Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

РАЙОННА ПРОГРАМА розвитку культури на 2017 рік відділу культури Сколівської райдержадміністрації

Паспорт

Програми розвитку культури на 2017 рік

відділу культури Сколівської райдержадміністрації

 

Повна назва програми

 

Районна Програма розвитку культури на 2017 рік

відділу культури Сколівської райдержадміністрації (далі – Програма).

 

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури райдержадміністрації

 

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії Сколівської районної ради №____

від «__»___________2017 року

                                    

Розробник Програми

Відділ культури Сколівської райдержадміністрації

 

Відповідальний виконавець програми

 

Відділ культури Сколівської райдержадміністрації

Учасники програми

Відділ культури райдержадміністрації,

районна рада та райдержадміністрація,

фінансове управління райдержадміністрації,

сільські, селищні та міська ради,

заклади культури району

 

 

Термін реалізації Програми

2017 рік

Начальник відділу культури РДА                     Р.Є.Лесишин ______________________                                                                                                            

(підпис)

 

Відповідальний

виконавець програми                                        Р.Є.Лесишин    _____________________ 

                                                                                                                                  (підпис)

тел.: 21361

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку культури на 2017 рік

                                                                                              

І. Загальні положення

Програма  розвитку культури на 2017 рік базується на Конституції України, Закону України «Про культуру» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Станом на 01.01.2017 року  культурне обслуговування населення району здійснюють 52 бібліотеки ( в т.ч. 2 районні бібліотеки: доросла і дитяча), 50 народних домів(в т.ч. РНД «Бескид»), 3 школи естетичного виховання.

Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити  потреби населення району у культурному обслуговуванні.

За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення району. Однак брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.

Усе це зумовлює необхідність прийняття районної Програми розвитку культури на 2017 рік ( далі - Програма).

 

ІІ. Мета і основні завдання

Метою Програми є  забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку  культосвітньої сфери району.

Основними завданнями Програми є :

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері  культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

 

ІІІ. Фінансування Програми

 Фінансування  заходів (додаток 1), визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного та місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

ІV.Очікуванні результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє :

        - підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя;

        - поліпшення культурного обслуговування населення;

        - покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

        - здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

        - забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

 

V. Координація та контроль за виконанням програми

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ культури райдержадміністрації.

Відділ культури подає звіт про хід виконання Програми Сколівській райдержадміністрації.

Начальник  відділу культури                                        Р.Є.ЛЕСИШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Додаток 1

Основні заходи щодо реалізації Районної програми розвитку культури на 2017 рік

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Всього

тис.грн.

У тому числі

Районний бюджет

тис.грн.

 

 

Сільські, селищні та міський бюджети

тис.грн.

Інші надходження

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Культурна діяльність закладів культури

1.

Забезпечити розвиток народної творчості, музичного, вокального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних форм фольклору,звичаїв і обрядів українського народу

Відділ культури райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами місцевих рад

Постійно

 

 

 

 

2.

Підтримувати  та сприяти участі аматорських колективів, що носять звання «Народний» у регіональних, обласних оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях, святах культури і мистецтв, виконуючи накази ЛДОЦНТ І КОР та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА

Відділ культури  райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами сільських, селищних рад

2017 рік

100

100

 

 

3.

З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей проводити районні конкурси серед учнів дитячої музичної школи та брати участь в обласних конкурсах

Відділ культури райдержадміністрації, школи естетичного виховання

Постійно

 

 

 

 

4.

Продовжити проведення творчих звітів закладів культури перед населенням

Відділ культури

райдержадміністрації, виконкоми

місцевих рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та перепідготовка кадрів

1.

Проводити відзначення кращих працівників та аматорів народного мистецтва до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва та дня бібліотечного працівника

Відділ культури райдержадміністрації

2017 р

 

 

 

 

2

З метою підвищення фахового та методичного рівня роботи викладачів

Шкіл естетичного виховння брати участь в обласних семінарах-нарадах

 

Відділ культури

райдержадміністрації

2017 р

 

 

 

 

 

 

3

З метою підвищення  кваліфікації керівників аматорських колективів проводити семінари-практикуми

Відділ культури райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

1.

Спрямувати роботу закладів культури на постійний контроль за використанням енергетичних та інших ресурсів

Відділ культури райдержадміністрації

2016 р.

 

 

 

 

2

Сприяти збільшенню обсягів надання платних послуг населенню, активізації роботи із залученням позабюджетних коштів, спонсорської допомоги

Відділ культури

райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

Разом:

 

 

100

100

 

 

         Начальник  відділу культури                                                                            Р.Є.ЛЕСИШИН

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора