Сколівська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Пенсійна реформа триває

Дата: 13.09.2017 10:12
Кількість переглядів: 597

Фото без опису Законопроект “Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо підвищення пенсій”(від 22.06.2017 № 6614) пропонує зміни до 32 законодавчих актів. ОСНОВНІ ЗМІНИ,  ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ:

 1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року із використанням:

           -  середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі  3764,40 грн.;

           -   вартості одного року стажу, що застосовується для об­числення пенсії, знижено з 1,35% до 1 %;

          -  стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення:

            пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призна­чених до 01.10.2011, - при стажі 20 років у жінок і 25 років - у чоловіків);

            доплати за понаднормовий стаж (стаж по­над 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 - за стаж відповідно 20/25 років);

            показника прожиткового мінімуму для непраце­здатних громадян, встановленого на 01.12.2017 (1373 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 (1312 грн.).

 1. Різні правила призначення пенсії за віком на пере­хідний період 2017-2019 роки:

                                у 2017 році:

 із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки у розмірі 3764,4 грн. та вартості одного року стажу - 1,35%;

                                       у 2018 році:

 із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки та вартості одного року стажу - 1 %;

                           починаючи з 2019 року:

 із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу - 1 %.

 1.   Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

 на рівні прожиткового мінімуму для непрацездат­них громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призна­чених до 01.10.2011 - за наявності стажу відповідно 20/25 років).

 з 1 січня 2018 року на рівні 40% від мінімальної заро­бітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років після досягнення 65 ро­ків.

У разі відсутності повного стажу виплачується пропорцій­но менший розмір пенсії.

 Для шахтарів: у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового міні­муму для непрацездатних громадян.

 1.   Запровадження гнучкого “коридору” пенсійного віку    (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком:

 за наявності стажу на 01.01.2018 25 років - призна­чати пенсію         у 60 років. Діапазон необхідного стажу що­року збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році;

 за наявності стажу на 01.01.2018 від 15 до 25 років - у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшу­вати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;

 за наявності стажу на 01.01.2019 15 років, але мен­ше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, - призначати пенсію        у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 1 рік. Тобто, з 2028 року призначати пенсії у 65 років особам, які ма­тимуть 15-25 років стажу.

 1. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати дер­жавну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років. Призначати (у період з 01.01.2018 по 31.12.2020) тимчасо­ву державну соціальну допомогу особам, які досягли вста­новленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату - на пе­ріод до придбання права на пенсію за віком, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2.   Щорічна (опосередкована) індексація пенсій

з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перера­хунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окре­мим рішенням Кабінету Міністрів України.

ІНШІ   ЗАПРОПОНОВАНІ   ЗМІНИ:

 1. Надати можливість купити” до 24 місяців стажу (при “купівлі” стажу до 12 місяців мінімальний страховий вне­сок збільшувати на коефіцієнт 2, а при “купівлі” від 13 до 24 місяців страхового стажу - на 1,5). Тривалість “купленого” стажу враховувати лише для визначення права на пенсію (для підвищення розміру пенсії не враховувати).
 2. Відмінити призначення пенсій за вислугу років

(за певними винятками, зокрема для осіб, які мають необхідну вислугу років станом на 1 жовтня 2017 року); виплату при­значених пенсій здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

 1.   Зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); чорно­бильців (із зниженням пенсійного віку).
 2. Зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, що ско­ристались виходом на пенсію в 55 років, з моменту досяг­нення ними пенсійного віку, визначеного законом для від­повідної вікової категорії.
 3. Спеціальні пенсії автоматично переводити на пен­сії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідного стажу ста­ном на 01.05.2016р.
 4. Відновити з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій пра­цюючим пенсіонерам у повному розмірі.
 5. Механізм відшкодування роботодавцями виплаче­ної суми пільгових пенсій для окремих категорій осіб замінити на сплату підвищеної ставки єдиного соціаль­ного внеску в розмірі 37% та 29% (замість 22%).
 6. Максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску встановити на рівні 15 розмірів міні­мальної заробітної плати (48 000 грн.) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42 100 грн.).
 7. Встановити для роботодавців квоту для працев­лаштування осіб, яким до настання пенсійного віку зали­шилось 10 і менше років (не менш як 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників).
 8. Доручено Кабінету Міністрів України: до 01.10.2017

підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготувати законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси).

ІІ.  Законопроект “Про внесення змін до статті 588 Мит­ного кодексу України з питань пенсійного забезпечен­ня” (від 22.06.2017 № 6615) пов’язаний із законопроектом № 6614 та пропонує призначати пенсії для посадових осіб та праців­ників органів доходів і зборів на загальних підставах.

III. Законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення” (від 22.06.2017 № 6616) пов’язаний із законопроектом № 6614 та уточнює базу оподаткування доходу (з урахуванням надбавок, підви­щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги тощо).

ІV. Законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій(від 22.06.2017   № 6617)  пов’язаний із законопроектом № 6614 та передбачає  випла­ту державної соціальної допомоги (в тому числі тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мініму­му для непрацездатних осіб, - за рахунок коштів державно­го бюджету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора