Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Консультації з громадськістю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

«01» березня  2013 року № 52

 

ПОРЯДОК проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в районній державній адміністрації

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу районної державної адміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при районній державній адміністрації (надалі – громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території району, або від  громадської ради при районній державній адміністрації такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада.

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

проектів регуляторних актів;

проектів державних, регіональних (обласних) та районних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій.

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

приймає рішення про проведення обговорення;

розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (надалі – заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурний підрозділ районної державної адміністрації може створювати робочу групу.

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводить обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, термін і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи районної державної адміністрації;

термін і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Термін проведення публічного громадського обговорення визначає районна державна адміністрація і повинен становити не менш як один місяць.

Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт районної державної адміністрації, оприлюднюються на цьому веб-сайті протягом п’яти робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження в письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструють і не розглядають.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксують висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюють на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації протягом двох тижнів.

За результатами публічного громадського обговорення районна державна адміністрація готує звіт, в якому зазначається:

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводив обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до районної державної адміністрації за результатами обговорення;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналізу інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

визначає:

-      потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

-      питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

-      строк, форми і методи вивчення громадської думки;

-      на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

-      ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

тему та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформацію про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

 

 
 

Додати коментар

Ім'я (обов'язкове)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора