Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

О Г О Л О Ш У Є Т Ь С Я Н А Б І Р В ОЛ О Н Т Е Р І В

 Відповідно до Наказу від 17.01.2017 №98/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 р. за № 65/29933 «Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації» Сколівський РС з питань пробації інформує про діяльність волонтерів пробації.

   Відповідно до Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 року №160-VIII волонтер пробації-фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

     Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

     Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом та за завданням уповноваженого органу з питань пробації.

     Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

- сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів

  за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;

- участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;

- участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;

- участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;

- надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;

- сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних

  заходів та соціально корисної діяльності;

- сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених

  від відбування покарання з випробуванням;

- участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та

  запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.