Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ НА 2017 РІК

ЗМІСТ  районної програми підтримки технічного стану шкільних автобусів

 на 2017 рік

Паспорт програми..................................................................................................................... 3

Розділ I. Загальні положення ................................................................................................... 4

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма........................................................................................................ 4

Розділ III. Визначення мети Програми................................................................................... 5

Розділ IV. Шляхи  і засоби  розв’язання

проблеми, на які спрямована  Програма. Напрямок її діяльності........................................ 5 

4.1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми................................................. 5

4.2. Напрямки діяльності Програми........................................................................................ 5

Розділ V. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки

та етапи її виконання................................................................................................................ 6  

5.1. Обсяги та джерела фінансування Програми................................................................... 6

5.2. Строки  та  етапи виконання Програми.......................................................................... 6

Розділ VI. Перелік завдань і заходів Програми та її

результативні показники.......................................................................................................... 7

6.1.Основні завдання Програми.............................................................................................. 7

6.2.Перелік основних заходів щодо виконання Програми................................................... 7

6.3. Результативні показники Програми................................................................................. 7

Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми................................. 7

Додаток . Інформація щодо стану шкільних автобусів,

які використовуються для підвезення учнів та педпрацівників

до загальноосвітніх навчальних закладів району.................................................................. 9

 ПАСПОРТ

районної програми підтримки технічного стану шкільних автобусів на 2017 рік

1

Ініціатор розробки Програми

Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР, Закон України «Про освіту» 23.05.1991р. № 1060-ХІІ, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус»

3

Розробник Програми

Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації

4

Співрозробники Програми

Відділ освіти Сколівської райдержадміністрації,  адміністрації загальноосвітніх закладів.

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

Районна державна адміністрація, відділ освіти районної державної адміністрації, керівники навчальних закладів  району

7

Термін реалізації Програми

2017 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі:

818 500,0 грн

9.1

коштів місцевого бюджету

818 500,0 грн

9.2

коштів державного бюджету

0

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                              ______________________           Л.Я.Губиш                                                                                                                                         (підпис)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районна Програма підтримки технічного стану шкільних автобусів на 2017 рік (далі – Програма), розроблена відповідно до Конституції України, статті 14 Закону України "Про освіту", статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту",  статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. №31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», наказу Міністерства освіти  і науки України від 29.01.2015 року №63 “Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди” та зумовлена необхідністю модернізації шкільного транспорту району, забезпечення доступу  до якісної освіти .

Ініціатором розроблення Програми є відділ освіти Сколівської РДА.

Програма відповідними нормативно-правовими актами визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо забезпечення у сільській місцевості дотримання в належному стані рухомого шкільного автотранспорту для регулярного доступного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів, дітей та педагогічних працівників.

Програма спрямована на забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, забезпечення функціонування наявної мережі загальноосвітніх навчальних закладів і належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти, особливо у сільській місцевості, як складової частини виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну освіту.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей  місцевих бюджетів, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Виконання Програми дасть змогу створити та забезпечити належні умови для регулярного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів, дітей і педагогічних працівників, що сприятиме забезпеченню якісної освіти учнів у базових навчальних закладах.

        РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Станом на 01.01.2017 року в районі налічується 975 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до навчальних закладів району. З них організовано підвезення за програмою «Шкільний автобус» для 772 учнів.

Для забезпечення підвезення розроблено та затверджено транспортні маршрути для перевезення учнів сільської місцевості.

Шкільний автопарк закладів освіти району складається з 16 транспортних одиниць. Постійний підвіз здійснюють 14 шкільних автобусів, 2 – заходяться в технічно несправному стані і не підляають ремонту, 1 – потребує капітального ремонту.

На сьогодні частина вищезазначених транспортних засобів, а саме  вичерпали свої ресурси унаслідок фізичного зносу і підлягають заміні. А саме – шкільні автобуси на базі ГАЗ-53 (Головецька ЗОШ І-ІІІ ст.) та ГАЗ-66 (Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст.). У зв’язку з недостатністю коштів необхідних для придбання додаткових автобусів та розвантаження маршрутів шкільного автобуса гострою стоїть проблема забезпечення комплектуючими наявного автопарку. Інформація щодо стану шкільних автобусів, які використовуються для підвезення учнів та педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів району наведена у додатку до Програми. 

Пропонований проект Програми передбачає досягнення стабільного графіку руху шкільних автобусів і, відповідно, режиму роботи навчальних закладів. Більшу увагу передбачається приділити проблемам технічного обслуговування, ремонту, кадрового забезпечення шкільних автобусів, досягненню економічної ефективності реалізації заходів Програми.

РОЗДІЛ III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація відповідних положень ЗУ"Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо організації безпечного та регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників навчальних закладів місця навчання, роботи і додому, підвищення рівня матеріально-технічного оснащення шкільних автобусів.

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

 • забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
 • підготовка кадрів для обслуговування парку шкільних
 • придбання пально-мастильних матеріалів та комплектуючих для утримання в належному стані наявного рухомого складу автопарку установ освіти;
 • забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та перевірки технічного стану транспортного засобу;
 • встановлення GPS-навігаторів для проведення моніторингу автотранспорту та контролю витрат палива;
 • забезпечення роботи базових навчальних закладів і освітніх округів.

РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА. НАПРЯМОК ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

У зв’язку з демографічними змінами, значною кількістю малочисельних шкіл різних ступенів у мережі навчальних закладів району, з метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання навчально-матеріальної бази шкіл, ефективного використання фінансових ресурсів організовано декілька маршрутів підвозу учнів з віддалених населених пунктів до базових шкіл. Кожен маршрут оснащений транспортним засобом відповідної марки залежно від кількості дітей, які потребують підвозу.

При обслуговуванні шкільних автобусів для того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати незручності для учнів (та вчителів), які добираються до мережі шкіл від місця проживання, необхідно врахувати зростаючі регулярні витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (наприклад: страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів).

Фінансування заходів Програми здійснюється на рівні району за рахунок коштів місцевих  бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Основними напрямами діяльності Програми є:

 1. Планування, організація та аналіз забезпечення безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учасників навчально-виховного процесу у сільській місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів.
 2. Проведення розрахунків витратпридбання пально-мастильних матеріалів, запчастин, капітальних та поточних ремонтів шкільних автобусів, їх утримання та безпечної експлуатації, послуг приватних перевізників.
 3. Вирішення питань технологічного забезпечення заходів передбачених Програмою та розрахунки витрат на їх виконання.
 4. Закупівля, розподіл та закріплення за навчальними закладами відповідно до потреб шкільних автобусів.
 5. Цільове використання та належна експлуатація навчальними закладами району наявного парку автобусів
 6. рганізація випуску автобусів на маршрути та забезпечення експлуатації відповідно до вимог визначених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», цільового використання парку шкільних автобусів.
 7. Вирішення питань перевезення в рейсових автобусах на приміських маршрутах учнів та педагогічних працівників, які користуються правом безоплатного проїзду, на час навчання, роботи (в разі виробничої потреби).
 8. Внесення проектів змін та доповнень до діючої редакції Програми, на основі аналізу її виконання, виробничих потреб чи змін у законодавстві.

Реалізація Програми передбачає впровадження практики підтримки матеріально-технічного стану шкільних автобусів,  забезпечення раціонального використання виділених для цього бюджетних коштів, забезпечення стабільності і організованості  перевезень учнів, сприятиме створенню умов для безпеки дітей, збереженню  їх здоров’я,

РОЗДІЛ V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством,  виключно для реалізації мети та завдань Програми з урахуванням першочергових пріоритетних потреб.

Обсяги фінансування Програми наведені у таблиці.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів,  усього, тис.грн.

818,5

818,5

районний бюджет

818,5

818,5

На придбання пально-мастильних матеріалів

675,5

 

На придбання комплектуючих (автозапчастин)

18,0

 

Витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (обов’язкове страхування, перевірка технічного стану транспортного засобу

8,0

 

Встановлення GPS-навігаторів

25,0

 

Інші джерела власних надходжень

по мірі надходження

по мірі надходження

Строки та етапи виконання Програми:

Програма виконується в один етап, термін дії – 2017 рік.

Виконавці Програми:

1)  відділ освіти районної державної адміністрації;

2)  районна державна адміністрація;

3)  керівники навчальних закладів, в яких базуються шкільні автобуси.

Головним розпорядником коштів є відділ освіти Сколівської райдержадміністрації, який здійснює на умовах конкурсних торгів придбання необхідних комплектуючих для оновлення існуючого автопарку за кошти районного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Керівники навчальних закладів готують приміщення для зберігання та  технічного обслуговування автобусів.

РОЗДІЛ VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Завдання Програми дадуть можливість:  

 • абезпечити безпечне та  регулярне, безоплатне перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку;
 • створити умови для безпечної експлуатації автотранспортних засобів (реєстрація автобусів, діагностика технічного стану автобусів, страхування транспортних засобів)
 • підтримати на належному рівні умови доступності для здобуття якісної середньої освіти в сільській місцевості, забезпечити сприятливі умови навчання, виховання та розвитку особистості дитини
 • забезпечити екскурсійне обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів;
 • забезпечити участь учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів, державній підсумковій атестації;
 • забезпечити контроль за безпекою перевезення учнів.

Основними заходами щодо виконання Програми є:

 • передбачення фінансування видатків на виконання заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів;
 • роведення конкурсних торгів і, відповідно до них,  закупівля транспортних засобів;
 • наліз стану виконання заходів Програми, внесення змін та доповнень до Програми (в разі виробничої потреби чи змін у законодавстві);
 • проведення розрахунків витрат та придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин, капітальних та поточних ремонтів шкільних автобусів, їх утримання та безпечної експлуатації, послуг приватних перевізників (в разі необхідності);
 • передбачення фінансування видатків на проходження щорічного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та перевірки двічі на рік технічного стану транспортного засобу.

Результативні показники:

Виконання Програми надасть можливість:

 • здійснювати безпечний та безперебійний підвіз учнів, які проживають за межею пішохідної доступності;
 • забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси в соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
 • створити умови длязабезпечення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і в зворотному напрямку;
 • забезпечити діяльність оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості;
 • поновити та поліпшити технічний стан автотранспортних засобів за рахунок коштів районного бюджету.

РОЗДІЛ VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію за виконанням завдань і заходів Програми та контроль за цільовим використання коштів здійснює головний розпорядник коштів районного бюджету, що передбачаються на  реалізацію вищезазначеної Програми – відділ освіти Сколівської райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та спорту, історичної пам’яті та співпраці з засобами масової інформації Сколівської районної ради

Відповідальний виконавець Програми звітує перед районною радою про фактичне виконання заходів Програми.

Програма передбачає внесення  проектів змін та доповнень до діючої редакції Програми, на основі аналізу її виконання, виробничих потреб чи змін у законодавстві

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора