Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СКОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СКОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року №911-УІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

3.

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії Сколівської районної ради №__від «__»___________2017р.

4.

Розробник програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів Сколівського району, фінансове управління районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2017

8.

Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

860 000 грн.

8.1

освітня субвенція

0 грн.

8.2

кошти районного бюджету

860 000 грн.

8.3

кошти спеціального фонду (спонсорські кошти, надходження благодійних внесків від батьків в натуральній формі, інші джерела коштів, не заборонених законодавством)

по мірі надходження

 

Керівник відділу освіти

райдержадміністрації                        ______________________                    Л.Я.Губиш                                                                                                                

                                                                                    (підпис)

тел.: 21460

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до  проблем молодого покоління.

        Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за місцем навчання, відповідно до вимог встановлених Конституцією України. Програма розроблена на виконання:

 • ст. 25 Закону України «Про освіту»,
 • ст. 5Закону України «Про охорону дитинства»,
 • Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року №911-УІІІ,
 • постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 02.02.2011 року №116 (зміни та доповнення від 18.01.2016 року №16)
 • інших нормативно-правових актів

щодо першочергового забезпечення гарячим харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та учасників АТО у відповідності до  листа фінансового управління Сколівської райдержадміністрації від 29.01.2016 року № 73.

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, наближення деяких з них до групи соціального ризику. 24.грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цей документ містить яд норм, якими переглядаються й обмежуються ряд соціальних гарантій, зокрема:

 • органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, і учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей.

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема часткового забезпечення харчуванням за бюджетні кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, що діють в рамках навчально-виховних комплексів, безкоштовного харчування учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Сколівського району на 2017 рік (далі – Програма) – це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою соціальної та психологічної підтримки сімей та дітей, які в них виховуються, часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх соціально-психологічних проблем.

Забезпечення дітей харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі заяви одного з батьків (або осіб, що їх замінюють) та поданих підтверджуючих документів.

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

 • Створення умов для збереження здоров’я вихованців дошкільних груп при загальноосвітніх навчальних закладах та учнів загальноосвітніх шкіл району, забезпечення їх якісним, раціональним харчуванням
 • Забезпечення всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів гарячими обідами, а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та учасників АТО безкоштовним гарячим харчуванням;
 • Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дитячого населення, дотримання вимог санітарного законодавства щодо умов постачання якісних продуктів харчування і виконання затверджених норм харчування у дошкільних групах навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Збереження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації працівників харчоблоків;
 • Розширення мережі навчальних закладів з гарячим харчуванням;
 • Соціальна та психологічна підтримка сімей та дітей, які в них виховуються,в частині часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних груп навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах за позабюджетні кошти;
 • Підтримка харчування учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів району

 

І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги на харчування дітям у загальноосвітніх навчальних закладах Сколівського району на 2016 рік (таблиця 1). Створення умов для повноцінного харчування учнів, забезпечення гарячим харчуванням учнів пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених  сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, дітей – інвалідів) та учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів району.

Таблиця 1

з/п

Заходи

Відповідальний

виконавець

Джерела фінансування

І. Дошкільна освіта

1.

Забезпечення безоплатним харчуванням дітей із сімей учасників АТО та  дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

Дошкільні  навчальні

заклади при НВК, відділ освіти

Місцевий бюджет

ІІ. Загальна середня освіта

1.

Забезпечення харчуванням  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Відділ освіти,

навчальні заклади

 

Місцевий бюджет

2.

Забезпечення харчуванням дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та учасників АТО 

Відділ освіти,

навчальні заклади

Місцевий бюджет

3.

Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів – дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Забезпечення харчуванням здійснюється на підставі подання служби у справах дітей.

Відділ освіти,

навчальні заклади,

служба у справах дітей

Місцевий бюджет

4.

Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів відповідно до рішення місцевої ради

Відділ освіти,

навчальні заклади,

місцеві ради

Трансферт бюджетів міської, селищних, сільських рад

5.

Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти учнів 1-11 класів із групи соціального ризику (до 15% дітей від загальної кількості учнів). Забезпечення харчуванням здійснюється на підставі актів обстеження житлово-побутових

умов та рішення ради закладу.

Відділ освіти,

навчальні заклади,

ради закладів

 

Субвенція бюджетів міської, селищних, сільських рад

6.

Забезпечення триразовим харчуванням дітей із сімей учасників АТО, які проживають у пришкільних інтернатах

Відділ освіти,

навчальні заклади,

Місцевий бюджет

7.

Звільнення від оплати на 50% відповідно до п. 3. Постанови КМУ від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» дітей з багатодітних сімей, які проживають у пришкільних інтернатах

Відділ освіти,

навчальні заклади,

Місцевий бюджет

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом фінансування за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Видатки пов’язані з організацією безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та учасників АТО, інших категорій вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюються за рахунок виділених коштів з бюджету відділу освіти згідно з кошторисними призначеннями .

Для  організації безкоштовного харчування у 2017р. з місцевого бюджету виділено   860,0 тис.  грн. без врахування трансфертних та позабюджетних надходжень

 

Харчування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету для харчування:

 

 1. Коштів районного бюджету для харчування:

1.1.  по загальноосвітніх навчальних закладах

 

 • учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

48 дітей

 • учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах

12 дітей

 • учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

417 дітей

 • учнів з числа дітей із сімей учасників АТО

74 дитини

 • учнів з числа дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

10 дітей

 • вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітейіз сімей учасників АТО та сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

1 дитина

 • учнів 1-11 класів з числадітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 • учнів 5-11 класів з числа дітей із сімей учасників АТО та дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму, які проживають у пришкільних інтернатах

1 дитина

 • вільнення від оплати на 50% відповідно до п. 3. Постанови КМУ від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» дітей з багатодітних сімей, які проживають у пришкільних інтернатах

10 дітей

 • інші учні, які мають пільгу на харчування відповідно до наказу МОН України № 667 від 21.11.2002 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

39 дітей

Всього:       

500 000 грн.

1.2.  по загальноосвітній школі -інтернат

 

 • учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1 дитина

 • учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному утриманні

5 дітей

 • учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах

2 дитини

 • учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,

6 дітей

 • інші учні, які мають пільгу на харчування відповідно до наказу МОН України № 667 від 21.11.2002 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» та учні з числа дітей із сімей учасників АТО та дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

45 дітей

Всього:       

360 000 грн.

2. Коштів трансфертів  бюджетів місцевих рад на харчування:

 

 • учнів 1-4 класів відповідно до рішення місцевої ради

Х

 • за бюджетні кошти учнів 1-11 класів із групи соціального ризику (до 15% дітей від загальної кількості учнів).

Х

Всього:       

По мірі надходження

4. Кошти спеціального фонду:

 

 • спонсорських коштів

Х

 • надходження благодійних внесків від батьків в натуральній формі

Х

Всього:

По мірі надходження

V. КОРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організацію виконання заходів та завдань Програми, як головний розпорядник коштів районного бюджету по галузі «Освіта», здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді, спорту, істоонричної пам’яті та співпраці з засобами масової інформації.

Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку встановленому законодавством.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

            Виконання визначених Програмою заходів дозволить:

 • забезпечення збалансованого харчування школярів та дошкільнят;
 • оліпшення якості харчування школярів;
 • окращення показників здоров’я  учнів району, створення умов для  розвитку дітей;
 • абезпечення соціального захисту учнів та вихованців пільгових категорій;
 • Надання додаткової пільги, що забезпечить частково чи повністю харчуванням за бюджетні чи залучені кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та учасників АТОта допоможе поліпшити морально-психологічний мікроклімат у сім`ях.

Керівник відділу освіти                                    Любомир  Губиш

Додаток 1

Розрахункова потреба у коштах на покриття видатків

на харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району

на період січень-грудень 2017 року

Категорії дітей

Кіль-ть дітей

Кіль-ть

днів

 

Ціна

день)

 

Потреба у

коштах (тис. грн.)

Учні загальноосвітніх навчальних закладів:

 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

48

114

5,5

30,1

 • з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах

12

114

5,5

7,4

 • із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

417

114

5,5

262,5

 • з числа дітей із сімей учасників АТО

74

114

5,5

46,4

 • з числа дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

10

114

5,5

6,3

 • вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітейіз сімей учасників АТО та сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

1

114

5,5

0,63

 • учнів 1-11 класів з числадітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Х

114

5,5

Х

Разом:

562

114

5,5

353,3

Учні, що проживають у пришкільних інтернатах:

 • 5-11 класів з числа дітей із сімей учасників АТО та дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму, які проживають у пришкільних інтернатах

1

163

18,0

2,934

 • вільнені від оплати на 50% відповідно до п. 3. Постанови КМУ від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» дітей з багатодітних сімей, які проживають у пришкільних інтернатах

10

163

18,0

29,34

 • інші, які мають пільгу на харчування відповідно до наказу МОН України № 667 від 21.11.2002 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

39

163

18,0

114,426

Разом:

50

163

18,0

146,7

Учні, загальноосвітної школи -інтернату

 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2

163

5,5

1,8

 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному утриманні

7

163

5,5

6,3

 • з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах

2

163

5,5

1,8

 • із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,

15

163

5,5

13,5

 • які мають пільгу на харчування відповідно до наказу МОН України № 667 від 21.11.2002 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» та учні з числа дітей із сімей учасників АТО та дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму

33

163

30,0

161,4

 • інші учні, які мають пільгу на харчування відповідно до наказу МОН України № 667 та проживають цілорічно

12

365

40,0

175,2

Разом:

71

х

х

360,0

Всього по програмі:

683

х

х

860,0

Загальна потреба у коштах на забезпечення харчування учнівзагальноосвітніх навчальниїх закладів складає 860,0 тис.грн.

Керівник відділу освіти                                    Любомир  Губиш

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора