Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Програма співфінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району у 2017 році

Паспорт

Програми співфінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району у 2017 році

Повна назва програми

 

 Програма співфінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району у 2017 році (далі – Програма).

 

Ініціатор розроблення програми

Сколівська районна державна адміністрація,

комунальний заклад Сколівської районної ради

«Сколівська центральна районна лікарня»

 

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії Сколівської районної ради №__від «__»___________201__р.

Розробник Програми

комунальний заклад Сколівської районної ради

«Сколівська центральна районна лікарня»

 

Співрозробники програми

Постійна комісія з питань освіти, медицини і соціального захисту Сколівської районної ради

фінансове управління райдержадміністрації

сільські, селищні та міська ради

 

Відповідальний виконавець програми

 

комунальний заклад Сколівської районної ради

«Сколівська центральна районна лікарня»,

фінансове управління райдержадміністрації,

сільські, селищні та міська ради

 

Учасники програми

комунальний заклад Сколівської районної ради

«Сколівська центральна районна лікарня»,

фінансове управління райдержадміністрації,

районна рада та райдержадміністрація,

сільські, селищні та міські ради, 

заклади охорони здоров’я,

органи самоорганізації населення, громадські організації, ініціативні групи

 

Термін реалізації Програми

2017

Головний лікар

КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ»                                  І.В.Щадей      ______________________                                                                                                       

Відповідальний

виконавець програми                                           І.В.Щадей      _____________________ 

                                                                                                                         (підпис)

тел.: 21151

Вступ

Необхідність змін в системі охорони здоров’я району зумовлена змінами у суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, рівномірність бюджетних витрат виходячи на одного хворого без врахування соціально-географічних та природних умов території, соціальну розмежованість у суспільстві, недостатньо забезпечені потреби населення в охороні здоров’я нової якості.

Програма враховує результати та тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів,  стан інфраструктури місцевих громад, та спрямована на забезпечення розвитку суб’єктів охорони здоров’я, збереження мережі закладів охорони здоров’я  на депресивних територіях відповідно до потреб територіальних громад в поєднанні з оптимізацією видатків.

Програма активно використовує нові підходи адміністративно-територіальної політики в Україні, спираючись на розширенням повноважень територіальних громад. Тому механізми реалізації та порядок фінансування програми базуються на тісній кооперації з органами місцевого самоврядування; та напрацьовує механізми залучення на утримання  охорони здоров’я району, зокрема коштів територіальних громад.

Нормативно-правовою основою Програми є: Конституція України; закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  «Про місцеве самоврядування в Україні».

Провідні принципи програми: партнерство  – консенсус з представниками влади, ділових кіл, закладів охорони здоров’я, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін; участь і спільна власність  – взаємна довіра, спільна відповідальність, а також широка громадська підтримка; інтеграція – широка участь усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Програма є логічним продовженням «Програми розвитку охорони здоров’я Сколівщини на 2013 -2017 роки» і являє собою комплекс взаємопов’язаних проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній  враховано суспільні потреби населення району щодо рівня охорони здоров’я, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі медичних  новацій.

Структура документу

«Програма співфінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району

у 2017 році»

Документ «Програма співфінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району у 2017 році» (далі Програма) розроблена згідно з вимогами діючого законодавства.

 «У розділі «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма» визначені проблеми, які потребують вирішення. З цією метою здійснено аналіз в закладах охорони здоров’я Сколівщини.

У розділі «Мета та цілі програми» сформульована мета програми у зв’язку з  передумовами, проблемами та досягненнями у сфері охорони здоров’я Сколівщини. Відповідно до мети програми визначені стратегічні шляхи для її досягнення (цілі програми).

У розділі «Ресурсне забезпечення програми»  наведені показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання програми в цілому.

У розділі «Механізм реалізації та порядок фінансування Програми» подано механізм реалізації та порядку фінансування програми. Основним елементом пропонованого механізму актуалізація окремих проектів програми за напрямками, які актуалізовані самими користувачами медичних послуг – місцевими громадами.

У розділі «Координація та контроль за ходом виконання Програми» подано загальний опис механізму моніторингу та оцінювання програми, а деталізація заходів наводиться в описі цільового проекту 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Загальна ситуація

Враховуючи численні звернення місцевих громад стосовно збереження закладів охорони здоров’я і покращення якості їх роботи та керуючись ст. 28 (п.б.) ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами та доповненнями від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР рекомендовано прийняти рішення обєднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету району та інших місцевих бюджетів органів самоврядування для виконання спільних проектів фінансування закладів охорони здоров’я Сколівського району.

Мета програми та шляхи її досягнення

 Відповідно до  означених  вище передумов, проблем у сфері охорони здоров’я Сколівщини логічно постає мета програми

  • Сприяння вирішенню актуальних проблем охорони здоров’я громади шляхом часткової фінансової підтримки охорони здоров’я району органами місцевого самоврядування, спрямованих на самоорганізацію населення та його активну участь у вирішенні проблем.
  • Забезпечення закладів охорони здоров’я  Сколівського району відповідно до потреб та запитів окремих територіальних  громад щодо доступної якісної охорони здоров’я  відповідно до державних стандартів на її території.
  • Активізація діяльності територіальних громад та громадських організацій району, мобілізації місцевих ресурсів задля збереження соціальної інфраструктури та підвищення рівня участі сільських, селищних, міської рад району, ініціативних груп у вирішенні проблем місцевих громад

 Відповідно до мети програми визначаються стратегічні шляхи для її досягнення (цілі програми).

Цілі програми

  1. Забезпечити оптимізацію закладів охорони здоров’я, зокрема й через фінансову підтримку органами місцевого самоврядування, на депресивних територіях.
  2. Привести матеріально-технічну базу та медичне оснащення закладів охорони здоров’я до сучасних стандартів.
  3. Стимулювати професійний діалог між медичними колективами та органами територіального управліннята громадами.
  4. Підтримка ініціатив територіальних громад району, громадських організацій та ініціативних груп спрямованих на активізацію громадського сектору, розвиток навиків самоорганізації населення, залучення додаткових ресурсів для спільного вирішення соціальних проблем району, покращення соціальної інфраструктури населених пунктів та вирішення нагальних проблем громад.

Ресурсне забезпечення програми

            Фінансування програми здійснюється за рахунок субвенційних коштів місцевих бюджетів районному бюджету на утримання закладів охорони здоров’я (додаток №1).

Механізм реалізації та порядок фінансування програми

Механізм реалізації програми та порядок її фінансування буде напрацьований

 КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» відповідно з чинним фінансовим законодавством

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється на основі моніторингу та оцінювання.

Мета моніторингу та оцінювання

Мета моніторингу та оцінювання – контроль за  процесом використання залучених коштів, оцінка ефективності їх використання, а також відповідність процесу визначеним завданням програми.

Звіт про результати реалізації програми заслуховується сесією Сколівської районної ради.

Звіт про результати реалізації програми повинен давати оцінку ефективності використання залучених коштів. На підставі результатів оцінювання виробляються рекомендації щодо доцільності продовження виконання заходів співфінансування окремих установ охорони здоров’я, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання, які враховуються під час підготовки плану заходів проектів на наступний рік.

Після погодження на засіданні постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я та соціального захисту за результатами поточного року пропоновані зміни виносяться на сесію районної  ради для ухвалення нової програми на наступний рік.

Механізм моніторингу та оцінювання

Відповідальним за  проведення моніторингу і оцінки реалізації програми визначається управління економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості.

Моніторинг та оцінку діяльності програми також постійно здійснюватимуть комісія з питань освіти, охорони здоров'я та соціального захисту районної ради, органи місцевого самоврядування, громади.

Оцінка та моніторинг виконання програми проводиться на підставі даних усіх суб’єктів медичного процесу, а також інституцій причетних до медичного процесу – органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, громадськості у строки, встановлені рішенням Сколівської районної ради.

Моніторинг та оцінювання будуть проводитись по закінченні поточного року з урахуванням результатів поточної діяльності та фінансових ресурсів.

Зведені дані на період 2017 року                                                                             додаток№1

                                                                                    тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми органами місцевого самоврядування

2017

Усього:

300,0

у тому числі

органи місцевого самоврядування

300,0

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора