Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Програма розробки Стратегії розвитку Сколівського району

Додаток

до рішення районної ради

від ______201_р. №_____

Програма розробки Стратегії розвитку  Сколівського району

        1. Загальні положення

Програма розробки Стратегії розвитку Сколівського району (далі – Програма) розроблена та подається на затвердження районній раді відповідно до підпункту 16 пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Даним нормативним документом передбачається розробка Стратегії розвитку району, яка визначатиме цілі та пріоритети його розвитку у розрізі окремих територій  та галузей району, які будуть узгоджені з стратегіями розвитку громад Сколівщини.

Стратегія передбачатиме забезпечення економічної безпеки у районі в узагальненому вигляді, яка означає можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і розвитку громад, соціально – економічну і політичну стабільність, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, бути законодавчо визначальною основою розвитку району в цілому та всіх його складових (продовольчої, енергетичної, технічної, демографічної, екологічної та ін.).

Основою Стратегії є:

 • децентралізація влади і економіки, надання більшої самостійності окремим регіонам – адміністративним одиницям (у даному випадку району);
 • розробка стратегії економічного розвитку району із врахуванням можливостей використання власного природно – ресурсного потенціалу, обміну із сусідніми регіонами;
 • вирівнювання рівнів економічного розвитку окремих адміністративно – територіальних одиниць – територій;
 • координація довгострокових регіональних цільових програм, стратегічних цілей, регіональної політики.
 • створення механізму підвищеної відповідальності районних та місцевих гілок влади за створення умов для досягнення економічного зростання та забезпечення соціальної стабільності в районі.

3. Мета Програми

Метою Програми є розробка Стратегії розвитку Сколівського району для створення гармонійного середовища життєдіяльності людини за рахунок підвищення ефективності використання економічного та соціального потенціалу територіальної громади, мобілізації місцевих ресурсів та поєднання їх з ресурсами, що надходять з-поза меж громади району.

4. Завдання Програми

 • Забезпечення виконання економічних, адміністративних та соціальних функцій держави через державні виконавчі інституції та місцеве самоврядування в районі;
 • Розвиток, захист та забезпечення загальних потреб жителів району;
 • Виробництво суспільних благ;
 • Охорона навколишнього середовища;
 • Сприяння  зайнятості населення;
 • Підвищення конкурентоздатності регіональної економіки;
 • Захист національних економічних та політичних інтересів;
 • Постачання якісних та недорогих послуг.

Отже, головним завданням Стратегії є створення таких можливостей для громадян, організацій і підприємств району, внутрішніх та зовнішніх інвесторів, які дадуть змогу реалізувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, збільшити доходи населення і наповнити місцеві бюджети.

5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Реалізація завдань Програми є можливою через проведення заходів, вказаних у додатку 3 до Програми відповідно до Меморандуму про співробітництво Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Сколівської районної ради та Сколівської районної державної адміністрація щодо реалізації програм соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку.

6. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми з визначенням джерел фінансування наведено в додатку 3 до Програми.

7. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізовуватиметься впродовж 2017 року.

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно із встановленим порядком.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми покладається на організаційний відділ та відділ фінансово-господарського забезпечення районної ради.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію Сколівської районної ради з питань бюджету.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми розробки Стратегії розвитку Сколівського району

1. Ініціатор розроблення Програми – Сколівська районна рада

2. Дата, номер документа про затвердження Програми _______________.

3. Розробник Програми – організаційний відділ районної ради.

4. Співрозробник Програми – відділ фінансово-господарського забезпечення районної ради.

5. Відповідальний виконавець Програми – Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.

6. Учасники Програми – Сколівська районна рада, інші органи місцевого самоврядування Сколівського району, районна державна адміністрація, інститути державної влади, громадські організації.

7. Термін реалізації Програми – 2017 рік.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 50,0 тис.грн., у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету – 50,0 тис. грн.

Заступник голови районної ради                                    Ю.Допілко

   

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми розробки Стратегії розвитку  

Сколівського району тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

50,0

50,0

у тому числі

 

 

обласний бюджет

 

 

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

50,00

50,0

бюджети сіл, селища, міста районного підпорядкування

 

 

кошти небюджетних джерел

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Ю.Допілко

Додаток 3

до Програми

Перелік заходів та показників Програми розробки Стратегії розвитку  Сколівського району

№ з/п

Назва завдання

Строк виконання заходу, показника

Виконавці заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, грн.

2017 рік

1

Розробка Стратегії розвитку

Сколівського району

Протягом року

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, районна рада, РДА

районний бюджет

50 000

Створення можливостей для громад, організацій і підприємств району, внутрішніх та зовнішніх інвесторів, які дадуть змогу реалізувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, збільшити доходи населення і наповнити місцеві бюджети.

Підвищення ефективності використання економічного та соціального потенціалу територіальних громад, мобілізації місцевих ресурсів та поєднання їх з ресурсами, що надходять з-поза меж громади району

 

Усього:

 

50 000

 

Усього на програму:

 

50 000

 

Заступник голови районної ради                                      Ю.Допілко                                                                             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора