Сколівська районна державна адміністрація
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформація про виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення за І квартал 2020 року

Дата: 15.04.2020 13:29
Кількість переглядів: 211

 

Найменування заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

Виконання заходів

Програми зайнятості

за І квартал 2020 року

1

2

3

4

5

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ, Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І кварталу 2020 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями у різних форматах (семінари - 5, робочі зустрічі – 55, в тому числі 1 в територіальній громаді, круглі столи- 1, онлайн співбесіди - 9, наради у консалтинговому центрі – 1, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин, з метою створення умов для соціального захисту працівників..

2

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

Сколівська районна філія центр Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І кварталу 2020 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

Жодної вакансії з проявами дискримінації  не заявлено.

3

Сприяти активізації роботи комісій з легалізації зайнятості.

Ініціювати перед органами місцевої влади систематичне проведення нарад з керівниками ринкоутворюючих підприємств з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу, збільшення обсягів зайнятості за рахунок створення гідних умов праці та легалізації зайнятості.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА

та виконавчі комітети сільських рад,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року:

 •  проведено засідань робочих груп комісій з легалізації зайнятості – 6.
 •  проведених виїзних перевірок – 6.
 • кількість роботодавців, які розглядались на засіданнях комісій  – 32.
 • кількість роботодавців, де підтвердились порушення трудового законодавства та виявлено факти незадекларованої праці – 0.

Результат виконання запропонованих заходів роботодавцем є :

 • у 9 роботодавців підвищено розмір заробітної плати.
 • повідомлено та подано до Сколівської РФ ЛОЦЗ 4 вакансії.

 

4

Сприяти створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом компенсацій єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних у встановленому порядку

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

року у 2018 році –570 нових робочих;

у 2019 році – 580 нових робочих місць;

у 2020 році -  590 нових робочих місць.

Протягом І кварталу 2020 року створено:

 • 1 нове робоче місце шляхом компенсації ЄСВ: з них  0 для соціально вразливих осіб;
 • 1 особу в пріоритетних видах економічної діяльності;
 • 4 особи шляхом одноразової виплати допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
 • залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру –1 особу;
 • залучено до професійної підготовки – 38 осіб.

5

Проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу з населенням у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності,підтримки підприємницьких ініціатив.

Сколівська

районна філія,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Сколівською районною філією ЛОЦЗ постійно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота з населенням у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив.

Проводяться семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес».

Протягом І кварталу 2020 року було проведено 1 захід із загальним охопленням 6 осіб.

6

Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської

 

місцевості,вугільних регіонів та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154

Сколівська РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

органи місцевого

самоврядування,

органи виконавчої влади,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року Сколівська районна філія ЛОЦЗ проводить інформаційно –роз’яснювальну роботу з питань  розв’язання проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості, та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово.

Проводиться попередня робота щодо створення приймальних пунктів по заготівлі карпатських лікарських трав та ягід.

7

Забезпечувати соціальний захист вивільнюваних працівників шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та йнших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

Сколівська РДА,

Управління економічного розвтку інвестицій та туризму Сколівської РДА,

громадські організації,

місцеві ради,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Постійно перебуває на контролі соціальний захист вивільнюваних працівників шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

Протягом І кварталу 2020 року:

-  наданно компенсацій роботодавцям – 1;

-  започатковано власну справу за допомогою служби зайнятості – 4 осіб;

- залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру – 1 особу;

-  залучено до професійної підготовки – 38 осіб.

8

Забезпечувати оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводити до уваги шукачів роботи.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Щоденно в своїй роботі фахівці відділу взаємодії з роботодавцями забезпечують оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводять до уваги шукачів роботи.

Протягом І кварталу 2020 року було заявлено - 308 вакансій.

9

Забезпечувати постійну наявність актуальних вакансій на громадські та інші роботи тимчасового характеру з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян  - 0 безробітних, які перебували на обліку залучено до тимчасових робіт за кошти роботодавців, 1 особа взяли участь у громадських роботах.

 

 

10

Залучати працівників у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до громадських робіт у встановленому порядку.

Сколівська РДА, органи місцевого самоврядування, роботодавці,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Перебуває на постійному контролі.

11

Розширювати сферу застосування праці, сприяти зайнятості населення шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

Сколівська РДА,

органи місцевого

самоврядування,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління економічного розвтку інвестицій та туризму РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-202 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року для залучення до проектів ЛАДС безробітних осіб, котрі мають намір започаткувати власну справу з розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

Сколівська РФ проводить семінари-тренінги та демонстраційні покази для вже діючих суб’єктів підприємницької діяльності в сфері агробізнесу, котрі започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості Сколівської РФ, а також проводить семінари.

       

12

Проводити наради, семінари та навчання з питань охорони праці з метою профілактики травматизму виробничого характеру.

Управління

соціального захисту населення Сколівської

райдержадміністрації,Фонд соціального страхування

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року проводились ряд нарад, семінарів та навчань з питань охорони праці з метою профілактики травматизму виробничого характеру для роботодавців.

13

Проводити моніторинг показників заробітної плати;

щомісячно – за видами економічної діяльності;

- щоквартально – у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Результати моніторингу подавати сторонам соціального діалогу для вжиття заходів щодо подальшого підвищення рівня заробітної плати та забезпечення державних гарантій в оплаті праці.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Управління економічного розвитку інвестицій та туризму РДА, Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Постійно проводяться моніторинг показників заробітної плати;

 • щомісячно – за видами економічної діяльності;
 • щоквартально – у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Результати моніторингу подавали сторонам соціального діалогу для вжиття заходів щодо подальшого підвищення рівня заробітної плати та забезпечення державних гарантій в оплаті праці.

14

Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на 2018 - 2020 роки і виносити це питання на розгляд районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій РДА та сесій районної Ради.

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Постійно здійснюється контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на 2018 - 2020 роки і виноситься це питання на розгляд районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій РДА та сесій районної Ради.

15

Сприяти працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізації активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Протягом І кварталу 2020 року постійно проводилась робота фахівцями відділу організаціїї працевлаштування населення щодо сприяння  працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізації активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності.

Протягом І кварталу 2020 року за сприянням  служби зайнятості:

 • до набуття статусу працевлаштовано 201 ос., безробітних 75  осіб.
 • проходили  навчання 38 безробітних.
 • 1 ос. брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, з них безробітні 1 осіб.
 • 4 осіб працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю.

 

16

Забезпечити надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади з метою стимулювання самозайнятості населення.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року у діяльності консультаційних пунктів з питань організації та провадження підприємницької діяльності брали участь  7 представників органів державної влади та 3 з  інших організацій.

Надано 39 індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Проведено 1 груповий захід у якому взяли участь 9 представників ПОУ.

          Постійно забезпечується надання індивідуальних і групових консультацій  в консалтинговому центрі з надання  консультацій особам, що виявили бажання зареєструватися як суб’єкт господарювання та новоутвореним ПОУ       Взяли участь у засіданнях 4 особи, 4 особи започаткували власну справу за сприяння служби зайнятості.

17

Забезпечувати охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічну підтримку та навчання методам пошуку роботи осіб, котрі перебувають на обліку в службі зайнятості.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року Сколівська РФ ЛОЦЗ постійно проводить роботу щодо охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічної  підтримки та навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Профінформаційними та профконсультаційними заходами із техніки пошуку роботи охоплено 305 осіб,  проведено 26 семінарів.           

Охоплено 957  осіб профорієнтаційними  послугами,  надано 272 профорієнтаційні послуги учнівській молоді.

          Всього населенню надано 1573 послуг:

 • 984 профінформаційного характеру;
 • 7 послу по профвідбору;
 • 582 послуг профконсультаційного характеру, в тому числі у формі групових та масових профорієнтаційних заходів, а саме:
 • Виїзний захід в об'єднану територіальну громаду – 2, в яких взяли участь 73 осіб;
 • Ярмарка вакансій - 1, в якому взяли участь 6 осіб;
 • Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості – 12, в яких взяли участь 129 осіб;
 • Семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 4, в яких взяли участь 57 особи;
 • Методичний семінар з питань організації профорієнтаційної роботи – 1, в якому взяли участь 10 осіб.

 

18

Проводити профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу у таких заходах від ПОУ.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

За потребою під час масового вивільнення

Протягом І кварталу 2020 року перебувало на контролі.

Проведено 1 «Семінар з вивільнюваними працівниками» за участі 13 працівників "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ ""ДРУЖБА" попереджені про вивільнення.

19

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району.

Подавались статті у районний часопис «Бойківська Думка», на WEB – портал служби зайнятості, на WEB – портал FACEBOOK, на сайт Сколівської РДА.

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності

економічно активного населення

20

Визначати поточну та перспективну кадрову потребу підприємств. Забезпечувати вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ роботодавці,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І кварталу 2020 року перебували на контролі визначення поточної та перспективної кадрової потреби підприємств. Забезпечували вчасне опрацювання актуальних та перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

 

21

Спрямовувати зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

Відділ освіти

Сколівської РДА,

роботодавці,

соціальні партнери, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року спрямовували зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

22

Організовувати роботу з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

Постійно ведеться робота  з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями. Систематично відбувається інформування клієнтів служби зайнятості про можливість підтвердження неформального навчання та здобуття кваліфікації за сприянням служби зайнятості.

Протягом І кварталу 2020 року жодна особа не зверталася для підтвердження кваліфікації.

 

23

Надавати у встановленому порядку особам ваучери для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці, професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року постійно проводилась інформаційна робота щодо надання у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Протягом І кварталу 2020 року жодна особа не скористалась можливістю навчання на основі отриманого ваучера.

24

 

Забезпечувати організацію професійного навчання безробітних (першочергово осіб, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів).

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

 

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року на постійному контролі перебувало професійне навчання безробітних, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів.

Проходили навчання 8  осіб даної категорії, працевлаштовано 8 осіб за направленням служби зайнятості.

25

Організовувати професійне навчання безробітних відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці Львівщини.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

Протягом І кварталу 2020 року професійне навчання безробітних проводиться відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці Сколівщини. Скеровано на професійне навчання з початку року 36 осіб із числа безробітних, із них 26 осіб працевлаштовано за направленням служби зайнятості.

26

 

Удосконалювати зміст навчального процесу на основі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Роботодавці,

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

 

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

 

 

Протягом І кварталу 2020 року перебувало на контролі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

 

27

Здійснювати першочергово професійне навчання осіб, котрі не можуть підібрати роботу (працевлаштування яких ускладнене) через відсутність у них необхідної професії або кваліфікації (осіб без професії, або тих, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; осіб, котрі перебувають на обліку більше 6 міс.; соціально-незахищених осіб) для прискорення їх працевлаштування шляхом попереднього профнавчання, у першу чергу  в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року на професійне навчання першочергово скеровуються особи, яким важко конкурувати на ринку праці (особи без професії, або ті, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; особи, котрі перебувають на обліку більше 6 міс   і т.д.). з

Даної категорії, на навчання скеровано 8 осіб.

28

Організовувати та проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо можливостей та переваг професійного навчання дорослого населення у  Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року проводились семінари та інші масові заходи щодо стимулювання безробітних до професійного навчання, а саме різні групові заходи:

 • Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО – 7 заходів із загальним залученням 88 осіб.

 

29

Надавати адресні профорієнтаційні послуги, спрямовані на допомогу у здобутті актуального на ринку праці фаху різним категоріям населення, у т.ч. соціально-вразливим його верствам, а також учасникам АТО, котрим пропонується професійне навчання органами соціального захисту населення

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Відділ освіти

Сколівської РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року надано 90 профорієнтаційних послуг 46 особам з  інвалідністю з них, надано 50 профінформаційних  та 40 профконсультаційних послуг, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

          15 осіб охоплено професійною консультацією із застосуванням профдіагностики, що складає 32,6% від загальної кількості інвалідів, що перебувають на обліку у центрі зайнятості.

 

30

Проводити превентивну роботу з учнями, в т.ч., із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням потреб ринку праці.

Відділ освіти

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська  ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року Сколівська РФ ЛОЦЗ постійно проводить превентивну роботу з учнями в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням  потреб ринку праці.

Протягом І кварталу 2020 року учням загальноосвітніх шкіл надано 272 профорієнтаційних послуги.

  Постійно проводяться  семінари для учнівської молоді:          

 • Інтерактивний захід - 8 заходів за участі 88 осіб;
 • Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 10 заходів, за участі 171 осіб.

Учням загальноосвітніх шкіл надано 272 профорієнтаційних послуг.

 Постійно проводяться  семінари для учнівської молоді:

 • Інтерактивний захід - 8 заходів за участі 88 осіб;
 • Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 10 заходів, за участі 171 осіб.

 

31

Здійснювати заходи щодо запобігання настання страхових випадків у разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій шляхом здійснення професійної підготовки або підвищення кваліфікації працівників.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

роботодавці

 

У разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств установ та організацій

Протягом І кварталу 2020 року здійснювались заходи щодо запобігання настання страхових випадків у разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій шляхом здійснення професійної підготовки або підвищення кваліфікації працівників.

Проведено 1 «Семінар з вивільнюваними працівниками» за участі 13 працівників "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ ""ДРУЖБА" попереджені про вивільнення.

32

Проводити превентивну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням у випадках запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

 

Постійно проводиться превентивна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням у випадках запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій.

Протягом І кварталу 2020 року проведено 1 «Семінар з вивільнюваними працівниками» за участі 13 працівників "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ ""ДРУЖБА" попереджені про вивільнення.

3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення

регулювання трудової міграції

33

Співпрацювати із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року на території обслуговування Сколівської РФ ЛОЦЗ зареєстровано 1 підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРО КАДРА ЮА" – діяльності не проводить .

34

Сприяти підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії  в  інших областях України, а також інформування мешканців інших регіонів про вільні вакансії на території Львівської області з чітким селективним підходом, що забезпечить ефективний міжрегіональний перерозподіл людських ресурсів

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року сприяли підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії  в  інших областях України, а також інформували мешканців інших регіонів про вільні вакансії на території Львівської області з чітким селективним підходом, що забезпечить ефективний міжрегіональний перерозподіл людських ресурсів.

35

Проводити роботу щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні, тощо.

Організовувати та проводити семінари, тренінги «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для цільових груп безробітних, в т.с. із залученням зацікавлених організацій.

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління

соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року проводилися семінари «Ризики нелегальної трудової міграції»  для цільових груп безробітних, в т.ч. із залученням зацікавлених організацій, проведено 4 семінари, із загальним охопленням 57 осіб.

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості – 12 , в яких взяли участь 129 осіб.

 

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

36

Сприяти працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року перебувало  на контролі питання щодо працевлаштування осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

37

Скеровувати на професійне навчання інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу з безробіття.

Інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І кварталу 2020 року здійснювали інформування у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Бажаючі відсутні.

Постійно проводиться індивідуальний підхід до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом І кварталу 2020 року послугами районної служби зайнятості скористалися  46  осіб    з інвалідністю, які отримали 90 профорієнтаційних послуг з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Завдяки заходам, проведеним службою зайнятості  1 особа з інвалідністю проходила професійне навчання, і 1 особа працевлаштована після профнавчання,  0 осіб з інвалідністю брали участь у інших роботах тимчасового характеру.

38

Продовжити практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

 

Комунальний заклад районної ради «Сколівська ЦРЛ»,

Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І кварталу 2020 року продовжували практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

 

39

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

 

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І кварталу 2020 року постійно велась робота щодо працевлаштування інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

У Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 46 безробітних осіб з інвалідністю;
 • 28 осіб мали статус безробітного на початок 2020 року;
 • 8 особам надано статус  протягом І кварталу 2020 року;
 • 38 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 2 осіб  з інвалідністю працевлаштовано;
 • 1 особа проходила професійне навчання;
 • 0 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 21 особа з інвалідністю мають статус безробітного на 01.04.2020року;
 • 46 особам з інвалідністю надано 90 профорієнтаційних послуги, з них надано 50 профінформаційних послуг та 40 профконсультаційних послуг.

40

Проводити спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, конференції, семінари з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

 

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Сколівська РФ ЛОЦЗ постійно проводить роботу щодо охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічної  підтримки та навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Протягом І кварталу 2020 року профінформаційними та профконсультаційними заходами із техніки пошуку роботи охоплено 305 осіб,  проведено 26 семінарів.           

Охоплено 957  осіб профорієнтаційними  послугами,  надано 272 профорієнтаційні послуги учнівській молоді.

          Всього населенню надано 1573 послуги:

 • 984 профінформаційного характеру;
 • 7 послу по профвідбору;
 • 582 послуг профконсультаційного характеру, в тому числі у формі групових та масових профорієнтаційних заходів, а саме:
 • Виїзний захід в об'єднану територіальну громаду – 2, в яких взяли участь 73 осіб;
 • Ярмарка вакансій - 1, в якому взяли участь 6 осіб;
 • Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості – 12, в яких взяли участь 129 осіб;
 •  

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора