Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Субсидії набувають грошової форми

Дата: 28.03.2019 14:30
Кількість переглядів: 507

Фото без описуПрограма житлових субсидій залишається головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг. Через програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-ко­мунальних послуг у межах нормативів споживан­ня послуг, що перевищують обсяг обов’язкового платежу. Сьогодні розмір обов’язкової частини платежу для кож­ної сім’ї визначається індивідуально за єдиною форму­лою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на од­ну особу. Що менші доходи, то меншим є відсоток обо­в’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Субсидія розраховується в розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг у межах нормативів спожи­вання послуг та визначеного розміру обов’язкової части­ни платежу.

У  2018 р. відбулися суттєві зміни в поряд­ку надання субсидій, які дозволили здійснювати подаль­ше реформування системи через запровадження надан­ня субсидій у грошовій формі.

У 2019 р. продовжується реформування програми житлових субсидій через зміну форми їхнього надання, так звана «монетизація субсидії» і на сьогодні діє паралельно два види монетизації субсидії .

Відповідно до Положення виплата житлових субсидій у грошовій  формі провадиться:

громадянам, які звернулися за призначенням житло­вої субсидії до 31 грудня 2018 р., а також тим, що звер­нулися після 1 січня 2019 р., але житлову субсидію їм було призначено з 2018 р., — починаючи із субсидії, на­рахованої за лютий 2019 р., через виплату одержува­чам у готівковій формі, про що Мінсоцполітики інфор­мує, надсилаючи персональне повідомлення на адресу домогосподарства;

громадянам, яким призначено житлову субсидію у 2019 р. за зверненням з 1 січня 2019 р., — за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики в державному бю­джеті для виплати житлової субсидії у грошовій формі, через перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» для виплати житлових субсидій.

Грошова безготівкова форма  надання субсидій

Механізм надання житлових субсидій у грошовій безго­тівковій формі передбачає фінансування призначених субсидій на центральному рівні.

Такий механізм базується на тому, що сума субсидії надходить безпосередньо на персональний обліковий запис одержувача у банківській установі. При цьому фі­нансування проводиться на центральному рівні — Мін­соцполітики перераховує кошти безпосередньо банку, що значно скорочує терміни проходження коштів порів­няно з чинним торік порядком, коли кошти субвенції з центрального рівня спускаються на місцевий і потім пе­рераховуються підприємствам.

Кошти призначеної субсидії мають спеціальний режим використання, тобто протягом терміну отримання субси­дії спрямовуються лише на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до даних підприємств про суми нара­хованих платежів конкретному домогосподарству. За ре­зультатами проведених розрахунків банк повідомлятиме одержувача субсидії про потребу доплати за послуги че­рез надсилання смс-повідомлення.

При цьому одержувач субсидії має право самостійно визначати послідовність оплати послуг за рахунок субси­дії, що вирішує питання врегулювання конфліктних ситуа­цій між надавачами послуг та споживачем.

Якщо сім'я ощадливо використовувала енергоресурси, за результатами опалювального сезону вона зможе ви­користати залишок коштів на рахунку-на свій розсуд.

Банк для таких одержувачів відкриватиме поточні рахунки,на які 
перераховуватиметься сума зекономлених коштів, про що банк повідомлятиме одержувача субсидії, надсилаючи смс-повідомлення.

Адміністрування зазначеного доволі складного механізму здійснює державний банк — Ощадбанк, який має
найбільш розгалужену мережу відділень, має досвід
здійснення інших соціальних виплат. Для налагодження
зв’язку одержувача субсидії з банком та інформування
його про стан розрахунків за послуги Ощадбанком вико-
ристовуються такі засоби комунікації:

-         направлення смс-повідамлень;

-         запровадження персонального електронного кабіне­ту одержувача;

-         функціонування кол-центру;

-         звернення безпосередньо до відділення банку (понад 4000 відділень по всій Україні).

Таким чином. розпочато новий етап реформування субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг — надання їх у грошовій безготівковій формі. 

Перевагами запровадженого механізму є такі: • гарантоване цільове використання бюджетних коштів; можливість використання одержувачем зекономлених залишків субсидії на власний розсуд, що сприятиме ощадливому використанню енергоресурсів населенням;

створення прозорого та відкритого механізму перера­хування коштів житлових субсидій.

Затверджений механізм забезпечує цільове викорис­тання бюджетних коштів, а також сприятиме ефективно­му споживанню енергоресурсів, оскільки стимулюватиме одержувачів до економного споживання послуг у, зв’язку з можливістю в такому разі використати для власних по­треб залишки невикористаних коштів субсидії.

Готівкова форма надання субсидій

Паралельно з виплатою субсидій у грошовій безготів­ковій формі з березня 2019 р. запроваджено механізм надання субсидії у готівковій формі (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 62).

Готівкова форма застосовується до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період починаючи з жовтня-грудня 2018 р. Наразі триває ви­плата їм готівкових коштів у розмірі призначеної субсидії за лютий. Аналогічні виплати вони отримають у квітні і травні 2019 р.

Виплата житлових субсидій у готівковій формі здійсню­ється одержувачам таким чином.

Органи Пенсійного фонду України виплачують готівку тим особам, які одержують пенсії (близько 70% усіх одер­жувачів), і так само, як виплачуються пенсії: або перерахуванням коштів на пенсійні рахунки в упов­новажених банках, або виплатою через поштові відділення, в тому числі з доставкою додому.

При цьому виплата субсидії проводиться одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.

Особи, які не одержують пенсії, зможуть одержати го­тівкові кошти в будь-якому відділенні АТ «Ощадбанк» як грошовий переказ (через внутрішньодержавну платіжну систему «Система термінових переказів «Швидка копій­ка») або на поточні рахунки в АТ «Ощадбанк» у будь-який зручний для себе час.

Ощадбанком реалізовано можливість попереднього запису на відвідування відділення через звернення до кол-центру або через офіційний веб-сайт.

Для забезпечення реалізації відповідного порядку на­лагоджено інформаційну взаємодію між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України (далі — Фонд) та АТ «Ощадбанк» в електронному вигляді.

Оскільки механізм надання субсидій у готівковій формі впроваджено вперше, тому зрозуміло, що виникають де­які технічні неузгодженості під час його реалізації.

Так, деякі особи, які одержують пенсію, не були іденти­фіковані Фондом як пенсіонери і тому були включені в реєстри  на виплату коштів через Ощадбанк.

Через окремі неточності в персональних даних грома­дян, які містяться в Реєстрі одержувачів субсидії (прізви­ще, ім’я, по батькові, паспортні дані тощо), Ощадбанк не може провести виплату цим особам. Для врегулювання цієї ситуації громадянин має звернутися до управління  соці­ального захисту населення, який призначив субсидію для уточнення цієї інформації та передачі уточнюючих реєс­трів до Ощадбанку відповідно до вимог Положення про порядок призначення субсидій.

Міністерство опрацьовує всі проблемні питання, що виникають, та вживає заходів для їхнього усунення.

Оскільки житлова субсидія — це державна допомо­га на оплату житлово-комунальних послуг, важливим є те, щоб одержані громадянами кошти були спрямовані саме на оплату цих послуг. Тому постановою уряду визначено механізм цільового використання бю­джетних коштів, передбачених на надання субсидій населенню.

З метою інформування кожного одержувача субсидії про зміну механізму відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 62 зроблено доставку персонально­го повідомлення кожному одержувачеві, в якому зазначе­но розмір субсидії, а також спосіб виплати (для пенсіоне­рів) або потребу звернення до відділення Ощадбанку для тих, хто не одержує пенсії.

Крім того, зазначено інструкцію щодо використання коштів субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та наголошено на потребі своєчасно сплатити за послуги, оскільки наявність заборгованості унеможливить призна­чення субсидії на наступний період.

Важливість запровадження механізму надання субсидії у грошовій формі пояснюється насамперед тим, що рані­ше одержувачі субсидії в середньому використовували енергоносіїв більше, ніж споживачі, які не одержують субсидії і самостійно оплачують послуги.

Після впровадження відповідного механізму виплати житлових субсидій очікується значне зростання ефектив­ності використання енергоносіїв та комунальних послуг одержувачами субсидії.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора