Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Права на земельні ділянки, які підлягають державній реєстрації?

Ми і надалі у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» спільно із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжуємо серію консультативних статей. Сьогодні консультацію надає директор цієї установи Марія Николаїшин. 

 

Про що спілкуватимемося сьогодні,  пані Маріє?   

Ми поговоримо про те, які права на земельні ділянки підлягають державній реєстрації. Державній реєстрації прав підлягають: право власності; речові права, похідні від права власності, а саме:

*право користування (сервітут);

*право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

*право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;

*іпотека;

*право довірчої власності;

*інші речові права відповідно до закону.

Куди ж треба звернутися для того, аби зареєструвати ці права?

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з земельною ділянкою проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію. Державну реєстрацію права власності на земельні ділянки проводять державні реєстратори, що перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав, нотаріуси шляхом внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб’єктами державної реєстрації прав є:

•виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;

•акредитовані суб'єкти.

Заява про державну реєстрацію прав подається заявником шляхом звернення до:

•суб'єкта державної реєстрації прав;

•нотаріуса;

•центру надання адміністративних послуг.

Зазначу, що державний реєстратор самостійно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.

За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставлення підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, надається заявникові.

У разі задоволення заяви заявнику надаються:

•витяг з Державного реєстру прав з обов’язковим проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

•оригінали поданих для державної реєстрації документів.

Чи процедура реєстрації є безкоштовною?

За проведення державної реєстрації права власності справляється адміністративний збір. Його сума залежить від часу, протягом якого треба здійснити цю реєстрацію. Передбачено, що мінімальний час, протягом якого може здійснитися реєстраційна дія становить 2 години. Відповідно і ціна за цю послугу є велика.

Водночас, законодаством передбачений перелік осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору.

Згідно із частиною восьмою Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав звільняються:

•фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

•громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

•громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

•громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

•особи із інвалідністю Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

•особи із інвалідністю I та II груп;

•Національний банк України;

•органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

•інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб'єкта державної реєстрації прав.

У разі звільнення особи  від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається. Натомість заявник документально підтверджує наявність у нього відповідної пільги. Наголошую, що у разі, якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1 - 9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Ми продовжимо консультації, які стосуються важливих питань у сфері земельних відносин. А наразі інформуємо наших читачів, що дана консультація здійснена у рамках всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО», який реалізовується з вересня минулого року. А також повідомляємо, що консультацію з цього питання, у разі необхідності, Ви можете отримати у бюро правової допомоги – відділі цього центру. Спеціалісти бюро правової допомоги надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Окрім того у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Сколе,     вул. Чайківського, 6. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а.