Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Розглянули питання про захист прав дітей

Серед інституцій, які покликані захищати права та інтереси дітей, є і центри безоплатної правової допомоги. Тому сьогодні наша консультація від Марії Николаїшин – директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Пані Маріє, кого стосуватиметься наша розмова?

Я хочу привернути Вашу увагу, що до цільової категорії осіб, які мають право скористатися безоплатними послугами адвоката, згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» належать і діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тому сьогодні наша бесіда буде саме про них.

Пані Маріє, що цікавого розкажете?

Восени минулого року  внесені зміни до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Нововведенням запроваджується інститут наставництва  для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх підтримки та підготовки до самостійного життя. Основні завдання наставництва окреслюються так: визначення та розвиток здібностей дитини, реалізація її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг; ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій; сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості; формування у дитини навичок здорового способу життя.

За цю діяльність наставник отримує кошти?

Ні, наставництво це діяльність, яка здійснюється особою - наставником добровільно і безоплатно.

Що входить у компетенції наставника, які права він має?

Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та батьків, інших законних представників дитини, адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншого закладу для дітей; спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім’ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку.

Хто може бути наставником?

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс необхідної підготовки з проблем соціальної   адаптації дітей   та   їх  підготовки  до самостійного життя за відповідною програмою.

А чи передбачені цим Законом категорії осіб, які не можуть бути наставниками?

Так. Законодавець у цьому Законі відсилає нас до статті 212 Сімейного кодексу України, визначивши нею коло осіб, котрі не можуть бути наставниками. Зокрема, це особи: позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; які були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;  перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);  були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Ще дуже важливий момент, на який я звертаю увагу читачів, наставництво здійснюється за договором про наставництво, що
укладається між центром  соціальних  служб  для  сім’ї, дітей та молоді  за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу,  в  якому  проживає дитина в інтересах якої укладається
такий договір.

У якій формі укладається цей договір?
Договір про наставництво укладається у письмовій формі. Для укладення  договору  про  наставництво  потрібна  згода дитини,  якщо  вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її  висловити,  а  також письмова згода її батьків, інших законних представників.  Згода  дитини  надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров’я.  Договір  про  наставництво  може  бути  розірваний  за згодою сторін,  за  ініціативою  однієї  із  сторін  у  разі  невиконання обов’язків  за  договором  іншими сторонами або за рішенням суду в разі   невиконання сторонами своїх обов’язків  за  договором, 

порушення прав та законних інтересів дитини наставником, 

виникнення загрози для життя та здоров’я дитини з вини наставника.  Перед укладенням договору необхідно буде майбутньому наставнику пройти курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя. Такий курс має бути,  спрямований на те, щоб  наставник міг легко знайти спільну мову з дитиною.
Куди звертатися особі, яка бажає стати наставником? 
Особі, яка бажає стати наставником слід звернутися до центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за місцем проживання. 
  На завершення розмови   нагадуємо нашим читачам адресу бюро правової допомоги, яке надає безоплатні правові послуги: м. Сколе, майдан Незалежності, 9.  Прийом громадян здійснюється з 8.00. до 17.00 крім святкових та вихідних.