Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ПРОГРАМА надання одноразової грошової допомоги громадянам Сколівського району, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС ,УБД в Республіці Афганістану, учасникам бойових дій УПА та їхнім вдовам у 2017 році

 

 

Затверджено

  Голова Сколівської районної державної адміністрації

_____________І.І.Свистун

’’____’’ ________ 2017 року

 

Затверджено

Сколівська районна рада

_____сесія ____скликання

рішення ____від_______

Голова Сколівської районної ради

__________М.С.Романишин

’’____’’___________2017 року

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

надання одноразової грошової допомоги громадянам Сколівського району, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС ,УБД в Республіці Афганістану, учасникам бойових дій УПА та їхнім вдовам у 2017 році.

 

 

 

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Сколівської РДА

_____________________ С.Д.Сидорик

 

 

Начальник фінансового управління

економічної політики РДА

_____________________ О.С.Брижата

 

Голова постійної депутатської комісії

Сколівської районної ради з питань бюджету

_____________________ Л.Я.Губиш

 

 

 

 

 

м.Сколе – 2017                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

ПРОГРАМА

 

      Надання одноразової грошової допомоги громадянам Сколівського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та учасникам бойових дій в Республіці Афганістан учасникам бойових дій УПА та  вдовам учасників  бойових дій УПА   на 2017рік.

 

1. Обгрунтування  необхідності затвердження програми:

Прийняття даної програми зумовлене необхідністю проведення 26 квітня 2017 року Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля, 15 лютого 2017 року з нагоди річниці виведення військ  з Республіки Афганістан та святкування  Дня Незалежності  .

2.Мета і завдання видання розпорядження:

Програма спрямована на захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій Афганістану, учасників  бойових дій УПА та вдовів учасників бойових дій УПА , які мешкають на території Сколівського району та передбачає розв’язання проблем соціального характеру та оздоровлення  даних громадян  .      

3. Фінансово - економічне обґрунтування:

Метою прийняття даної програми є виплата матеріальної допомоги  учасникам  заходів  до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля, до 28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан та святкування Дня незалежності .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та заходи районної програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , учасникам бойових дій в республіці Афганістан , учасникам бойових дій УПА та  вдовам учасників бойових дій УПА   на 2017 рік

П№

ппп

Назва напряму

реалізації

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін

виконан-ня

заходу

Виконавці

Джерело

фінансуван-ня

Орієнтовані обсяги

фінансувавня

(вартість)

тис.грн.

Очікуваний

результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма сприятиме соціальній підтримці населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, та учасникам бойових дій Республіки Афганістан,

учасники бойових дій УПА та  вдовам учасників бойових дій УПА

Виділення коштів до Між народного Дня пам’яті жертв радіацій-них аварій і катастроф надання матеріаль-ної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 та 3 категорії.

 

 

 

 

Квітень 2017 року

 

 

 

Управління соціаль-ного захисту населен-ня

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

46,50 тис.грн.

 

Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 та 3 категорії до Міжнародного Дня пам’яті Чорнобиля в загальній сумі 46500 грн.

Виділення коштів до річниці виведення військ з Республіки Афганістан

Лютий 2017 року

Управ-ління соціаль-ного захисту насе-лення

Районний бюджет

25,50 тис.грн.

Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій до річниці виведення військ з Республіки Афганістан в загальній сумі 25500 грн.

Виділення коштів до свят-кування Дня не залеж-ності  учасникам бойових дій УПА та їхнім вдовам

серпень 2017 року

Управ-ління соціаль-ного захисту насе-лення

Районний бюджет

26,50

тис.грн

Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій УПА та їхнім вдовам

 Начальник управління соціального                                                       

захисту населення                                                                        Барабаш О.В.         

                                                                                Додаток 1

                                                                                                                 до програми рішення

                                                                                                      районної ради

                                                                                                        2017 р. №______

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Районна  програма надання одноразової грошової допомоги громадянам Сколівського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасникам бойових дій  Республіки Афганістану на 2017 рік

 

1

Програма затверджена:

рішенням  районної ради від         №

 

2

Ініціатор розроблення програми

Сколівське управління соціального захисту населення

3

Розробник програми

Сколівське управління соціального захисту населення Сколівської РДА

4

Терміни реалізації програми

З 01.01.2017р. по 31.12.2017 р.

5

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми, усього, у тому числі:

 98500,00

 6

кошти районного  бюджету

 98500,00

 7

кошти не бюджетних джерел

-

8

Основні джерела фінансування програми

Районний бюджет

 

Начальник  управління соціального                                                           

захисту населення                                                                            Барабаш О.В.