Сколівська районна державна адміністрація
Львівська область, Сколівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Цільова Програма розроблення містобудівної документації у Сколівському районі на 2017 рік

 

                                                       

                Затверджено:

Голова Сколівської райдержадміністрації

________________________І.Свистун

_________________________      2017р.

                Затверджено:

Голова Сколівської районної ради

_______________    М.Романишин                    _______________________2017р.

 

                                                                                                                     

 

 

 Цільова Програма  розроблення

містобудівної документації у Сколівському

районі на 2017р.

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Експертизу проведено:  

 

 

Начальник фінансового управління

Сколівської райдержадміністрації                                            С.Сидорик

 

 

Керівник управління економічної політики                            Л.Брижата

Сколівської райдержадміністрації                                      

                                                                                                                      

Голова постійної депутатської комісії    

з питань бюджету Сколівської                                                     Л.Губиш

районної ради

 

                                                                        

 

Сколе 2017р.

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                     Затверджено рішенням

                                                                                                                      Сколівської  районної    ради

                                                                                                                      Від _________ 2017р

                                                                                                                      № _______

Цільова програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Сколівського району на 2017р.

          1.Проблеми, на розв’язання яких направлена  Програма

Цільва Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Сколівського району на 2017р. розроблена на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності. «Про місцеві державні адміністрації» (ст.20). «Про місцеве самоврядування», «Про основи містобудування», та інших правових актів. Згідно чинного законодавства планування територій на місцевому рівні організовується і забезпечується місцевими радами та їх виконавчими органами, і полягає у розробленні містобудівної документації , як основного виду містобудівної документації,що гарантує сталий і поступальний розвиток населених пунктів на перспективу, крім цього вирішуються проблеми покращення інженерної інфраструктури, граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження, розвитку соціальної інфраструктури з урахуванням характеру розселення в гірському районі, питання водопостачання та водовідведення, тощо. поддд                                                                                                          иимммЗ цією метою необхідно виконати комплекс заходів по виконанню топографічного знімання  територій в м 1:2000, 1:5000 та підготувати вихідні дані на проектування містобудівної документації, провести моніторинг існуючого стану забудови на території населених пунктів району та за їх межами. На їх основі запропонувати концепції розвитку територій на перспективу по різних видах діяльності. Проотр                                       Для        розробДля розроблення такої Програми залучаються ліцензовані проектні організації (надалі  партнери Програми) Тому для реалізації даних завдань необхідно запровадити комплексний підхід з використанням точних інформативних даних, що забезпечать реалізацію Програми протягом 2017р.

2.Мета Програми  

Метою   програми є вдосконалення, коригування,містобудівної документації Сколівського району для забезпечення сталого та поступального їх розвитку на перспективу.

3.Напрями діяльності 

3.1. Провести моніторинг існуючого стану забудови, наявного земельного фонду в межах населених пунктів та за їх межами.                                                                            3.2.Виготовити та поновити планово-картографічну документацію (топографічне знімання   в м 1:2000 м 1:5000                                                                                                                   3.3.   3.3. Підготувати вихідні дані на проектування та забезпечити прийняття правових документів на розроблення генеральних планів населених пунктів району.                                                Ооллл3.4.Забезпечити фінансування проектних робіт та можливість швидкого розгляду та затвердження містобудівної документації згідно з чинним законодавством.

4.Завдання програми

Основні завдання що визначені Програми

4.1. Постійний моніторинг стану існуючої містобудівної документації,громадської  забудови та наявного земельного та резервного земельних фондів для згаданих цілей.  

4.1.2. Визначення пріоритетів у формуванні перспективної забудови на основі містобудівного аналізу.

4.1.3. Інформація про необхідність вдосконалення містобудівної документації на місцевому рівні.

4.1.4. Постійне забезпечення містобудівною документацією органів місцевого самоврядування. Для цих цілей залучення нових ліцензованих проектних організацій для розробки проектних рішень містобудівного характеру.

5.Заходи програми                   

Розроблення генеральних планів населених пунктів району здійснюється при тісній співпраці відділу містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації. органів місцевого самоврядування та відділу Держгеокадастру,громадських організацій прозоро, інформативно з дотриманням вимог чинного законодавства.

51.Розроблена та затверджена містобудівна документація населених пунктів району є основою для розробки проектної документації по зміні їх меж, планів земельно-господарського устрою. устрою.                                                                                                                                           52. В ході виконання даних заходів забезпечити охорону історико-культурних територій, заповідників, земель ДЛФ та водног фонду.Особливу увагу звернути на екологічні та інженерно- геологічні умови при розміщенні проектних ділянок, забезпечити нормативний транспортний доступ до кожної ділянки.

5.3 Розроблення генеральних планів населених пунктів здійснювати на основі актуальності,обґрунтованості та достовірності інформаційних ресурсів.

5.4 Створення вдосконаленої соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури.   

6.Очікувані результати.  

Забезпечення  прийняття правових рішень щодо розроблення,  містобудівної документації, розробка та затвердження їх,згідно чинного законодавства,якісне покращення містобудівної документації  швидке реагування на запити та потенційних замовлень органів місцевого самоврядування.

7.Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування  Програми передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів , спів фінансування з обласного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.На виконання завдань Програми на 2017рік необхідно кощти в сумі 835 000 гривень.

8.Координація та контроль  

Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюються відповідальним виконавцем Програми- відділом містобудування та архітектури Сколівської райдержадміністрації. Контроль за виконанням Програми здійснює райдержадміністрація.         

 

                                        

 

                                         Додаток № 1 до рішення

                                    Сколівської районної ради

                                                    Про затвердження

                                                  Цільової Програми

                                     розроблення містобудівної

                                                      документації   у                   

                              Сколівському районі на2017р.

на 2017р.

                                 від_______2017р. №________ 

 

ПАСПОРТ

 

                               (загальна характеристика Цільової Програми)

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Відділ містобудування та архітектури

Сколівської райдержадміністрації

2.

Дата  № і назва

розпорядочного документу

про розроблення

документу

Цільова Програма розроблення містобудівної

документації у Сколівському районі на 2017р. розроблена на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3.

Розробник Програми

Відділ містобудування та архітектури

Сколівської райдержадміністрації

4.

Співрозробник

Відділ Держгеокадастру

 

 Начальник відділу містобудування

та архітектури Сколівської райдержадміністрації                             Кончевич О.А.

 

                                                                                                                      Додаток № 3 до рішення

                                                                                                                  Сколівської районної ради

                                                                                                                                 Про затвердження

                                                                                                                               Цільової Програми

                                                                                                                  розроблення містобудівної

                                                                                                                                           документації  

                                                                                                         у Сколівському районі на 2017р.

                                                                                                            від_______2017р. №________ 

Перелік заходів Цільової програми розроблення містобудівної документації  у Сколівському районі на 2017р.

Вид містобудівної

Документації (населений пункт)

Види фінансування

З місцевого

бюджету

(тис.грн.)

З районного

бюджету

(тис.грн.)

З обласного

бюджету

(тис.грн.)

Генплан м.Сколе

100

-

30

Генплан

Смт.Славське,с.Грабовець

 

 

70

 

-

 

50

Генплан с.Либохора

20

20

55

Генплан с.Крушельниця

20

20

30

Генплан

с.Головецько,Пшонець

 

 

50

 

-

 

25

Генплан с.Завадка

30

-

20

Генплан с.Н.Синьовидне

50

-

25

 

 

 

 

Генплан с.В.та Н.Рожанка

50

-

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Генплан с.Козьова

50

-

25

Генплан с.Орява

20

-

20

Експертиза проекту районного планування Сколівського району

 

-

 

 

30

 

-

Всього

460

70

305

 

                     Начальник відділу містобудування 

        та архітектури Сколівської райдержадміністрації                                    О. Кончевич              

 

 

                                                                                                                     Додаток № 3 до рішення

                                                                                                                  Сколівської районної ради

                                                                                                                                 Про затвердження

                                                                                                                               Цільової Програми

                                                                                                                  розроблення містобудівної

                                                                                                                                           документації 

                                                                                                         у Сколівському районі на 2017р.

                                                                                                            від_______2017р. №________ 

 

 

 

 

Перелік заходів Цільової програми розроблення містобудівної документації  у Сколівському районі на 2017р.

 

 

 

 

Заходи Програми

Джерела фінансування

Обсяг витрат

Відповідальні виконавці

2017р.

Всього на виконання Програми-             835,0 тис. грн..

1.Провести інвентаризацію

наявної містобудівної до-

кументації для можливості уточнення

розміщення проектних

ділянок

 

 

-

 

 

-

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

2.Розроблення генеральних планів населених пунктів району.

Обласний бюджет

305,0тис.грн.

Відділ містобудування та архітектури

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

460,0тис.грн.

 

         

 

 

 

 

 

Начальник відділу містобудування  

та архітектури Сколівської райдержадміністрації                                    О. Кончевич               

 

                                                                                                                 Додаток № 2 до рішення

                                                                                                             Сколівської районної ради

                                                                                                                             Про затвердження

                                                                                                                           Цільової Програми

                                                                                                              розроблення містобудівної

                                                                                                                                      документації.

                                                                                                  у Сколівському районі на 2017р.

                                                                                                            від_______2017р. №________ 

 

 

 

 

                                         1.Ресурсне забезпечення Цільової Програми

2.Програма розроблення містобудівної документації територій у Сколівському районі на 2017р.

 

Обсяг кошторисів,які пропонується залучити на виконання Програми

2017р.

Обсяг ресурсів всього у тому числі:

835 000 грн.

Обласний бюджет

305 000грн.

Районний бюджет

70 000грн.

Місцевий бюджет

460 000 грн.

 

 

Начальник відділу містобудування

та архітектури Сколівської райдержадміністрації                                   О.Кончевич

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора