місце.

19 червня колективи Сколівщини вітали м.Трускавець з днем міста. У святковому концерті участь взяли Народний колектив «Вишиванка», дитячий танцювальний колектив «Горицвіт», ВІА «Бескид».

10 серпня Ансамбль пісні і музики «Плай» Народного дому смт. Славське у с.Урич вітали польську делегацію.

13 серпня колектив художньої самодіяльності «Бойки» народного дому с.Підгородці взяли участь у   святковому заході, приурочений завершенню жнив – "Свято хліба" у смт.Бориня Турківського району.

23-24 серпня всі заклади культури Сколівського району проводили урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та 25-річниці Незалежності України. Зокрема, 24 серпня за участі Ансамблю пісні і танцю «Бойківщина» та камерного хору «Аве Марія» відбулось відкриття та освячення фігури Архистратига Михаїла в урочищі Колодка. Святкування продовжили колективи художньої самодіяльності з с.Гребенів, с.Тухолька, с.Козьова, с.Сопіт та інші.

27 серпня у с.Козьова за участі народного ансамблю пісні і танцю «Бойківщина» відбулося відкриття пам’ятника Великого Каменяра з нагоди 160-річчя з дня народження Івана Яковича Франка.

23 жовтня відбувся творчий звіт Сколівщини у міському палаці імені Гната Хоткевича присвячений 20-річчю Дня Конституції та 25 річниці Дня Незалежності України, в якому взяли участь 270 учасників художньої самодіяльності закладів культури району.

6 грудня колективи Сколівщини відзначали 25-річницю Збройних Сил України. Під час святкового концерту грамотами та подяками були нагороджені всі учасники АТО, що проживають на теренах району.

9 грудня колектив РНД «Бескид» різдвяною колядою та вертепним дійством вітав учасників пленарного засідання "Регіональний та локальний вимір міжнародного співробітництва України" на чолі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

18 грудня у Львівському національному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької відбувся Гала-концерт за участі фольклорного колективу «Бойки» НД с.Підгородці.

Велика увага в районі приділяється роботі з молоддю та дітьми. Молодь залучають до участі в колективах художньої самодіяльності, працівники культури докладають максимум зусиль, щоб виховати в молоді національну свідомість, любов до рідного краю, до його історії, побуту, звичаїв, традицій .

Активну участь в культурному житті району здійснюють любительські об’єднання при Народних домах, серед них 9 фізкультурно-оздоровчих, 4 художньо-мистецтвознавчих, 1 природниче та 1 національно-патріотичне.

Спортивні змагання, товариські зустрічі, турніри з шахів, настільного тенісу, волейболу, футболу приурочені Дню Села, Дню Молоді, Дню Захисника Вітчизни вже стали традиційними на території Сколівщини. Приємно зазначити, що дані любительські об’єднання підтримують органи місцевого самоврядування, допомагаючи зберегти та збагатити їхню матеріально-технічну базу.

Слід відмітити, що цього річ департаментом з питань культури проводились конкурси на кращі народні доми та бібліотеки, а також пошиття костюмів, де Сколівщина також отримала перемоги, а саме: РНД «Бескид» та НД смт.Славське отримали по 30 тис. грн., НД с.Козьова – 20 тис .грн., НД с. Гребенів – 15 тис. грн.. , бібліотека-філія с.Н.Синьовидне – 10 тис.грн. , бібліотека-філія с.Либохора - 5 тис. грн., та Народний вокальний ансамбль «Горицвіт» РНД «Бескид» - 30 тис. грн. для пошиття костюмів.

Пріоритетними завданнями в галузі культури у 2017 році і надалі залишається зміцнення матеріально-технічної бази установ, організація заходів для забезпечення змістовного дозвілля населення, забезпечення ефективного виховання дітей та юнацтва, створення умов для успішної творчої роботи, підвищення престижу культурно-просвітницьких професій, зміцнення кадрового потенціалу галузі.

Планується завершити капітальний ремонт НД в с.Сможе. Провести ремонт НД в с.Тухля, с.Хащованя, с.Підгородці, с.Риків,, с.Урич., с.Корчин, смт.В.Синьовидне, РНД «Бескид» в м.Сколе,

 

Основні завдання на 2017 рік:

- проведення традиційних Днів села, організованих разом з органами місцевого самоврядування.

- забезпечення стабільної роботи та високого рівня аматорських художніх колективів, надання їм необхідної методичної і практичної допомоги.

 • створення і розвиток умов для залучення населення, особливо дітей та молоді до музичного, театрального мистецтва, для естетичного виховання й національного відродження.

- завершення робіт із відновлення опалення в народному домі та бібліотеці с.Козьова.

- будівництво народного дому с.Сопіт за кошти ДФРР та спів фінансування із сільського та районного бюджетів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора