Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ПРОГРАМА розвитку рекреації і туризму в Сколівському районі на 2017 рік

1. Паспорт Програми розвитку рекреації та туризму в Сколівському районі на 2017 рік

Загальна характеристика району:

Площа території (тис.км2) – 1,471

Кількість населення (тис. чол.) –   47.69 (станом на 01.11.2016р.)

Специфіка економіки -  промислова, сфера послуг

Головний розробник програми

 

 

Співрозробники

Управління економічної політики райдержадміністрації.

 • Управління та відділи райдержадміністрації
 • Громадські організації туристичного спрямування Сколівщини

 

Мета  Програми

Сприяння розвитку туристичної галузі в районі шляхом освітньої, інвестиційної та консультативної підтримки суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій, органів місцевого самоврядування

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

 

 • збільшення кількості суб’єктів підприємництва в галузі (юридичних та фізичних осіб);
 • збільшення кількості туристів, що відвідують район;
 • забезпечення збільшення частки надходжень до зведеного бюджету району від діяльності підприємництва в туристичній сфері;
 • збільшення кількості об’єктів інфраструктури туристичної галузі;
 • підвищення рівня туристичних послуг;
 • промоція туристично-рекреаційного потенціалу району на внутрішньому і зовнішньому ринках послуг;

Терміни і етапи реалізації Програми

2017 рік

Виконавці

 • відділи та управління райдержадміністрації;
 • спілки та громадські об’єднання туристичної діяльності;
 • виконкоми органів місцевого самоврядування;
 • інші суб’єкти інфраструктури туристичної галузі.

 

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Місцевий бюджет:

 

Власні кошти:

 

Всього;

 

 

 

190 000 грн.

 

60 000 грн.

 

250 000 грн.

Основні джерела фінансування

- кошти місцевого (районного) бюджету;

- власні кошти підприємців, підприємств, туристичних асоціацій;

 • іноземні інвестиції та інші кошти, використання яких не суперечить чинному законодавству.

Провідний  спеціаліст відділу

економічного розвитку інвестицій

та туризму, управління економічної

політики райдержадміністрації                                                                С.В.Павлюх

      2. Вступ

Туризм, як індустрія відпочинку і оздоровлення людей, форма спілкування й вивчення історії, культури, традицій бойківського краю засіб зміцнення економіки й джерело наповнення місцевого бюджету є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку Сколівського району, показником добробуту і здоров’я, інтегратором економічного і духовного життя місцевого населення, туристів та екскурсантів. Необхідно активізувати інвестиційну політику  району, здійснювати координацію розвитку галузі, утверджувати соціально-правовий статусу суб’єктів туристичного напрямків діяльності.

Програма розвитку рекреації та туризму в Сколівському районі на 2017 рік

(далі - Програма) розроблена управлінням економічної політики райдержадміністрації за участю відділів і управлінь райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.

Підставою для розробки Програми є Закон України «Про туризм».

Програма є складовою системи заходів соціально-економічного та культурного розвитку Сколівського району. Невід’ємною складовою частиною Програми є основні заходи з реалізації Програми розвитку рекреації та туризму в Сколівському районі на 2017 рік.

Заходи Програми базуються на конкретних пропозиціях структурних підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій, постійної депутатської комісії районної ради з питань інвестиційної політики, розвитку підприємництва, туризму, рекреації, торгівлі, реалізації регуляторної політики та управління майном комунальної власності.

Програма визначає основні засади підтримки суб’єктів туристичної діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форм власності, а також фізичних осіб, які зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємництва сільського зеленого туризму (СЗТ).

          3. Стан розвитку і аналіз проблем туристичної галузі району

          3.1. Стан розвитку туристичної галузі району

Туристично-рекреаційний  потенціал  району  становить  89  відпочинкових  закладів, близько  300  агроосель, 5  підвісних пасажирських канатних доріг (ППКД), 32  гірськолижні  витяги, 30  гірськолижних  трас.

         Гордістю Сколівщини є:  Національний  природний  парк  «Сколівські  Бескиди», ландшафтний  заказник «Бердо», Державний  історико-культурний  заповідник «Тустань», 35  обєктів  природно-заповідного  фонду  місцевого  значення, 64  джерела  мінеральних  вод, що можна використовувати  в бальнеології.

Найпопулярнішими серед туристів об’єктами архітектурно-історичної спадщини є: церква св. Вм. Пантелеймона і дзвіниця, 1597 р., м.Сколе, дзвіниця поч. ХІХ ст., с. Н. Рожанка, Вознесенська церква 1820 р., с. Кальне, Воздвиженська церква і дзвіниця 1844 р., с. Опорець, церква Святого Духа 1804 р., дзвіниця 1877 р., с. В. Рожанка, Успенська церква 1858 р., дзвіниця 1862 р., с. Тухолька, палац барона Гределя м. Сколе. Об’єктами природної спадщини є: водоспад на р. Кам’янка, водоспад Гуркало біля с. Корчин, джерело Писана криниця поблизу с. Волосянка, Журавлине озеро біля с. Кам’янка, Урицькі скелі, витоки річок Опір та Стрий біля

с. Опорець.                  

Статус курорту мають населені пункти: м. Сколе, смт. Славське, смт. Верхнє Синьовидне, с. Гребенів, с. Корчин.

Найпотужнішими підприємствами галузі є: трьохзірковий гірськолижний комплекс «Захар Беркут» с. Волосянка, гірськолижний комплекс «Плай» с. Плав’є, гірськолижний комплекс «Тисовець» МО України с. Тисовець, навчально-спортивна база «Динамо» смт. Славське, гірськолижний комплекс «Варшава» смт. Славське, чотирьохзірковий готельний комплекс «Вежа Ведмежа» с. Волосянка, трьохзірковий готель «Перлина Карпат» смт. Славське.

На даний час необхідно продовжити роботу із залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та розробляти нові території по розміщенню об’єктів туристично-рекреаційного призначення.

3.2. Аналіз основних проблем туристичної галузі району

Серед найважливіших проблем туристичної галузі Сколівського району можна виділити:

- незадовільний стан дорожнього покриття до баз відпочинку та гірськолижних комплексів, особливо актуальною є  проблема комунальних доріг до г. Тростян і г. Менчіл в смт. Славське;

- водопостачання та каналізування оскільки значна кількість баз відпочинку проводить несанкціонований відбір води, а стоки належним чином не очищуються;

- збої в роботі підвісних пасажирських канатних доріг(ППКД) та гірськолижних витягів;

- гірничорятувальна служба обслуговує не всі гірськолижні зони, відчувається брак спеціалістів пошукової роботи та медичних працівників у період найбільшого навантаження;

- у міжсезоння (весна, осінь) низька завантаженість відпочинкових комплексів;

- промоційна робота потребує активізації, що дасть змогу збільшити кількість туристів у районі;

- потребують ремонту та реконструкції  дитячі бази відпочинку і табори;

- на деяких об’єктах капітального ремонту (заміни) потребують механізми підвісних пасажирських канатних доріг та витягів;

- на багатьох відпочинкових закладах застаріла матеріально-технічна база не дозволяє надавати послуги задовільного рівня;

Крім того, суттєвими перешкодами для розвитку сільського зеленого туризму є:

- нестабільна та недосконала законодавча база, що регулює здійснення підприємницької діяльності;

- високий рівень тінізації трудових відносин (зарплата виплачується в «конвертах»).

           У  2017 році  прогнозується  подальша  активізація  роботи  з покращення надання і  нарощення  обсягів  туристичних послуг,  збільшення  кількості  туристів, що  сприятиме  наповненню місцевого бюджету.

4. Головна  мета Програми і очікувані результати

Метою програми є забезпечення комплексного вирішення пріоритетних проблем розвитку основних туристичних центрів району, покращення якості та розширення асортименту рекреаційних послуг, що сприятиме підвищенню конкурентноспроможної туристично-рекреаційної сфери Сколівщини на внутрішньому та світовому ринках послуг. А також впорядкування, використання і охорона природних рекреаційних ресурсів, відтворення їх потенціалу та комплексного розвитку рекреаційних зон району.

Реалізація завдань Програми забезпечить покращення економічних показників господарської діяльності туристичної сфери, збільшить її внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів.

Програмою передбачено проведення заходів щодо покращення матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, навчальної та промоційної підтримки туристичної сфери.

ГОЛОВНА   МЕТА:

Сприяння  розвитку  туристичної сфери району, забезпечення стабільних умов її функціонування, нарощення туристичної інфраструктури.  

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ Є:

 • Підвищення рівня життя і створення додаткових робочих місць;
 •  
 • Підвищення рівня послуг та розширення співпраці у туристичній галузі;
 • Підвищення ефективностівикористання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини;
 • інформаційного та рекламного забезпечення;
 • Розширення мережі туристичних шляхів (пішохідних, велосипедних, кінних тощо);
 • Промоція здорового способу життя серед населення району.

5. Очікувані результати від реалізації комплексу заходів Програми

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

 • збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) за видами діяльності: надання інших місць для тимчасового проживання (сільський зелений туризм) та прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (прокат гірськолижного спорядження, велосипедів тощо);
 • збільшення кількості туристів, що відвідують район;
 • забезпечення збільшення частки надходжень до Зведеного бюджету району від діяльності підприємництва в туристичній сфері;
 • збільшення кількості об’єктів інфраструктури туристичної галузі;
 • підвищення рівня туристичних послуг;
 • розвиток пішохідного, кінного та вело туризму в районі (знакування туристичних шляхів, проведення змагань з техніки пішохідного туризму);
 • створення цілісної бази даних про суб’єкти господарської діяльності в сфері туризму та рекреаційні можливості району;
 • промоція туристично-рекреаційного потенціалу району на внутрішньому і зовнішньому ринках послуг;
 • підвищення ефективності природоохоронних заходів в рекреаційних зонах району.
6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого (районного) бюджету за рішенням сесії районної ради. Заходи Програми розвитку рекреації і туризму на 2017 рік реалізуватимуться також за рахунок власних коштів суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством України.

Розрахунок

Термін реалізації програми

2017 рік

       Місцевий бюджет грн.

190 000

Власні кошти грн.

60 000

          ВСЬОГО грн.

 

250 000

7. Основні заходи
з реалізації Програми розвитку рекреації та туризму

в Сколівському районі на 2017 рік

 

з/п

Пріоритетне завдання

Зміст заходів

Виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

Вартість  грн.

Очікувані результати

 1.  

Створення комплексної бази даних по об’єктах туристичної інфраструктури

Проводити моніторинг  роботи,  усіх баз відпочинку, незалежно від їх  відомчого підпорядкування

 

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, місцеві ради

Протягом

2017 року

-

-

Покращення координації роботи закладів розміщення

 1.  

Ефективне використання рекреаційних ресурсів району

Скласти перелік рекреаційно-привабливих об’єктів району

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА

Протягом 2017 року

-

-

Раціональне використання рекреаційних ресурсів в туристичному господарстві

 1.  

Презентація туристично-рекреаційного потенціалу району

Участь в Міжнародному туристичному салоні 2017 в м. Київ

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, відпочинкові заклади району

Травень

2017 року

Власні кошти

 

5000

Висвітлення туристичних можливостей району

 1.  

Легалізувати роботу закладів сільського зеленого туризму(СЗТ) та класифікувати агрооселі за рівнем надання послуг

Розробити систему заходів щодо легалізації та класифікації послуг СЗТ

Районна робоча групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Протягом 2017 року

-

-

Збільшення доходів місцевих бюджетів від підприємців в сфері СЗТ

 1.  

Проводити промоцію історико-культурного та туристичного потенціалу району

Розробка та виготовлення книги про історико-культурний та туристичний потенціал району

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, громадські організації, місцеві ради

Протягом

2017 року

Місцевий бюджет

 

 

150000

 

 

 

Збільшення кількості туристів у районі, промоція рекреаційного потенціалу

 1.  

Забезпечення безпеки туристів на гірськолижних комплексах району

Моніторинг експлуатації об’єктів, що включені в перелік підвищеної небезпеки та станом готовності гірськолижних трас до зимового сезону

Відділи райдержадміністрації,

служби району

І квартал

2017 року,

ІV квартал

2017 року

-

-

Зменшення рівня травматизму на гірськолижних комплексах району

 1.  

Проведення культурно-масових заходів на території району

Співорганізація фестивалів  на території району

Відділи райдержадміністрації, громадські організації, місцеві ради

Протягом

2017 року

 

Власні кошти

 

 

20000

 

Популяризація української культури

 1.  

Залучення інвестицій в туристичну галузь району

Підготувати інвестиційні пропозиції (вільні земельні ділянки, об’єкти незавершеного будівництва)

Відділи райдержадміністрації, місцеві ради

Протягом

2017 року

-

-

Розбудова туристичної інфраструктури району

 1.  

Проведення навчальних заходів для суб’єктів туристичної діяльності (підприємці СЗТ, готелів)

Проведення семінару-тренінгу з питань туристичної тематики

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, громадські організації, місцеві ради, суб’єкти туристичної діяльності

Протягом

2017 року

 

 

Місцевий бюджет

 

 

5000

Підвищення рівня послуг суб’єктами туристичної діяльності, обмін досвідом

 1.  

Розвиток пішохідного туризму району, закування, інформація про туристичний потенціал району

Прознакувати, впорядкувати та виготовити вказівники пішохідними маршрутами на території району

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, НПП «Сколівські Бескиди» громадські організації, місцеві ради

Протягом

2017 року

Місцевий бюджет

 

Власні кошти

10000

 

 

5000

Збільшення кількості туристів у районі, впорядкування рекреаційних зон, краєзнавчо-освітня робота

 1.  

Розвиток пішохідного туризму

Проведення відкритих змагань з техніки пішохідного туризму (ТПТ) серед учнівської молоді.

Закупівля спорядження з ТПТ

Відділи райдержадміністрації , оргкомітет змагань

Протягом

2017 року

Місцевий бюджет

 

 

10000

 

 

 

Популяризація здорового способу життя серед молоді району

 1.  

Промоція туристично-рекреаційного потенціалу району

Виготовлення буклетів, картографічної друкованої продукції

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, громадські організації

Протягом

2017 року

Місцевий бюджет

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення туристичних можливостей, історії, культури району

 1.  

Презентація туристично-рекреаційного потенціалу району

Участь в Міжнародній туристичній виставці «Турекспо - 2017» в м. Львів

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, відпочинкові заклади району

Вересень-Жовтень

2017 року

Власні кошти

 

5000

Висвітлення туристичних можливостей району

 1.  

Визначення рівня надання послуг суб’єктами туристичної діяльності

Проведення конкурсів на кращі: кухню, сервісні послуги, агрооселю, туристичну базу тощо

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, громадські організації, місцеві ради, суб’єкти туристичної діяльності

Листопад-грудень

2017 року

 

Власні кошти

 

 

5000

Підвищення рівня послуг суб’єктами туристичної діяльності

 1.  

Обмін досвідом в туристичній сфері з іншими районами Львівшини

Ознайомлення з історико-краєзнавчим потенціалом Львівської області учнівського активу району

Відділ економічного розвитку інвестицій та туризму         РДА, громадські організації, місцеві ради

Протягом

2017 року

Місцевий бюджет

 

Власні кошти

5000

 

 

 

20000

 

 

 

 

Підвищення практичних знань учнів, обмін досвідом, патріотичне виховання молоді

 

ВСЬОГО:

Місцевий бюджет

 

Власні кошти

190 000

 

 

60 000

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора