Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Районна програма «Поповнення бібліотечних фондів на 2017 рік»

ПАСПОРТ

Районна програма «Поповнення бібліотечних фондів на 2017 рік» Сколівської районної центральної бібліотечної системи

1.

Ініціатор розроблення програм

Відділ культури Сколівської РДА,

Сколівська РЦБС

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження програми

 Рішення сесії Сколівської районної ради №____

 від «____» _________2017 року

3.

Розробник програми

Відділ культури Сколівської РДА

4.

Співрозробники програми

Відділ культури Сколівської РДА

Сколівська РЦБС

5.

Відповідальний виконавець програми

Сколівська ЦРБ

6.

Учасники програми

Відділ культури Сколівської РДА, Сколівська РЦБС

7.

Термін реалізації програми

2017 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

II-IV кв. 2017 року

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми тис. грн. – 70.00

8.1.

Коштів з районного бюджету

Коштів з інших джерел

70,00 тис. грн.

Начальник відділу культури

Сколівської райдержадміністрації                                         Р.Є.Лесишин

 

Уповноважений

виконавець програми                                                                Р.Є.Лесишин

тел. 2-13-61

РАЙОННА ПРОГРАМА

«Поповнення бібліотечних фондів на 2017 рік»

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

          Програма поповнення бібліотечних фондів розроблена відповідно до ст. 40 і 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», законів України  «Про культуру», «Про інформацію», інших підзаконних актів, що визначають діяльність бібліотек України.

          Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації.

          Проте на сьогодні гостро стоїть проблема продовження процесу оновлення бібліотечних фондів, оскільки велика частина літератури у них – видання минулого століття, які не користуються попитом користувачів. Особливо критичною є ситуація в сільських бібліотеках-філіях району.

          Станом на 01 січня 2017 року бібліотечний фонд ЦБС нараховує 343300 прим. видань, що на 11806 примірників менше ніж у 2016 році. Причина полягає в тому, що вилучали морально-застарілі та фізично зношені видання. Загальна кількість користувачів в бібліотеках району за реєстраційною картотекою становить 26270 користувачів. Однак є фактичне збільшення показників кількості звернень на веб-сайти бібліотек, кількості наданих послуг в електронному варіанті та кількості відвідувань масових заходів організованих бібліотеками району від 7300 (2015рік) до 7800 (2016рік). Забезпеченість користувачів документами на одного зареєстрованого користувача складає в середньому 13,6 примірників видань. Середня читаність в минулому році становила 19,2 прим. (у 2015 – 19,4прим.). Показник обертаності фонду документів становив у 2016 році 0,8.

          На подолання недоліків у комплектуванні і оновленні бібліотечних фондів скеровані загальнодержавні програми підтримки української книги та української мови, Регіональна програма розвитку інформаційного простору Львівської області та обласна програма поповнення бібліотечних фондів на 2015-2020 роки.

          Публічні бібліотеки отримують певну кількість перевидань української класики, творів, що вивчаються за шкільною програмою, книг сучасних авторів. 

        II. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

          Метою Програми є оновлення бібліотечних фондів, в першу чергу, сільських бібліотек-філій на 2%, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань залучення до культурних цінностей, зміна диспропорції у кількісному складі фондів на користь україномовних видань та аудіо/відео матеріалів.

          Вивчення та врахування читацьких запитів при формуванні фондів та здійсненні соціокультурної діяльності.

III. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

          Заходи програми передбачають:

забезпечення бібліотек району мінімумом наукових видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової літератури;

придбання творів історичної тематики, мемуарної літератури, літератури релігійного та духовного змісту, поезії, фантастики, пригодницької літератури, а також книг, як популяризують діячів української культури, науки, спорту тощо;

придбання видань історико - краєзнавчого характеру, творів галицьких авторів;

придбання електронних видань та мультимедійних продуктів;

придбання кращих зразків дитячої літератури, які мають вплив на виховання, духовний та інтелектуальний розвиток дітей, науково-популярних творів пізнавального змісту;

забезпечення бібліотек району необхідним мінімумом періодичних видань: газет і журналів.  

IV. ФІНАНСУВАННЯ

          Фінансування Програми здійснюватиметься протягом двох кварталів за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

          Обсяг фінансування програми за рахунок коштів районного бюджету становитиме 70 тисяч гривень.

          При розподілі коштів планується використати  на придбання книжкової продукції для оновлення фондів РЦБС - 70 тисяч гривень.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

          Виконання Програми дасть змогу підвищити роль бібліотек району, як центрів доступу до інформації, важливих осередків життя громади, де кожен громадянин може реалізувати свої громадянські права і свободи, задовольняти свої освітні, культурні, економічні та гуманітарні інтереси.

          Плануємо поповнити фонди бібліотек виданнями суспільного та гуманітарного характеру, що сприятиме утвердженню національної свідомості громад, глибшому пізнанню історії рідного краю, його звичаїв і традицій, забезпеченню функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Очікуємо підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, забезпечення більшої видачі документів на всіх носіях та оновлення фонду документів.

          Продовження процесу оновлення бібліотечних фондів бібліотек-філій району, надходження до їхніх фондів вітчизняних видань актуальної тематики, які забезпечать задоволення інформаційних потреб читачів та забезпечать бібліотеки-філії періодичними виданнями. 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

          Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ культури Сколівської райдержадміністрації.

          Виконавцями програми є Сколівська центральна районна бібліотека.       

          Звіт про хід виконання програми відділ культури  надаватиме Сколівській РДА. 

 

Начальник відділу культури

Сколівської райдержадміністрації                                            Лесишин Р.Є.

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                  до Програми поповнення

                                                                                  бібліотечних фондів

                                                                                  Сколівської РЦБС на 2017 рік

 

Перелік завдань, заходів та показників районної цільової програми

 

Програма поповнення бібліотечних фондів Сколівської РЦБС на 2017рік

з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

 

 

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис.грн.

2017 рік

1

Завдання 1

 

Забезпечення районних та сільських бібліотек-філій необхідними періодичними виданнями

Захід 1

 

Поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями

Затрат

Сколівська центральна районна бібліотека

Районний бюджет

-

Забезпечення районних та сільських бібліотек-філій періодичними виданнями, зокрема, передплата 3 назв газет та 3 назви журналів

обсяг видатків на поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями, тис.грн.

продукту

кількість передплачених видань од.

в тому числі

газет од.

журналів од.

ефективності

середня вартість передплати одного видання на рік, грн..

в тому числі

газет грн..

журналів грн..

якості

динаміка поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями порівняно з минулим роком, % 

2

Завдання 2

 

Забезпечення бібліотек вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією

 

Захід 1

 

Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання

затрат

Сколівська центральна районна бібліотека

Районний бюджет

70

Оновлення бібліотечних фондів, для сільських бібліотек, що забезпечать задоволення інформаційних та освітніх потреб користувачів

обсяг видатків на поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією тис.грн.

продукту

кількість придбаних примірників книжок од.

ефективності

середня вартість одного примірника грн.

якості

динаміка поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією порівняно з минулим роком

 

Усього:

 

 

 

 

70

 

Начальник відділу культури

Сколівської райдержадміністрації                                            Лесишин Р.Є.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора