Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Про проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Сколівської районної державної адміністрації у 2018 році

Розпорядження голови Сколівської районної державної адміністрації від  28 лютого 2018 року  № 25 к " Про проведення щорічного конкурсу  „Кращий державний службовець” Сколівської районної державної адміністрації у 2018 році".

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та наказу Нацдержслужби від 21 лютого 2018 року № 49 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», листа міжрегіонального управління національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях № 147 к від 26.02.2018 року «Про  організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»:

1.  Затвердити Порядок проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської райдержадміністрації у 2018 році  в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»згідно з додатком 1.

2.  Cтворити Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської районної державної адміністрації (надалі – Організаційний комітет) та затвердити його склад згідно з додатком 2.

 3. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу"Кращий державний службовець"  в Сколівської райдержадміністрації згідно з додатком 3.

4.    Затвердити Календарний план проведення першого туру щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської райдержадміністрації у 2018 році  згідно з додатком 4.

5. Відділу організаційної та інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (Г.В.Романчук) розмістити Порядок проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, а також в інших засобах масової інформації.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сколівської районної державної адміністрації від 06.03.2017 № 31 к.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.П.Ватаговича.

 

       Перший  заступник голови                                                                                     Я.М.Лепісевич                 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28 лютого  2018 р. № 28 к

ПОРЯДОК проведення щорічного конкурсу  «Кращий державний службовець» Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

1. Цей Порядок визначає механізм проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» районної державної адміністрації (надалі - Конкурс) між державними службовцями районної державної адміністрації (надалі – райдержадміністрація).

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

  • виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;
  • удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;
  • створення умов для кар’єрного зростання державних службовців;
  • залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;
  • сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;
  • вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;
  • виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

4. Конкурс проводиться щорічно з 1 березня до 30 квітня.

5. Конкурс проводиться серед державних службовців райдержадміністрації в номінаціях:

  • «Кращий керівник» (можуть брати участь державні службовці категорії «Б»);
  • «Кращий спеціаліст» (можуть брати участь державні службовці категорії «В»).

6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.

7. Для проведення Конкурсу створюються Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» райдержадміністрації (надалі - Організаційний комітет).

8. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п’ятибальною шкалою.

9. Результати Конкурсу оформляють протоколом, який підписує голова та члени Організаційного комітету.

10. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до категорій «Б» та «В» посад державної служби і мають стаж:

у номінації «Кращий керівник» - загальний стаж державної служби не менше трьох років, з них на керівних посадах не менше як один рік;

у номінації «Кращий спеціаліст» - загальний стаж державної служби не менше як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

11. Відбір державних службовців для участі в Конкурсі здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації «Кращий керівник» - рівень професійної компетентності, якості лідера; здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі; комунікабельність, використання сучасних методів управління; ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу; рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами; оцінка роботи керівника споживачами послуг; роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу; ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації «Кращий спеціаліст» - рівень професійної компетентності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп’ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу райдержадміністрації, роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу райдержадміністрації, рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

12. Для участі в першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

- заяву про участь у Конкурсі;

- копію особової картки державного службовця встановленого зразка;

- подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

- інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

13. Організаційний комітет з проведення Конкурсу протягом березня розглядає подані документи претендентів та приймає рішення щодо їх участі у Конкурсі, яке оформляють протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову. Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

            14. За умовами Конкурсу передбачається:

            14.1. проведення комплексного тестування на  знання Конституції України,законодавства про державну  службу, специфіки функціональних повноважень державного органу,  посадових обов'язків державного службовця;

            14.2.виконання практичних завдань:

            14.3.складення ділового документа;

            14.4.володіння персональним комп'ютером.

15. Після проведення Конкурсу Організаційний комітет шляхом  голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями в кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

16. Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломом переможця.

17. Лауреати Конкурсу в кожній номінації нагороджуються:

за друге місце - дипломом лауреата;

за третє та четверте місця – Почесними грамотами райдержадміністрації та цінними подарунками.

18. Переможці та лауреати Конкурсу:

- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом  до  Національної академії державного управління при Президентові України,  її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», галузі знань «Управління та адміністрування»;

- рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном.

19. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, виділених на утримання райдержадміністрації.

20. Результати Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

21. Переможці Конкурсу за поданням Організаційного комітету беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилають до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях.  

Керівник апарату РДА                                                                              І.П.Ватагович

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від  28 лютого 2018 р. № 28 к

Склад  Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу  «Кращий державний службовець»
Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Ватагович Іван Петрович

 

- керівник апарату райдержадміністрації, голова Організаційного комітету,  

Фединишин Степан Миколайович

- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, заступник голови Організаційного комітету

Чудійович Наталія Володимирівна

- завідувач сектору персоналу апарату райдержадміністрації, секретар Організаційного комітету

Члени Організаційного комітету

Фіцич Оксана Іванівна

- начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Романчук Ганна Василівна

- начальник відділу організаційної та інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Юдіна Ірина Олексіївна

- головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Керівник апарату РДА                                                                        І.П.Ватагович

 

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28 лютого 2018 р. № 28 к

Положення про організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець»
Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

        Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі - оргкомітет).

І. Загальні положення

            1. У своїй діяльності оргкомітет керується:

            1.1. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

            1.2. Методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженими наказом НАДС;

            1.3. Зазначеним Положенням.

ІІ. Організація роботи оргкомітету

            1. Засідання оргкомітету проводяться відповідно до Плану проведення засідань Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець»Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  (далі – план роботи).

            2. Засідання оргкомітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

            3. Рішення оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

            4. У випадку рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови оргкомітету або головуючого.

            5. За підсумками засідань оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

ІІІ. Повноваження голови оргкомітету

            1. Здійснює загальне керівництво оргкомітетом та затверджує його рішення.

            2. Утворює оргкомітет з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

            3. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету.

IV. Повноваження заступника голови оргкомітету

            1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

            2. Організовує роз'яснювальну роботу щодо проведення Конкурсу, координує розробку методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційних веб-сайтах.

V. Повноваження оргкомітету

            1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів оргкомітету, затверджує план роботи  .

            2. Визначає рівень вимог до умов проведення Конкурсу під час першого, туру та порядок фінансування заходів щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

            3. Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу.

            4. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу на офіційних веб-сайтах.

VІ. Повноваження членів оргкомітету

            1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях оргкомітету.

            2. Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями.

VІІ. Повноваження секретаря оргкомітету

            1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

            2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях оргкомітету.

            3. Організовує засідання оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи оргкомітету, складає протоколи його засідань.

VІІІ. Регламент оргкомітету

            Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», Методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом НАДС, та положенні про оргкомітет.

            1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до плану та поточних роботи.

            2. План роботи оргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на організаційному засіданні.

            3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про оргкомітет, плану роботи та у разі необхідності.

            4. На своїх засіданнях оргкомітети розглядають питання відповідно до повноважень щодо:

            4.1. Розподілу функцій та обов'язків;

            4.2. Планування роботи;

            4.3. Підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

            4.4. Звітів про роботу організаційних комітетів першого та другого турів Конкурсу;

            4.5. Обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

            4.6. Визначення переможців за підсумками першого туру Конкурсу;

            4.7. Інших питань проведення Конкурсу.

            5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами, що підписує голова, заступник голови, секретар та члени оргкомітету.

            6. Оргкомітет в установленому порядку надсилає до оргкомітетів з проведення другого туру Конкурсу необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, методичні матеріали та інструкції, тощо.

            7. Інформування громадськості про хід проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим оргкомітетом.

Керівник апарату РДА                                                                              І.П.Ватагович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від  ______2018 р. № ___к

 

План проведення засідань Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець»
Сколівської районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

№ пп

Найменування заходів

Термін розгляду

Відповідальні за виконання

Примітка

Перше засідання

1

1.Про постанову Кабінету Міністрів України від                                                     19 вересня 2007 року №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

 2.Про розпорядження «Про проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Сколівської райдержадміністрації» в 2018 році.

   

  07.03.201

 

Ватагович І.П.

 

 

Друге засідання

2.

 

1. Розгляд документів, поданих претендентами щодо їх участі в Конкурсі.

3.Надання інформації Управлінню державної служби головного управління державної служби України у Львівській області

 

до 31.03.2018

 

Оргкомітет

 

Третє засідання

3.

Про затвердження переліку завдань для проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця;

2. Про затвердження переліку  практичних завдань;

3. Про затвердження переліку завдань щодо складення ділового документа;

4. Про затвердження переліку завдань щодо володіння персональним комп’ютером.

 

до 04.04.2018

 

 

Оргкомітет

 

Четверте засідання

4.

1. Проведення конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації «Кращий спеціаліст»

 

 

17.04.2018

 

Оргкомітет

 

П’яте засідання

5.

1. Проведення конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації «Кращий керівник»

 

 

18.04.2018

 

 

 

Оргкомітет

 

Шосте засідання

6.

1. Розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань.

2. Про підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців та лауреатів Конкурсу.

3. Про організацію направлення документів до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях

 

до 24.04.2018

 

Оргкомітет

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної державної

              адміністрації                                                                                І.П.Ватагович