Сколівська районна державна адміністрація
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА І півріччя 2020 року СКОЛІВСЬКОЮ РАЙОННОЮ ФІЛІЄЮ ЛОЦЗ

Дата: 15.07.2020 09:33
Кількість переглядів: 250

1. Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг: Протягом І півріччя 2020 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 3424 осіб, з числа незайнятих трудовою діяльністю. Всього населенню надано  2003 профорієнтаційних послуги (1251 – профінформаційних, 745 – профконсультаційних, 7 послуг з профвідбору).

З початку року за наданням соціальних послуг звернулось 2720 незайнятих громадян.

Станом на 01 липня 2020 року на обліку перебуває 512 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 246 - це жінки, 160 – молодь у віці до 35 років, 95 – осіб, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню та потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Протягом І півріччя 2020 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 443 вакансії, які заявили 122 роботодавці, з них укомплектовано за сприяння ДСЗ 443.

З цих вакансій 443 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 122 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 4 дні. Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно (99,3%).

Серед запропонованих вакансій лише у 3 - розмір заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону.

Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості та у газетах. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

3. Працевлаштування:

Сколівською районною філією ЛОЦЗ особлива увага приділяється питанням працевлаштування безробітних, які довготривалий час знаходяться на обліку в центрі зайнятості. З втратою роботи людина часто втрачає не лише професійну кваліфікацію, а й мотивацію до праці, задовольняючись допомогою, яку надає держава, а особливо коли додатково отримують і інші соціальні виплати. Тому довготривале безробіття має сталу тенденцію. Проте Сколівською РФ ЛОЦЗ здійснюється комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, постійно діє комісія по розгляду питання довготривалого безробіття.

Фахівці Сколівської РФ ЛОЦЗ прикладають чимало зусиль з метою активізації власних зусиль безробітних щодо влаштування своєї зайнятості. Насамперед, такі безробітні запрошуються на семінари з різних напрямів: інформаційні, де отримують інформацію про стан ринку праці та професії, які користуються попитом, з загальних основ підприємницької діяльності, де мають можливість дізнатися про особливості підприємницької діяльності, її види.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням районної служби зайнятості  протягом І півріччя 2020 року:

 • 390 осіб, що становить 50,3% до зареєстрованого безробіття ,  з них – 103 зареєстровані безробітні особи, та 287 інших осіб;
 • 775  осіб мали статус безробітного;
 • 268 осіб із статусом безробітного були на початок 2020 року;
 • 507 осіб зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 512 осіб мають статус безробітного станом на 01.07.2020 року;
 • 88 безробітних осіб отримали консультацію;
 • 311 безробітних осіб, брали участь у семінарах, з них:
 • 32 безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;
 • 4 безробітних осіб направлено на професійне навчання.

 

4. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначені проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання.

Протягом І півріччя 2020 року: охоплено профорієнтаційними послугами 287 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 116 профінформаційних послуг, 171 - профконсультаційних.  Також, з метою виявлення професійних намірів випускників загальноосвітніх шкіл Сколівського району проводилось соціологічне дослідження серед учнів 9, 11 класів. Дослідження надало можливість з’ясувати основні проблеми у сучасних школярів щодо вибору професії та визначити основні напрями профорієнтаційної роботи з випускниками.

Зустрічаючись зі школярами, фахівці допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій.

  Протягом І півріччя 2020 року: організовано та проведено проміжкову зустріч команд районного проєкту з профорієнтації «ПрофіКемп», в якому команди, презентували свою гостинність. Важливо зазначити, що учасниками даного проєкту було підготовлено різноманітну кількість бойківських страв, які презентують наш край. В районному проєкті з профорієнтації учнівської молоді «Профікемп», в якому беруть участь 5 загальноосвітніх шкіл району. Старт даного проєкту відбувся в рамках проведення Туристичного форуму Сколівщини, одними з організаторів якого була Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості.

 У вересні 2019 року на Сколівщині стартував районний проєкт з профорієнтації учнівської молоді «Профікемп», в якому беруть участь 5 загальноосвітніх шкіл району. Старт даного проєкту відбувся в рамках проведення Туристичного форуму Сколівщини, одними з організаторів якого була Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці.

Саме тому службою зайнятості активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.

          Протягом І півріччя 2020 року проходили курс професійного навчання:

 • 39 осіб, що становить 5,0 % до зареєстрованих безробітних.

Протягом І півріччя 2020 року скеровано на навчання 37 осіб з них - шляхом стажування 33 осіб, за груповою формою навчання   1 особа, на курсах цільового призначення навчалось 3 осіб.

         У звітному періоді проходили навчання 39 осіб з них закінчено навчання 37 осіб після закінчення професійного навчання працевлаштовано 33 безробітних осіб за сприяння служби зайнятості.

5. Громадські роботи:

Організація громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити свій матеріальний стан.

З метою залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться широке інформування через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, закладами освіти, медицини, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу.

 •  Протягом І півріччя 2020 року заключено 1 договір із КОМУНАЛЬНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «ГРОМАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 24.01.2020 року за  №19 зареєстровано Розпорядження голови Сколівської райдержадміністрації «Про організацію оплачуваних громадських робіт у Сколівському районі на 2020 рік». 18.02.2020 року  заключено договір із КОМУНАЛЬНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «ГРОМАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» та скеровано на такі роботи 1 особу. Використано 14809,16 грн., з них 7404,58 кошти ФЗДССУВБ.

          Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 1 особа, що становить 0,1% від зареєстрованих безробітних, з них: 1 безробітний.

6.  Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право молодим громадянам складно.

Істотною проблемою, пов’язаною з працевлаштуванням випускників є те, що досить складно, а під час неможливо без додаткової інформації передбачити ті професії, з якими звернуться в наступному році випускники навчальних закладів. Місцеві заклади освіти з року в рік насичують ринок праці фахівцями однієї професії, тобто створюється профіцит робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників.

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг є важливим та актуальним питанням сьогодення, без вирішення якого неможливе формування якісно нової робочої сили та забезпечення роботодавця кваліфікованими кадрами. У зв’язку з загостренням проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Львівським обласним центром зайнятості підписано ряд угод про співпрацю з вищими навчальними закладами Львівщини, в яких обидві сторони взяли на себе зобов’язання по вирішенню проблем та забезпечення перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

7.Створення нових підприємств та фізичних осіб підприємців:

Протягом І півріччя 2020 року за даними Сколівської районної філії ЛОЦЗ створено 133 нових робочих місць,  а саме :

 • 124 нових фізичних осіб-підприємців;
 • 9 юридичних осіб;
 • 4 особам надано одноразові допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
 • 1 безробітних осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації працедавцям єдиного внеску;
 • 41 ПОУ ліквідовано;
 • 2  юридичних осіб;
 • 73 ліквідовано фізичних осіб-підприємців.

8. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю. Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

             Протягом І півріччя 2020 року у Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 59 осіб з інвалідністю;
 • 28 осіб мали статус безробітного  станом на 1 липня 2020 року;
 • 26 особам надано статус безробітного протягом І півріччя 2020 року;
 • 58 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 114  профорієнтаційних послуг надано 46 особам з інвалідністю;
 • 2 осіб працевлаштовано;
 • 0 осіб працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • 1 безробітну особу працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску;
 • 0 осіб брало участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 1 особа пройшли профнавчання;
 • 46 осіб з інвалідністю охоплені 114 профорієнтаційними послугами.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю постійно ведеться облік робочих місць для інвалідів в рахунок 4% квоти.

Протягом І півріччя 2020 року послугами районної служби зайнятості скористалися 46 осіб з інвалідністю, які отримали 63 профінформаційні та 52 профконсультаційних послуги з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора