Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Що таке громадська рада та які її повноваження

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжує серію консультативних статтей, які об’єднані у рубрику “Ресурсний центр територіальних громад” (РЦТГ). Сьогодні ми із директором центру Марією Николаїшин говоримо про громадську раду та спробуємо відшукати відповіді на такі важливі питання.  Отож почнемо.

Пані Маріє, розкажіть будь ласка про інститут громадських рад?  Громадська рада -  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, 

утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації державної політики. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією  та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до 

Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду, розробленим на основі цього Типового положення. Положення про громадську раду розробляється громадською радою та  затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено. Зауважу, що положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті   органу   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту затвердження.  

Які основні завдання громадської ради?

 Основними завданнями громадської ради є: 

    - сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами;

    -   здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу; 

     -  сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час  формування  та  реалізації  державної  політики.

А які види діяльності може здійснювати громадська рада? Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 

     1)  готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану 

проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення 

консультацій, не передбачених таким планом;

     2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю; 

     3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

     4)   проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом 

пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним 

нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію 

корупції;

     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб; 

     7)   збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 

     9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 

Окрім того, громадська рада має право: 

     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи, зокрема, правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи; 

     2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 

     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 

     5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган. 

Хто може бути обраний до складу громадської ради?

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань, релігійних,  благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації, які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України. Водночас зазначу, що до складу громадської ради не можуть бути обрані представники від вище зазначених інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування. Важливо, що склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб. Строк повноважень складу громадської ради - два роки. До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства. Звертаю увагу, що членство в громадській раді є персональним. 

Нагадаємо нашим читачам, що отримати консультацію з цього питання Ви можете, звернувшись до бюро правової допомоги, яке є відділом Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресою:  м. Сколе, вул. Чайківського,6. Центр знаходиться за адресою:   м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.  Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.