Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік

Програма  соціально-економічного та культурного розвитку Сколівського району на 2018 рік ( далі - Програма)  базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася  у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Сколівського району  на 2017 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримки найуразливіших верств населення. Недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. Програма розроблена управлінням економічної політики районної державної адміністрації спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

   Законодавчою основою для розроблення Програми є:

  • Закон України від 23.03.2000 р. №1602-111 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Метою розроблення Програми є  забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання району, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення за рахунок  забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. А саме, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо -  та енергозберігаючих технологій, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити податкову базу регіону.