Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Щодо оформлення податкового запиту, наданого в електронному вигляді

Сколівське відділення Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що контролюючі органи мають право направляти платникам податків запит про подання інформації в електронному вигляді, підписаний керівником органу ДФС (його заступником або уповноваженою особою) та скріплений печаткою.

Вимоги до запиту про подання інформації визначені п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та п. 10 постанови Кабміну від 27.12.2010 р. № 1245.

Відповідно до п. 73.3  ст. 73 ПКУ контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:

підстави для надіслання запиту відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПКУ, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

печатку контролюючого органу.

Крім того, п. 9 Порядку передбачено, що в окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі, а при направленні в електронному вигляді з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної фіскальної служби – при надходженні сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку (п. 13 Порядку).

Суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДФС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено ПКУ (п. 14 Порядку).

Отже, контролюючі органи мають право направляти платникам податків, у тому числі тим, які перебувають на обліку в інших контролюючих органах, запит про подання інформації в електронному вигляді, підписаний керівником органу ДФС (його заступником або уповноваженою особою) та скріплений печаткою.

Датою отримання такого запиту є дата надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку.