Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Про виконання місцевих бюджетів Сколівського району станом на 01.03.2018

До загального фонду місцевих бюджетів району у січні-лютому 2018 року  надійшло  13218,1  тис.грн  податків, зборів (обов’язкових платежів), що складає 112,7 відсотка  до затверджених  показників на звітний період   (+1488,2 тис.гривень).  Виконання річних планових показників за доходами загального фонду забезпечено  на 12,3 відсотка. Порівняно з  аналогічним  періодом минулого року  поступлення доходів зросло на 113,9  відсотка, або  1615,0  тис.гривень. 

Ріст зумовлений за рахунок таких надходжень, як податку з доходів фізичних осіб (+ 1037,0 тис.грн), єдиного податку   (+202,5 тис.грн),  податку  на  нерухоме  майно  (+81,6 тис.грн),  плати  за  надання  адмінпослуг  (+348,6 тис.грн).  Також,  із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у лютому місяці поступлення склали  642,1 тис.гривень.

Разом з тим, проти аналогічного періоду минулого року на   677,4  тис.грн   зменшилось поступлення акцизного  податку  з  реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів,  так як протягом січня та лютого   не надходить   акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне). 

 Спад поступлення має місце з надходження  плати за землю   на   102,1  тис.грн (в динаміці 93%), в результаті  внесення змін до Податкового кодексу України стосовно  плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення.

Із 31  бюджетів району не забезпечили виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період шість  місцевих рад, зокрема: В.Синьовидненська селищна рада  – 94,6 % (-37,8 тис.грн), Довжківська   – 34,5% (-37,7 тис. грн), Завадківська  – 31,0% (-27,8 тис.грн), Задільська – 40,1% (-35,1тис.грн), Росохацька  - 81,6 % (-11,5 тис.грн), та Ямельницька – 66,4 %      (-15,0 тис.грн),  сума недоотриманих доходів склала 164,9  тис.гривень. Невиконання склалось за рахунок недоотримання єдиного податку,   рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та акцизного податку з виробництва та ввезення пального.

 За січень-лютий   звітного  року до районного бюджету  надійшло  7471,1 тис.грн доходів загального фонду (без трансфертів),  що становить 108,6 відсотка (+593,3 тис.грн)  уточнених  показників  на звітний період та  10,7 відсотка до затверджених показників на  рік.  До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 630,2 тис.грн., з них 525,1 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 13,8 тис.грн екологічний податок, 8,1 тис.грн  надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 60,4 тис.грн грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 14,4 тис.грн надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та  кошти від продажу землі  8,4 тис.гривень.

  З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 2618,0 тис.грн, освітню та медичну субвенції, відповідно, в сумах  16258,6 тис.грн та  6273,0 тис.гривень. З обласного бюджету в повному обсязі отримано  дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 2209,7 тис.гривень .

 Надходження соціальних субвенції склали 32080,6 тис.грн, з них:

-на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 9355,0 тис.грн, що становить 100% до призначень на звітний період;

 -на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого  газу 1490,4 тис.грн або 82,1%  планових показників на відповідний період;

-на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 21055,2 тис.грн (89,3%);

 - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 180,0 тис.грн (99,6%).       

З обласного бюджету  за рахунок коштів медичної субвенції  надійшло 72,8 тис.грн для лікування окремих захворювань, з яких використано   41,9 тис.грн  на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Крім цього, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реалізація у Львівській області Урядової програми “Доступні ліки”) надійшло 219,6 тис.грн, з яких  використано   92,0 тис.гривень.

Із бюджету Славської селищної ради надійшло 128,9 тис.грн субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати працівникам Сколівської центральної районної лікарні.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшло  253,7 тис.грн  іншої субвенції, в тому числі із бюджету Славської селищної ради - 226,4 тис.гривень.

Видатки загального фонду зведеного місцевого бюджету району на 01.03.2018 року  склали  64763,9  тис.грн. або 75,4  відсотка до планових призначень на вказаний період, з них видатки  районного бюджету - 61383,5  тис.грн  або 75,5 % до планових показників на відповідний період.

У загальній структурі видатків  району найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення –  31428,8 тис.грн  або 48,5%. Видатки на освітню галузь склали 20403,2тис.грн,  на охорону здоров’я – 6600,3 тис.грн, що становить, відповідно, 31,5%  та 10,2%  до загального обсягу видатків.

Видатки спеціального фонду зведеного місцевого бюджету району  на звітну дату склали 1901,1 тис.грн, що становить 8,4 % до річних призначень із врахуванням змін. Найбільшу питому вагу видатків спеціального фонду займають видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (реконструкція з добудовою Верхньорожанської школи І-ІІ ст. на 180 учнівських місць в с.Верхня Рожанка)  –  812,2 тис.грн  або 42,7 відсотка загального обсягу видатків,  апарат управління – 384,4 тис.грн або 20,2% (проведення капітального ремонту адмінприміщення Верхньосиньовидненської селищної ради), освіту – 202,1 тис.грн  або    10,6 відсотка.       

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена  за січень та І половину лютого з урахуванням мінімальної заробітної плати та  І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, надбавок стримуючого характеру. Також, профінансовано захищені та інші видатки.

Станом на 01.03.2018 року заборгованість по загальному фонду за рахунок державних субвенцій складала 17795,8 тис.грн, в тому числі по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати  ЖКП, відповідно, 17331,5 тис.грн  та  464,3 тис.гривень.        

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

За наслідками  проведеної експертизи рішення Сколівської районої ради від 14.12.2017 року №379 “Про районний бюджет Сколівського району на   2018 рік” за розрахунками департаменту фінансів району не вистачає асигнувань на оплату праці в сумі 14203,3 тис.грн, в тому числі: установам освіти –  5306,7 тис.грн, охорони здоров”я – 4908,5 тис.грн, соціального захисту населення – 1683,6 тис.грн, культури – 2118,6 тис. грн, фізичної культури і спорту – 185,9 тис.гривень.        

З метою запобігання ризиків розбалансування районного бюджету  розпорядженням  райдержадміністрації від 31.01.2018 року №22 затверджено план  заходів  щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень  до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році.

 Очікуваний обсяг додаткових надходжень  на 2018  рік  за затвердженими заходами становить 2200,0 тис.грн, в тому числі за рахунок: детінізації економіки – 205,0 тис.грн,  перегляду  ставок  місцевих  податків   і  зборів   –   15,8 тис.грн,   активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 1758,0 тис.грн,  інших заходів щодо збільшення власних  надходжень –  221,2 тис.гривень.          

 Фактично в січні-лютому  до місцевих бюджетів району додатково надійшло 231,2  тис.грн   доходів (10,5%), з них за рахунок: детінізації економіки – 3,5 тис.грн,  перегляду розміру ставок єдиного податку, ставок за оренду землі – 6,7  тис.грн,  активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 132,0 тис.грн, інших заходів щодо збільшення власних  надходжень – 89,0 тис.гривень.                    

Заходами щодо дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни передбачено  зекономити    7876,6 тис.грн,  тому числі за рахунок:

  • скорочення штатної чисельності працівників – 1066,8 тис.грн;
  • реорганізації та закриття установ – 1287,6 тис.грн;
  • надання відпусток без збереження заробітної плати– 2708,0 тис.грн;
  • не заповнення тимчасово вакантних посад - 5,6 тис.грн;
  • обмеження виплат необов"язкового характеру – 1957,4 тис.грн;
  • економного використання енергоносіїв   – 288,9 тис.грн;
  • скорочення непершочергових видатків – 562,3 тис.гривень.        

       В  січні-лютому  установами культури  обмежено виплати необов’язкового  характеру на суму 70,0 тис.гривень. 

     З метою ліквідації дефіциту,  за рахунок  вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету,   на оплату праці працівників бюджетних установ району  спрямовано 5887,4  тис.гривень.

Аналіз виконання  місцевих бюджетів району станом на 01.03.2018