Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Змінена форма податкової декларації платника єдиного податку

Сколівське відділення Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області інформує, що 05.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2017 за № 478/30346 (далі – Наказ № 369), яким внесено зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244 (далі – Наказ № 578),
а саме:

            форми податкової декларації платника єдиного податку –  фізичної особи – підприємця;

            форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

            форми податкової декларації платника  єдиного податку четвертої групи.

            Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

 

1. У Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця:

1) у розділі IV:

рядки 05, 06 викласти в такій редакції:

"Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %";

2) у розділі V:

рядки 10, 11 викласти в такій редакції:

"Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 ´ 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 ´ 5 %)";

3) рядок 15 розділу VI доповнити цифрою "6";

4) виноску 1 викласти в такій редакції:

"____________
1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.";

5) виноску 6 викласти в такій редакції:

"____________
6 Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов'язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію "Довідково"). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159)).".

2. У Податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи):

1) у розділі II:

у графі 3 цифру та знак "2 %" замінити цифрою та знаком "3 %";

у графі 4 цифру та знак "4 %" замінити цифрою та знаком "5 %";

2) у розділі III:

у графі 3 цифру та знак "2 %" замінити цифрою та знаком "3 %";

у графі 4 цифру та знак "4 %" замінити цифрою та знаком "5 %";

3) у графі 1 рядка 17 розділу IV цифри та слово "129.1.2 пункту 129.1" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4".

3. У Податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи:

1) виноску 8 викласти в такій редакції:

"____________
8 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.";

2) у виносці 10 цифри та слово "129.1.2 пункту 129.1" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4";

3) у назвах граф 4, 6 додатка літери "(мм.рррр)" замінити літерами "(дд.мм.рррр)".