Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Програма Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією на 2017 – 2020 роки

                                               1.Загальні положення

Районна Програма «Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією на 2017 – 2020 роки» (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань», відповідно до стратегічної цілі № 2 «Якість життя»  Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) хвороб», а також відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.2012 № 700/0/5-12 «Про затвердження Порядку розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їхнього виконання».

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики щодо забезпечення медичною допомогою дітей-інвалідів, зниження дитячої смертності та інвалідизації, ефективне використання ліжкового фонду спеціалізованих дитячих лікувальних закладів.

Цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення доступною медичною допомогою дітей-інвалідів з певними нозологіями потребують постійного вживання медикаментозних препаратів, використання виробів медичного призначення і лікувального харчування замісної дії з метою покращення якості їхнього життя:

 • надання, спеціальної медичної допомоги дітям із хронічною нирковою недостатністю та дітям із різноманітними інтоксикаціями (апарат для низькопотокової гемодіафільтрації «Призма»);
 • підвищення рівня медичної допомоги в амбулаторних умовах дітям-інвалідам, хворим на муковісцидоз;
 • гарантованого забезпечення доступною медичною допомогою важкохворих дітей-інвалідів з невиліковними хворобами (важкі ураження центральної нервової системи різної етіології, важкі генетичні захворювання, онкологічні та онкогематологічними захворювання та ін.).
 1. Завдання та результативні показники Програми

 Забезпечення дітей-інвалідів Сколівського району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення дасть можливість:

 • забезпечення однакового доступу дітей Сколівського району до спеціалізованої медичної допомоги відповідно до стандартів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України;
 • забезпечення належного лікування хворих дітей із ХНН, здовження тривалості та покращення якості їхнього життя, що неодмінно вплине на зниження смертності цього контингенту хворих;
 • забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз, життєво необхідними препаратами, якКреон 2500 та Пульмозим, Урсофальком в амбулаторних умовах;
 • забезпечення дітей-інвалідів з первинними імунодефіцитами довенними імуноглобулінами для життєвоважливої замісної терапії;
 • лікування дітей з онкопатологією;
 • забезпечення дітей слуховими аппаратами;
 • придбання медичного обладнання для відділень інтенсивної терапії.

Основним завданням Програми є покращення якості та тривалості життя хворих.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких основних заходів:

 • моніторинг захворюваності та ведення реєстру хворих у Сколівському районі;
 • здійснення закупівлі необхідної кількості лікарських засобів, витратних матеріалів та обладнання для лікування хворих;
 • забезпечення специфічним лікуванням хворих згідно з реєстром.

Дані на період 2017 року                                               

                                                                                   тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн.

2017

Усього:

100,0

у тому числі на

 • Муковісцидоз (1 дитина)

20,0

 • Хронічна ниркова недостатність (1 дитина)

30,0

 • Діти з вадами слуху потребуючих слухових апаратів(1 дитина)

20,0

 • Гематоонкологічні захворювання (4 дитини)

10,0

 • Важкі хвороби центральної нервової системи

30,0