Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Районна програма збереження об’єктів культурної спадщини Сколівського району на 2017 рік

 1. . Загальні положення

         Історико-культурна спадщина – важливий чинник життєдіяльності нації, показник рівня цивілізованості суспільства. Вона створюється протягом століть працею багатьох поколінь. Згідно ст. 54 Конституції України культурна спадщина охороняється законом, держава забезпечує збереження пам’яток історії, культури, архітектури, мистецтва, археології та інших об’єктів, що мають відповідну цінність.

         Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови щодо збереження національної культурної спадщини.

Районна програма охорони культурної спадщини – це система заходів, що здійснюється районними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Районна програма спрямовується на забезпечення сприятливих умов щодо реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням регіональних особливостей, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсного інтелектуального та економічного потенціалу району в цілому та окремих історичних населених місць.

Суб’єктами програми  виступають органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини в районі.

Об’єкти культурної спадщини Сколівського району є невід’ємною частиною культурної спадщини України та світового культурного надбання. Сколівщина має самобутнє історико-культурне середовище, багате на пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва та археології. Культурна спадщина – своєрідний скарб, який приносить для рідного краю нові відкриття та знахідки. У Сколівському районі зареєстровано:  93 пам’ятки, з них:

 • 10 пам’яток історії;
 • 16 пам’яток монументального мистецтва;
 • 6 пам’яток археології;
 • 87 пам’яток архітектури, з них 35 – національного значення;
 • 30 пам’яток – об’єктів заповідної та парко-ландшафтної спадщини.

         Принциповими положеннями в питаннях організації реабілітації, ремонту та реставрації об’єктів культурної спадщини є питання прав власності на нерухомі пам’ятки та правове регулювання відносин суб’єктів охорони культурної спадщини.       Законом України «Про охорону культурної спадщини» визначені питання з регулювання прав власності на пам’ятку, обов’язки власників та користувачів щодо забезпечення належного технічного стану схоронності пам’яток.

Недотримання режиму використання власниками чи користувачами об’єктів культурної спадщини завдає їм непоправимої шкоди.

 1. . Мета Програми

         Головною метою Районної програми збереження об’єктів культурної спадщини Сколівського району на 2017 рік є створення умов для організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-культурного та духовного розвитку району.

       . Механізм реалізації Програми

Фінансування заходів (Додаток 1) Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Збереження культурної та історичної спадщини району потребує значних капіталовкладень, для надходження яких необхідне проведення відповідної фінансово-економічної політики. Слід залучити спеціальні кошти для здійснення першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках, які мають велику історичну та художню цінність і використовуються в соціально-культурній сфері.

Для збереження пам’яток необхідно:

 • проведення комплексного обстеження, інвентаризації, виявлення та взяття на облік об’єктів культурної спадщини (в тому числі пам’яток історії) на території району, виготовлення пам’яткоохоронної документації;
 • проведення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини, режиму їх використання;
 • забезпечення включення до програм соціально-економічного розвитку району відповідних планів бюджетного фінансування.

Відповідальними за виконання Програми є відділ містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації.

 1. . Очікуваний результат

Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері збереження об’єктів культурної спадщини, усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутнього поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості народу. Виконання Програми сприятиме поліпшенню фінансування засобів із збереження та використання пам’яток, залучення інвестицій на пам’яткоохоронні заходи, спрямовані на збереження пам’яток, розвитку туристичної галузі та інфраструктури в цілому.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації.

Відділ містобудування та архітектури подає звіт про хід виконання Програми Сколівській райдержадміністрації.

     Начальник відділу                                                   Кончевич О.А.

Додаток 1

Заходи

по збереженню об’єктів культурної спадщини

Сколівського району на 2017 рік

 

Найменування

заходу

2017

районний бюджет

(тис.грн.)

Всього

(тис. грн.)

Виготовлення пам’яткоохоронної документації, зокрема на Меморіал Українських Січових Стрільців

на г.Маківка  та Могили Князя Святослава в ур.Святослав

40

40

ВСЬОГО

40

40

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    Начальник відділу                                       Кончевич О.А.

 

Паспорт

Районної Програми збереження об’єктів культурної спадщини

Сколівського району на 2017 рік

 

Повна назва програми

 

Районна Програма збереження об’єктів культурної спадщини Сколівського району  на 2017 рік (надалі – Програма)

 

 

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації

 

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії Сколівської районної ради №____від «__»___________2017 року

Розробник Програми

Відділ культури Сколівської райдержадміністрації

 

Відповідальний виконавець програми

 

Відділ культури районної державної адміністрації

 

Учасники програми

Відділ містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації,

районна рада та райдержадміністрація,

фінансове управління райдержадміністрації

 

 

Термін реалізації Програми

2017 рік

Обсяг фінансового ресурсу -всього

в т.ч. районний бюджет

40.0 тис.грн.

40.0 тис.грн.

                       

              Начальник відділу                                              Кончевич О.А.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора