Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Щодо інституту старости

Сьогодні ми знову спілкуємося із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Марією Николаїшин. Наша розмова стосуватиметься про інституту старости. Хто такий староста, пані Маріє? Староста - це лідер, котрому громада села висловила підтримку. Він - нова посадова особа місцевого самоврядування. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Ця виборна посада запроваджена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були належним чином представлені. Які повноваження має староста? Зауважу, що староста має як визначені державою повноваження (прописані у законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), так і надані радою громади (скажімо, визначені у Статуті об’єднаної громади та у затвердженому місцевою радою Положенні про старосту). Згідно зі статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста має такі повноваження: - представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; - бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій; - має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища; - сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; - бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням; - бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу; - вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб; - бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу; - бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу; - бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати; - отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень; - сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі; - здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. Коли починаються повноваження старости? Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом. Зазначу, що староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. А чи є якісь обмеження для старости? Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. А кому ж підзвітний староста? При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним - перед сільською, селищною, міською радою. Більше того, староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу. А чи можливе дострокове припинення повноважень старости? Повноваження старости припиняються достроково у разі: - його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости; - припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; - набуття громадянства іншої держави; - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; - набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; - набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим; - його смерті; - відкликання з посади за народною ініціативою. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: - 10 осіб для відкликання старости села; - 15 осіб для відкликання старости селища. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: В інших випусках ми продовжимо консультації від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо, що фахівці Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають безоплатну правову допомогу. Адреса цієї установи: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.