Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Охорона здоровя

Медичну допомогу населенню району надають центральна районна лікарня, Славська міська лікарня, 15 лікарських амбулаторій, з них 14 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини (93,3 %) (загальною потужністю 925 відвідувань в зміну), 36 ФАПів.

Для надання медичної допомоги розгорнуто:

  • 184 стаціонарні ліжка
  • 32 ліжка денного стаціонару

В 2017 році по КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» скорочено 9 стаціонарних ліжок з метою оптимізації медичної допомоги в районі.

КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» на 169 стаціонарні ліжка, 5 ліжок денного стаціонару та  потужністю 360 відвідувань в зміну;

Міська лікарня с.м.т.Славське  на 15 стаціонарних ліжок, 5 ліжок денного стаціонару  та потужністю 105 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками складає  38,51   (на 10 тис. населення),

Забезпеченість ліжками денного перебування у поліклініці (на 10 тис.нас.)   6, 7.

У 2017 р. медичну допомогу мешканцям Сколівського району надавали 134 фіз. осіб лікарів, в т.ч. пенсійного віку - 35 та 301 фіз. осіб середнього медичного персоналу, в т.ч. 21 пенсійного віку.

Забезпеченість лікарями (штатними посадами) на 10 тис. населення становить 29,46 проти 30,05 в 2016 р., фізичними особами 28,05 проти 29,26 в 2016 р.

Забезпеченість середнім медперсоналом 63,0 проти 64,6  в 2016 р.

Показник укомплектованості штатних лікарських посад 94,8 % проти 94,4 в  2016 р.

Неукомплетованими лікарськими посадами (не враховуючи посади стоматолога) залишаються ЛА сіл В.Рожанка, Лавочне, Орів, які будуть доукомплектовані лікарями інтернами (згідно скерування ДОЗ ЛОДА), які на даний час проходять інтернатуру та являються жителями Сколівського району, що вирішить питання житла для молодих спеціалістів.

Охоплено лікарями ЗП-СМ 37,3 тис. осіб, що складає 78,1 % від усього населення району.

В районі зареєстровано 27,5 штатних посад лікарів ЗПСМ, працює 23 фізичні особи лікарів ЗП-СМ. Укомплектованість фізичними особами сімейними лікарями залишається низькою 83,6 % 

Неукомплектованими залишаються  ЛА с.Лавочне, ЛА ЗП-СМ с.В.Рожанка, ЛА ЗП-СМ с. Орів.

На даний час проходять інтернатуру сім лікарів інтернів, які будуть працевлаштовані в районі.

Заплановано в 2018 році створити ЛА ЗПСМ м.Сколе та створити центр ПМСД в м.Сколе на базі поліклінічного відділення КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ».

В районі реалізується обласна цільова програма «Розвиток сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2015 – 2017 рр.».

В 2017 р. придбано медичне обладнання на суму  2 376,4 тис. грн.. По програмі «Онкопревенція» придбано 17 комп’ютерів.

В мережі району працює 21 молодий спеціаліст, з них 8 в ЦРЛ, Славській міській лікарні – 1, СЛА ЗП-СМ – 9, інші – 3. 

Завданням на 2018 рік визнано подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Низька щільність населення (32,2 особи на 1 км2 при середньообласному показнику 116,4 особи на 1 км2), розкиданість населених пунктів, бездоріжжя, віддаленість від районного центру (найвіддаленіший населений пункт розташований на відстані 60 км від ЦРЛ) – це ті географічні особливості, що ускладнюють можливості надання медичної допомоги населенню району.