Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Про порядок надання соціальних послуг

На   надання   соціальних послуг в Сколівському районному територіальному центрі мають право:

   - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

   - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів,   осіб   похилого   віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

   Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними   стандартами   надання соціальних послуг:

   - громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

   - громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

     Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення Сколівської районної державної адміністрації згідно зразка:

 

                              

Управлінню соціального захисту

населення Сколівської районної державної

адміністрації

_________________________________________________

             (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Дата народження __________________________

Місце проживання/перебування (адреса):

__________________________________________

Номер телефону ___________________________

Документ, що посвідчує особу (паспорт):    

серія ____________№_______________________

Виданий __________________________________

Дата видачі _______________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________

                     (за наявності)

                                                                         ЗАЯВА

            Прошу прийняти мене на обслуговування до Сколівського районного територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр)

для надання соціальної послуги

_____________________________________________________.

                         (назва соціальної послуги)

            Я одинока(ий), не одинока(ий), проживаю самотньо (необхідне підкреслити).

Працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини), осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити мені догляд і допомогу, осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду), не маю (маю) (необхідне підкреслити).

Соціальних послуг від фізичної особи, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку, не отримую. Соціальні послуги не надаю (необхідне підкреслити).

Мої рідні (працездатні, непрацездатні) (необхідне підкреслити) проживають за адресою: _______________________________________________

З умовами та порядком надання соціальних послуг, припинення їх надання, порядком, тарифами та розмірами оплати (у разі надання платних соціальних послуг або із встановленням диференційованої плати) ознайомлена(ий).

Погоджуюсь (не погоджуюсь) (необхідне підкреслити) на проведення обстеження матеріально-побутових умов мого проживання з метою визначення необхідності надання мені натуральної чи грошової допомоги.

Зобов’язуюсь повідомляти про зміни обставин, які можуть вплинути на надання мені соціальних послуг.

____   _________ 20___року                                                     ________

             (дата заповнення)                                                        (підпис)

                                                                                                                                                           

З умовами та порядком надання соціальних послуг, припинення їх надання,

Рішення керівника управління соціального захисту населення Сколівської районної державної адміністрації щодо надання/відмови в наданні соціальних послуг (необхідне підкреслити).

____   _________ 20___року                                                                       ______________

                                                                                                                                         (підпис керівника)

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі:

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК *

про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі

____________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоровя, що видав висновок)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина, який потребує надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

____________________________________________________________________

(дата народження, місце проживання/перебування)

________________________________________________________________________________

(група інвалідності – за наявності)

1. Наявність вад, що перешкоджають самообслуговуванню: відсутність кінцівок, інші вади опорно-рухового апарату, вади зору, слуху, інтелекту, порушення мови, інше _______________________________________________________

(необхідне підкреслити або доповнити)

2. Здатність до самообслуговування (необхідне підкреслити): здатний, частково не здатний, не здатний.

        В и с н о в о к:

          протипоказань для надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) немає (протипоказання є) (необхідне підкреслити);

          може перебувати в колективі (так, ні) _______.

                  

                     МП                                                        Керівник медичного закладу

                                                                                  ________ ______________

                                                                                    (підпис)         (прізвище, ініціали)

                                                                                   ____   _________ 20___року

                                                                                     Лікар загальної практики –       сімейний лікар

                                                                                    _______________________

                                                                                    (підпис)       (прізвище, ініціали)

                                                                                    ____     __________20___року

Примітка. Бланк медичного висновку направляється до закладу охорони здоров’я структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування громадянина та оформляється протягом 5 днів з дати його надходження. Медичний висновок видається лікарем загальної практики – сімейним лікарем за місцем проживання/перебування громадянина на підставі висновків лікарів інших медичних спеціальностей.

Висновок переоформляється за необхідності, але не рідше 1 разу на рік.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора