Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Розподіл функціональних обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 01.02. 2018 року   № 17 к

 

Голова райдержадміністрації

            Очолює райдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

            Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

            Організовує роботу райдержадміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів центральних органів виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави.

            Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

            Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в області та про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію.

            Створює, для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

                Має право скасовувати накази керівника апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

            Відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» призначає та звільняє з посад першого заступника та заступника голови, керівника апарату (за погодженням з головою облдержадміністрації) та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації      

            Спрямовує та координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

            Відповідно до законодавства створює, організовує, ліквідовує управління та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

            Затверджує положення про структурні підрозділи райдержадміністрації.

            Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

            Погоджує у встановленому порядку призначення  на  посади та  звільнення  з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій,  що належать до сфери  управління  органів виконавчої   влади   вищого   рівня,   крім   керівників  установ, підприємств  і  організацій  Збройних  Сил  та  інших   військових формувань   України,   Міністерства   внутрішніх   справ  України, Національної поліції.

            Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною в районі.

            Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

            Видає, в межах своїх повноважень, розпорядження, дає доручення.

            Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

            Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації

            Очолює Колегію райдержадміністрації, координує та контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації.

            Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом райдержадміністрації.

  Здійснює загальне керівництво:

 • спеціалістами відповідальними за роботу щодо взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції;
 • фінансовим управлінням;
 • юридичним відділом;
 • відділом з питань цивільного захисту, транспорту та доріг;
 • центром надання адміністративних послуг;
 • сектором персоналу.

Координує діяльність:

 • Сколівське відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУМП у Львівській області;
 • районного управління юстиції;
 • районного фінансового управління;
 • сектору інспектування у Сколівському районі Жидачівської об’єднаної  державної фінансової інспекції;
 • управління Державної казначейської служби України у Сколівському районі Львівської області;
 • Сколівським відділенням Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;
 • районного військового комісаріату;

Організовує роботу:

 • комітету з економічних реформ у Сколівському районі;
 • комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат;
 • координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
 • комісії з питань захисту прав дитини.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника та заступника голови райдержадміністрації

            Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:

 • підготовки та реалізації планів роботи райдержадміністрації;
 • формування та виконання районного бюджету;
 • розробки програм розвитку галузей;
 • контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;
 • виконання Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;
 • підготовки проектів документів.

            Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних сферах щодо:

 • сприяння розвиткові міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв'язків, формуванню та розвиткові міжнародних проектів і програм;
 • внесення в установленому порядку пропозицій із залучення іноземних інвестицій;

            Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

            Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденних інформацій про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень Президентові України та Кабінету Міністрів України.

            Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених на них обов'язків.

            Відповідають за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації, нарадах голови райдержадміністрації.

            Дають доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Погоджують відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

            Беруть участь у роботі постійних комісій районної ради з питань, що належать до сфери їх компетенції, колегій підпорядкованих управлінь, а також у нарадах в райдержадміністраціях, у сесіях районної ради та місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

            Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрацій, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов'язків та чинним законодавством.

            Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами виконавчої влади документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.

            Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

            Розглядають звернення громадян, проводять особистий їх прийом.

            Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

            Виконує обов'язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність заступника голови, керівника апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

            Забезпечує реалізацію державної політики у галузі енергетики, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, нафтогазового комплексу, геологорозвідки, будівництва та архітектури, охорони культурної спадщини, охорони навколишнього природного середовища, цивільного захисту, земельних відносин, лісового та водного господарства.

            Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації в цих галузях щодо:

 • сприяння створенню спільних підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності;
 • координації виставкової діяльності;
 • щодо укладення контрактів з керівниками державних підприємств та організацій;
 • підготовки погоджень про розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об'єктів незалежно від форм власності;
 • залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій різних форм власності і різних відомств до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню району продукції;
 • роботи з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій;
 • управління державною часткою майна в акціонерних товариствах;
 • розробки пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.
 • доцільного розміщення продуктивних сил району.
 • впровадження нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

            Відповідає за організацію роботи центру надання адміністративних послуг.

            Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації.

            Погоджує розміщення на території району об'єктів електроенергетики та нафтогазового комплексу, гірничих підприємств, виходячи з інтересів територіальної громади.

            Бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії та нафтогазопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів електроенергетики, нафтогазової галузі  в надзвичайних умовах.

            Забезпечує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.

            Погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію або консервацію підприємств комунальної власності.

            Здійснює контроль за збиранням, переробкою, утилізацією та захороненням промислових відходів підприємств.

            Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.

            Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

            Здійснює координацію і забезпечує контроль за ходом реалізації довгострокових, перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

            Сприяє залученню в порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

            Вживає заходів для об'єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

            Організовує роботу з атестації з робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

            Здійснює координацію і забезпечує контроль за ходом реалізації довгострокових, перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

            Забезпечує проведення моніторингу встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

            Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.

            Вносить пропозицій щодо перегляду наявної структури та програм розвитку житлово-комунального господарства району.

            Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

            Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.

            Координує діяльність аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

            Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

            Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

            Забезпечує розробку регіональної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми.

            Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями. Організовує роботу з ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

            Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій.

            Забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження.

            Забезпечує реалізацію державної політики у галузі інвестиційно-будівельної діяльності.

            Забезпечує реалізацію державної політики експертизи містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів.

            Здійснює організацію державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

            Забезпечує організацію охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

            Сприяє здійсненню земельної реформи в районі, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.

            Вживає заходів щодо роздержавлення та приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.

            Здійснює контроль за використанням та охороною земель, вод, рослинного і тваринного світу.

            Вирішує питання щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів.

            Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

            Забезпечує реалізацію на території району державної політики в галузі водного господарства.

            Забезпечує організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.

            Забезпечує роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганду серед населення району основних напрямів діяльності райдержадміністрації.

            Відповідає за підготовку інформації прикладного характеру для внутрішнього службового користування.

            Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов'язків.

            Забезпечує реалізацію державної політики в галузі економіки, фінансів, промисловості, у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, туризму та рекреації, агропромислового комплексу.

            Забезпечує реалізацію державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з місцевими органами самоврядування з питань соціально-економічного розвитку.

            Забезпечує реалізацію політики у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

            Забезпечує реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та гуртової торгівлі, а також торгівельно-виробничої сфери (готельного та ресторанного господарства) і побутового обслуговування населення.

            Забезпечує реалізацію державної цінової і тарифної політики.

            Забезпечує проведення моніторингу з приватизації державного майна.

            Забезпечує реалізацію державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

            Забезпечує розробку проектів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку району.

            У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району.

            Вносить пропозиції для розробки проектів Державної програми соціального та економічного розвитку України і довгострокових прогнозів, а також до проектів державних цільових програм розвитку відповідних галузей економіки.

            Організовує реалізацію політики регіонального розвитку та промоцій району.

            Сприяє діяльності торгівельної мережі.

            Сприяє реалізації наукових програм з економічних питань.

            Забезпечує реалізацію державної політики у фінансово-бюджетній сфері.

            Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання державних фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави.

            Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах, організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.

            Забезпечує отримання від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

            Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов'язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

            Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої та представницької влади вищого рівня фінансових показників та пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України, що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об'єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

            Забезпечує складання і подання на затвердження районній раді бюджету району та його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету в межах, які визначені законодавством.

            Відповідає за загальну організацію та виконання місцевих бюджетів району.

            Надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

            Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

            Організовує подання на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін визначений чинним законодавством.

             Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

            Координує економічну діяльність курортів (незалежно від форм власності), пов'язану з використанням лікувальних ресурсів, а також діяльність підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти.

            Забезпечує реалізацію державної політики з питань розвитку об'єктів рекреації санаторно-курортної сфери.

            Забезпечує розроблення та реалізацію разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на поліпшення туристичної діяльності.

            Здійснює підготовку аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, організацію проведення досліджень стану туристичної діяльності.

            Організовує проведення у встановленому порядку ліцензування, сертифікації та паспортизації туристичних підприємств, правил прийому і обслуговування туристів.

            Вживає заходів щодо розвитку туристичної індустрії та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів і споруд туристичного призначення.

            Організовує облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури, одержання кредитів для потреб розвитку туристичної індустрії району .

            Забезпечує ведення реєстру суб'єктів туристичної діяльності району , облік іноземних партнерів.

            Забезпечує створення та координацію роботи пошуково-рятувальних служб суб'єктів туристичної діяльності.

            Вносить пропозиції щодо управління корпоративними частками державної власності в туристичних організаціях.

            Взаємодіє з суб'єктами господарської діяльності, у тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав.

            Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.

            Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

            Координує здійснення державної регуляторної політики та підприємництва, діяльність місцевих органів влади, пов'язаної з розробленням і реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

            Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, ефективності використання бюджетних коштів для реалізації програм розвитку підприємництва.

            Координує здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

            Координує розробку і реалізацію Регіональної програми розвитку малого підприємництва.

            Забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, відтворення розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції.

            Сприяє формуванню державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м'яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

            Сприяє здійсненню аграрної та земельної реформи в районі.

            Сприяє діяльності торговельної мережі.

            Сприяє розвитку виробництва товарів народного споживання, розвитку ринкової інфраструктури галузей торгівлі та сфери послуг.

            Сприяє вирішенню питань насичення споживчого ринку    товарами, які не виробляються в області та районі.

            Вживає заходів щодо забезпечення обсягів виробництва товарів народного споживання та розвитку ринкової інфраструктури галузей торгівлі та сфери послуг.

            Забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнародного співробітництва та міжнародної технічної допомоги.

Здійснює керівництво:

 • відділом розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та капітального будівництва;
 • відділом містобудування та архітектури;

      -     управлінням економічної політики;

      -     центром надання адміністративних послуг;

 • відділом з питань цивільного захисту, транспорту та доріг;
 • спеціалістами відповідальними за роботу щодо взаємодії з правоохоронними     органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції ( оперативне підпорядкування);
 • фінансовим управлінням (оперативне підпорядкування).

Координує діяльність:

 • підприємств електромережі;
 • підприємств "Укртелеком";
 • підприємств "Укрпошта";
 • управління держпродспоживслужби у Сколівському районі;
 • Сколівський районний сектор ГУ ДМС України у Львівській області;
 • автотранспортних підприємств;
 • товариства мисливців і рибалок;
 • садово-городніх товариств;
 • лісогосподарських підприємств , НПП "Сколівські Бескиди";
 • відділу Держгеокадастру у Сколівському районі;
 • провідного спеціаліста з використання водних ресурсів Дрогобицького ВГ;
 • шляхово-ремонтних підприємств;
 • підприємств, які підпорядковані Міністерству палива та енергетики, Державному комітету енергозбереження, Державному комітету геології та використання надр, ВАТ «Укртранснафта»;
 • підприємств житлово-комунального господарства;
 • будівельних організацій;
 • видобувних підприємств;
 • відділення Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (у частині мобілізації податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів) ;
 • управління державної казначейської служби у Сколівському районі (оперативне підпорядкування) ;
 • промислових підприємств всіх форм власності;
 • районної асоціації фермерів;
 • підприємств торгівлі, побуту;
 • банків;
 • райспоживспілки;
 • будівельних організацій (в частині фінансування).

Організовує роботу:

 • комісії з питань охорони лісів, використання та збереження лісових ресурсів, перевірці лісопильних об'єктів;
 • робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель району (оперативне підпорядкування);
 • комісії з питань координації робіт щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької і виробничої діяльності;

-  містобудівної ради.

 • регіонального комітету з економічних реформ;
 • комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат (оперативне підпорядкування);
 • координаційної   ради   з   питань   розвитку   підприємництва   (оперативне підпорядкування);
 • комітету з конкурсних торгів;
 • комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб;
 • комісії   з   питань   неплатоспроможності   та   ефективного   використання бюджетних коштів;
 • комісії по  проведенню  конкурсу на визначення  економічної проектної пропозиції, ідеї щодо забудови рекреаційних зон району
 • міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій;
 • комісії з  проведення моніторингу показників розвитку рослинництва і тваринництва.
 • координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;
 • районна комісія для здійснення контролю за використанням заходів безстрокової акції «За чисте довкілля»;

- комісії по підготовці житлового фонду комунального господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, до роботи в зимовий період;

 • комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
 • ради з питань безпечної життєдіяльності населення;
 • конкурсної комісії;
 • надзвичайної протиепізотичної комісії;
 • комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
 • ради з питань безпечної життєдіяльності населення;
 • координаційної ради по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

 

Заступник голови райдержадміністрації

            Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил міграційної системи.

            Забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

            Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розташування, працевлаштування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання, а також боротьби з нелегальною міграцією.

            Відповідає за організацію прийому і порядок роботи райдержадміністрації з іноземцями.

            Організовує та координує роботу з учасниками АТО та контрактну службу.

            Забезпечує припинення нелегальної міграції та порушення іноземцями правил перебування на території України.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, зв‘язків з засобами масової інформації, охорони здоров'я, соціального захисту населення, фізкультури, спорту, молодіжної політики, в політико-правовій сфері та у сфері культури, освіти, прав дітей.

            Забезпечує реалізацію державної політики в сфері внутрішньої та науково-інноваційної політики.

            Здійснює координацію роботи закладів освіти, культури та соціального захисту населення, охорони здоров‘я.

            Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, фізкультури, спорту та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

            Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури.

            Забезпечує   організацію  медичної  допомоги  населенню,  надання  в  межах повноважень пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.          Організовує забезпечення додержання законодавства про пільги. Вживає заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.

            Організовує контроль за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важливими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

            Координує роботу, пов'язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

            Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.

            Забезпечує виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.

            Відповідає за виконання в районі заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків, організовує у межах своїх повноважень роботу відповідальних органів виконавчої влади стосовно забезпечення надання жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей у політичному, економічному, культурному та соціальному житті суспільства.

            Відповідає за забезпечення відповідно до законодавства вирішення питань опіки.

            Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.

            Відповідає за виконання в районі Плану заходів, визначених Державною програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України.

            Вживає заходів щодо збереження стабільної політичної ситуації в районі, формування належної морально-психологічної атмосфери.

            Здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі. Забезпечує   інформування   центральних   органів   виконавчої  влади,   голови облдержадміністрації та райдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі.

            Здійснює постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади.

            Визначає вплив діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації, збереження соціальної рівноваги, зміцнення авторитету виконавчої влади.

            Вживає заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади, політичними партіями та громадськими формуваннями.

            Розробляє концептуальні засади взаємодії органів виконавчої влади з населенням району.

            Вживає заходів щодо формування політичної культури населення.

            Здійснює визначення причин, прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в районі.

            Аналізує розстановку політичних сил в районі, діяльність політичних партій та громадських організацій.

            Здійснює дослідження та аналіз тенденцій суспільно-політичної ситуації в районі.

            Забезпечує роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганду серед населення району основних напрямів діяльності райдержадміністрації.

            Забезпечує реалізацію суспільно-політичного співробітництва з іншими районами.

            Сприяє реалізації державної програми "Закордонне українство" в районі.

            Здійснює дослідження та аналіз тенденцій в інформаційному просторі, розробку заходів, спрямованих на дотримання законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації.

            Забезпечує підготовку документів з питань нагород.

            Організовує підготовку матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та райдержадміністрації.

            Забезпечує вирішення релігійних питань в районі.

            Сприяє роботі національно-культурних товариств, організацій, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури та освіти.

Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

            Реалізовує державну політику в боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпечує розробку цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції.

            Організовує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій щодо діяльності правоохоронних органів та силових структур, які створює голова районної державної адміністрації.

            Надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування в частині взаємодії з правоохоронними та силовими структурами.

            Організаційно забезпечує підготовку та проведення перевірок виконання на території району дотримання правоохоронними органами та силовими структурами конституційних прав і свобод громадян, охорони правопорядку та захисту майнових прав суб'єктів господарювання всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

            Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок та призову громадян на строкову військову службу.

            Відповідає за соціальний захист, учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців звільнених у запас та у відставку.

Сприяє проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

Здійснює керівництво:

 • управлінням соціального захисту населення;
 • відділом культури;
 • відділом освіти;
 • службою у справах дітей;
 • відділом організаційної та інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю (оперативне підпорядкування).
 • архівним відділом;

Координує діяльність:

 • районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та  молоді;
 • територіального     центру     обслуговування     пенсіонерів    та    одиноких непрацездатних громадян;
 • управління Пенсійного фонду України у Сколівському районі;
 • Сколівський районний сектор ГУ ДМС України у Львівській області;
 • відділення    Фонду    соціального    страхування    з    тимчасової    втрати працездатності;
 • відділення   Фонду  соціального  страхування   від  нещасних  випадків  на виробництві та професійних захворювань;
 • районного центру зайнятості населення;
 • редакцією газети "Бойківська думка";
 • асоціації інвалідів;
 • медичної служби району;
 • ради ветеранів війни і праці.

Організовує роботу:

 • комісії з державних нагород;
 • координаційна рада у справах дітей;
 • комісії з питань соціального захисту громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС та інвалідів;
 • комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
 • координаційної ради з питань сім'ї та молоді;
 • комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідного Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту";
 • комісії з питань альтернативної служби;
 • комісії з питань координації зусиль та обміну інформації щодо запобігання торгівлі людьми;
 • дисциплінарної комісії;
 • комісії з розгляду питань призначення соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та пільг за місцем проживання;
 • робочої групи допомоги учасникам АТО;
 • комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;
 • комісії з питань встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героям Небесної Сотні;
 • комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат за пільговий проїзд автомобільним перевізникам;
 • спостережної комісії;
 • призовної комісії;
 • комісії з питань забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сколівському районі.

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

повноважень керівництва райдержадміністрації

Посада (відсутній)

Хто заміщає

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної

Перший заступник голови райдержадміністрації

СПИСОК

заступників голови райдержадміністрації закріплених за виконавчими комітетами місцевих рад

Посада

 

 

Назва місцевої ради

Перший заступник голови

райдержадміністрації

Сколівська міська рада

Верхньосиньовидненська селищна рада

Кам'янська сільська рада

Корчинська сільська рада

Крушельницька сільська рада

Підгородецька сільська рада Ямельницька сільська рада

Нижньосиньовидненська сільська рада

Труханівська сільська рада

Орівська сільська рада

Коростівська сільська рада

Козівська  сільська рада

Росохацька сільська рада

Завадківська сільська рада

Задільська сільська рада

Довжківська сільська рада

 

Заступник голови

райдержадміністрації

Гребенівська сільська рада

Лавочненська сільська рада

Опорецька сільська рада

Тухлянська сільська рада

Жупанівська сільська рада

Климецька сільська рада

Хітарська сільська рада

Плав'янська сільська рада

Риківська сільська рада

Головецька сільська рада

Орявська сільська рада

Тухольківська сільська рада

Сможенська сільська рада

Верхнячківська сільська рада

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора