Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Інформація про виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення за І-е півріччя 2018 року

 

Найменування заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

Виконання заходів

Програми зайнятості

за І півріччя 2018 року

 

2

3

4

 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

 

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ, Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Протягом І півріччя 2018 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями у різних форматах (семінари - 12, тренінги - 0, „круглі столи”- 2 конференції, тощо),

у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

2

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

Сколівська районна філія центр Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

     Протягом І півріччя 2018 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

Жодної вакансії з проявами дискримінації  протягом 6 місяців 2018 року не заявлено.

3

Сприяти активізації роботи комісій з легалізації зайнятості.

Ініціювати перед органами місцевої влади систематичне проведення нарад з керівниками ринкоутворюючих підприємств з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу, збільшення обсягів зайнятості за рахунок створення гідних умов праці та легалізації зайнятості.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА

та виконавчі комітети сільських рад,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

     Протягом І півріччя 2018 року:

 • проведено засідань робочих груп комісій з легалізації зайнятості – 28.
 •  проведених виїзних перевірок – 14.
 • кількість роботодавців, які розглядались на засіданнях комісій  – 78.
 • кількість роботодавців, де підтвердились порушення трудового законодавства та виявлено факти незадекларованої праці – 3.

 

Результат виконання запропонованих заходів роботодавцем є :

 • у 38 роботодавців підвищено розмір заробітної плати.
 • створено 1 нове робоче місце з наданням компенсації.
 • Повідомлено та подано до Сколівської РФ ЛОЦЗ 45 вакансій.
 •  домовлено про стажування та проходження навчання 13 осіб.
 •  працевлаштовано 37 осіб.
 •  76 осіб легалізовано

4

Сприяти створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом компенсацій єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних у встановленому порядку

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

року у 2018 році –570 нових робочих;

у 2019році – 580 нових робочих місць;

у 2020 році -  590 нових робочих місць.

Протягом І півріччя 2018 року створено:

 • 4 нових робочих місця шляхом компенсації ЄСВ:

з них  1 соціально вразлива осаба;

3 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності;

3 осіб шляхом одноразової виплати допомоги для започаткування підприємницької діяльності.

 

5

Проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу з населенням у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності,підтримки підприємницьких ініціатив.

Сколівська

районна філія,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

         Сколівською районною філією постійно проводиться робота інформаційно – роз’яснювальна робота з населенням у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив.

6

Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості,вугільних регіонів та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154

Сколівська РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

органи місцевого

самоврядування,

органи виконавчої влади,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

           Сколівська районна філія проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу з питань  розв’язання проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості, та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154.

 На базі Сколівської районної філії ЛОЦЗ організовано навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" - проведено 1 семінар в яких взяли участь 15 осіб.

        Проводиться попередня робота щодо створення приймальних пунктів по заготівлі карпатських лікарських трав та ягід.

7

Забезпечувати соціальний захист вивільнюваних працівників шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та йнших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

Сколівська РДА,

Управління економічного розвтку інвестицій та туризму Сколівської РДА,

громадські організації,

місцеві ради,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Постійно перебуває на контролі соціальний захист вивільнюваних працівників шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

Протягом І півріччя 2018 року:

-  наданно компенсацій роботодавцям –  4

- започаткувано власну справу за допомогою служби зайнятості – 3

- залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру – 144 осіб

- залучено до професійної підготовки – 96 осіб.

8

Забезпечувати оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводити до уваги шукачів роботи.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Протягом І півріччя 2018 року з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян  - 144 осіб, які перебували на обліку залучено до тимчасових робіт за кошти роботодавців, з них безробітні -39 особи.

Щоденно в своїй роботі фахівці відділу взаємодії з роботодавцями забезпечують оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводять до уваги шукачів роботи.

Протягом І півріччя 2018 року було заявлено -1066 вакансій.

9

Забезпечувати постійну наявність актуальних вакансій на громадські та інші роботи тимчасового характеру з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Протягом І півріччя 2018 року з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян  - 260 безробітних, які перебували на обліку залучено до тимчасових робіт за кошти роботодавців, 3  особи взяли участь у громадських роботах.

 

 

10

Залучати працівників у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до громадських робіт у встановленому порядку.

Сколівська РДА, органи місцевого самоврядування, роботодавці,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Тримається на постійному контролі.

11

Розширювати сферу застосування праці, сприяти зайнятості населення шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

Сколівська РДА,

органи місцевого

самоврядування,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління економічного розвтку інвестицій та туризму РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-202 років

 

 

      Для залучення до проектів ЛАДС безробітних осіб, котрі мають намір започаткувати власну справу з розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

Сколівська РФ проводить семінари-тренінги та демонстраційні покази для вже діючих суб’єктів підприємницької діяльності в сфері агробізнесу, котрі започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості Сколівської РФ, а також проводить семінари.

       

12

Проводити наради, семінари та навчання з питань охорони праці з метою профілактики травматизму виробничого характеру.

Управління

соціального захисту населення Сколівської

райдержадміністрації,Фонд соціального страхування

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року проводились ряд нарад, семінарів та навчань з питань охорони праці з метою профілактики травматизму виробничого характеру для роботодавців.

13

Проводити моніторинг показників заробітної плати;

щомісячно – за видами економічної діяльності;

- щоквартально – у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Результати моніторингу подавати сторонам соціального діалогу для вжиття заходів щодо подальшого підвищення рівня заробітної плати та забезпечення державних гарантій в оплаті праці.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Управління економічного розвитку інвестицій та туризму РДА, Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Постійно проводяться моніторинг показників заробітної плати;

 • щомісячно – за видами економічної діяльності;
 • щоквартально – у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Результати моніторингу подавати сторонам соціального діалогу для вжиття заходів щодо подальшого підвищення рівня заробітної плати та забезпечення державних гарантій в оплаті праці.

14

Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на 2018 - 2020 роки і виносити це питання на розгляд районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій РДА та сесій районної Ради.

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Постійно здійснюється постійний контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на 2018 - 2020 роки і виноситься це питання на розгляд районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій РДА та сесій районної Ради.

15

Сприяти працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізації активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

Упродовж І півріччя 2018 року постійно ведеться робота фахівцями відділу організаціїї працевлаштування населення щодо сприяння  працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізації активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154.

Упродовж І півріччя 2018 року за сприянням  служби зайнятості:

 • до набуття статусу працевлаштовано 811 осіб, безробітних 179 осіб.
 • скеровано на навчання 92 безробітних.
 • 144 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру , з них безробітні 39 осіб.
 • 2 осіб отимали фінансову допомогу для        

започаткування й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154.

 • Ільків К.С. - придбання мототрактора на суму 70 480 грн. за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги пілотного проекту «Рука допомоги», на розвитоя козячої міні-ферми.
 • Грабовська О.М.  - отримала 55770 тис. грн. фінансової допомоги на організацію салону нігтьової естетики.

16

Забезпечити надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади з метою стимулювання самозайнятості населення.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року надано 48 індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Проведено 2 групові заходи у яких взяло участь 17 представників ПОУ.

          Постійно забезпечується надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій  1 раз у місяць відбувається засідання консультаційного центру з надання  консультацій особам, що виявили бажання зареєструватися як суб’єкт господарування та новоутвореним ПОУ.

       Взяло участь у засіданнях 3 особи, 3 соби започаткували власну справу за сприяння служби зайнятості.

 

17

Забезпечувати охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічну підтримку та навчання методам пошуку роботи осіб, котрі перебувають на обліку в службі зайнятості.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року Сколівська РФ ЛОЦЗ постійно проводить роботу щодо охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічної  підтримки та навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Упродовж І півріччя 2018 року:

 • профінформаційними та профконсультаційними заходами із техніки пошуку роботи охоплено 614 осіб,  проведено 62 семінари.
 • охоплено 2426 осіб профорієнтаційними

послугами.

 • надано 360 профорієнтаційних послуг учнівській молоді.

 

Всього населенню надано 4750 профорієнтаційних послуг:

 • 3450 профінформаційного характеру.
 • 15 послуг профвідбору.
 • 1285 послуг профконсультаційного характеру, в тому числі у формі групових та масових профорієнтаційних заходів, а саме:
 • Презентація навчального закладу - 1, в яких взяли участь 19осіб;
 • Акція «Випускник» - 2 в яких взяли участь 50 осіб;
 • Виїзні акції центру зайнятості – 5 в яких взяли участь 185 осіб;
 • Презентація послуг з професійного навчання - 7, в яких взяли участь 99 осіб;
 • Міні –ярмарки вакансій - 5, в яких взяли участь 34 осіб та 5 роботодавців;
 • Професіографічних екскурсій – 1, в яких взяли участь 25 осіб;
 • Інформаційний семінар з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру - 6, в яких          взяли участь 76 осіб;
 • Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці регіону – 19, в яких взяли участь 231 особа;
 • Презентація роботодавця – 5 в яких взяли участь 44 особи;
 • Профінформаційний семінар «Легальна зайнятість» - 10, в яких взяли участь 134 особи;
 • Профінформаційний семінар для осіб старше 45 років - 1, в яких взяли участь 8 осіб;
 • Профінформаційний семінар для працівників закладів освіти – 1, в яких взяли участь 10 осіб.

 

18

Проводити профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу у таких заходах від ПОУ.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

За потребою під час масового вивільнення

Упродовж І півріччя 2018 року проводитлись профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу у таких заходах від ПОУ.

19

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району.

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

         Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району. У районній газеті виходить сторінка Сколівської РФЛОЦЗ «Орієнтир зайнятості» на якій друкується інформація про ринок праці Сколівщини.

Також подавались статті у районний часопис «Бойківська Думка», на WEB – портал служби зайнятості, на WEB – портал FACEBOOK, на сайт Сколівської РДА.

 

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності

економічно активного населення

20

Визначати поточну та перспективну кадрову потребу підприємств. Забезпечувати вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

 

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ роботодавці,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року перебували на контролі визначення поточної та перспективної кадрової потреби підприємств. Забезпечували вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

 

21

Спрямовувати зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

Відділ освіти

Сколівської РДА,

роботодавці,

соціальні партнери, Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року спрямовували зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

22

Організовувати роботу з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

Постійно ведеться робота  з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.Систематично відбувається інормування клієнтів служби зайнятості про можливість підтвердження нермального навчання та здобуття кваліфікації за сприянням центру зайнятості.

 

23

Надавати у встановленому порядку особам ваучери для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці, професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно проводилась інформаційна робота щодо надання у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

24

 

Забезпечувати організацію професійного навчання безробітних (першочергово осіб, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів).

 

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

 

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року на постійному контролі перебуває професійне навчання безробітних, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів.

Протягом І півріччя 2018 року скеровано на навчання 92 особи даної категорії, працевлаштовано 74 осіб за направленням служби зайнятості.

25

Організовувати професійне навчання безробітних відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці Львівщини.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

Упродовж І півріччя 2018 року професійне навчання безробітних проводиться відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці Сколівщини. Скеровано на професійне навчання з початку року 92 особи із числа безробітних, із них 74 особи працевлаштовано за направленням служби зайнятості.

26

 

Удосконалювати зміст навчального процесу на основі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Роботодавці,

Керівники ПОУ,

Славська ОТГ

 

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року перебувало на контролі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

 

27

Здійснювати першочергово професійне навчання осіб, котрі не можуть підібрати роботу (працевлаштування яких ускладнене) через відсутність у них необхідної професії або кваліфікації (осіб без професії, або тих, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; осіб, котрі перебувають на обліку більше 6 міс.; соціально-незахищених осіб) для прискорення їх працевлаштування шляхом попереднього профнавчання, у першу чергу  в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року на професійне навчання першочергово скеровуються особи, яким важко конкурувати на ринку праці (особи без професії, або ті, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; особи, котрі перебувають на обліку більше 6 міс   і т.д.). з

Даної категорії, на навчання скеровано 40 осіб. З початку року 3 особи скеровано на професійне навчання до ЦПТО ДСЗ за спеціальностями: електрогазозварник, манікюрник,основи ведення бухгалтерського обліку.

28

Організовувати та проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо можливостей та переваг професійного навчання дорослого населення у  Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року проводились семінари та інші масові заходи щодо стимулювання безробітних до професійного навчання, а саме різні групові заходи:

 • «Презентація начального закладу» - 1, в яких взяло участь 19 осіб.
 •  Презентація навчального закладу державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – 2 заходи, в яких взяло участь 24 особи.
 • Презентація послуг з професійного навчання – 7семінарів, із загальним охопленням 99 осіб.
 • Профорієнтаційний семінар для безробітних "Оволодій новою професією – 2 семінари із загальним охопленням 29 осіб.

29

Надавати адресні профорієнтаційні послуги, спрямовані на допомогу у здобутті актуального на ринку праці фаху різним категоріям населення, у т.ч. соціально-вразливим його верствам, а також учасникам АТО, котрим пропонується професійне навчання органами соціального захисту населення

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Відділ освіти

Сколівської РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року надано 259 профорієнтаційних послуг 35 особам з  інвалідністю з них, надано 151 профінформаціних  та 108  профконсультаційні послуги, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

          18 осіб охоплено професійною консультацією із застосуванням профдіагностики, що складає 100% від загальної кількості інвалідів, що перебувають на обліку у центрі зайнятості.

 

30

Проводити превентивну роботу з учнями, в т.ч., із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням потреб ринку праці.

Відділ освіти

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська  ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року Сколівська РФ ЛОЦЗ постійно проводить превентивну роботу з учнями в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням  потреб ринку праці.

Протягом І піріччя 2018 року учням загальноосвітніх шкіл надано 360 профорієнтаційних послуг.

  Постійно проводяться  семінари для учнівської молоді:

 • Акція «Випускник» - 2, в яких взяли участь 50 осіб.
 • Виїзний профорієнтаційний захід для молоді– 1, за участі 100 осіб. Проведення урочистого старту проекту «Профікемп».
 • Презентація професії – 1 захід, за участі 25 осіб.
 • Інтерактивний захід для молоді (змагально-мотиваційний, інтелектуально-ігровий тощо)- 6 заходів за участі – 100 осіб.
 • Професіографічна екскурсія – 1, за участі 25 осіб.
 • Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 5 заходів, за участі 100 осіб.

31

Здійснювати заходи щодо запобігання настання страхових випадків у разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій шляхом здійснення професійної підготовки або підвищення кваліфікації працівників.

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

роботодавці

 

У разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств установ та організацій

Упродовж І півріччя 2018 року здійснювались заходи щодо запобігання настання страхових випадків у разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій шляхом здійснення професійної підготовки або підвищення кваліфікації працівників.

 

32

Проводити превентивну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням у випадках запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року здійснено 1 виїзд  у В.Синьовиднянську школу-інтернат щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням у при масового вивільненні працівників з установи. У заході взяло участь 56 осіб.

 

3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення

регулювання трудової міграції

33

Співпрацювати із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

На території обслуговування Сколівської РФ ЛОЦЗ зареєстровано 1 підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРО КАДРА ЮА" якому надано упродовж І півріччя 2018 року  6 послуг із різних питань.

34

Сприяти підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії  в  інших областях України, а також інформування мешканців інших регіонів про вільні вакансії на території Львівської області з чітким селективним підходом, що забезпечить ефективний міжрегіональний перерозподіл людських ресурсів

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року сприяли підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії  в  інших областях України, а також інформування мешканців інших регіонів про вільні вакансії на території Львівської області з чітким селективним підходом, що забезпечить ефективний міжрегіональний перерозподіл людських ресурсів.

35

Проводити роботу щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні, тощо.

Організовувати та проводити семінари, тренінги «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для цільових груп безробітних, в т.с. із залученням зацікавлених організацій.

 

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління

соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року проводили роботу щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні, тощо.

Організовувати та проводити семінари, тренінги «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для цільових груп безробітних, в т.с. із залученням зацікавлених організацій.

 

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

36

Сприяти працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року перебувало  на контролі питання щодо працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

1 особа, яка недостатньо конкурентоспроможна на ринку праці працевлаштована на нове робоче місце із здійсненням компенсації працедавцб єдиного внеску.

37

Скеровувати на професійне навчання інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу з безробіття.

Інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Бажаючі відсутні.

38

Продовжити практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

 

Комунальний заклад районної ради «Сколівська ЦРЛ»,

Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року продовжували практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

 

39

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

 

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно велась робота щодо працевлаштування інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

         Протягом І півріччя 2018 року в Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 39 безробітних осіб з інвалідністю;
 • 19 осіб мали статус безробітного на початок 2018 року;
 • 18 особам надано статус  упродовж 1 півріччя  2018 року;
 • 35 осіб отримувала допомогу по безробіттю;
 • 6 осіб  з інвалідністю працевлаштовано;
 • 3 осіб проходили професійне навчання;
 • 5 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 18 осіб з інвалідністю мають статус безробітного на 01.07.2018року;
 • 35 особам з інвалідністю надано 259.

40

Проводити спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, конференції, семінари з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

 

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року проводили спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, конференції, семінари з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

 

41

Забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства надання повного спектру соціальних послуг молодим особам віком до 18 років, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, котрі звернулися до центру зайнятості. Здійснювати працевлаштування дітей – сиріт у місячний термін з дня постановки на облік у центрі зайнятості.

Відділ освіти

Сколівської РДА

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року особи віком до 18 років не звертались.

42

Забезпечити адресний та індивідуальний підхід до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, котрі звертаються до служби зайнятості, у тому числі, за участі та сприянням інших соціальних партнерів, а саме: Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, органів соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів тощо.

Сколівська РДА,

Управління соціального захисту населення,

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно проводиться робота із Львівським обласним відділення Фонду соціального захисту інвалідів, органами соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів тощо, щодо адресного та індивідуального підходу до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями.

43

Надавати профорієнтаційні послуги, у тому числі із застосуванням психологічних тестів та формувати за результатами тестування висновки з рекомендаціями щодо вибору або зміни професії особам, котрі звернулися до центру зайнятості, зокрема інвалідам, учасникам АТО, випускникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року:

 • 3 особи з інвалідністю проходили професійне навчання;
 • 35 особам з інвалідністю надано 259 профорієнтаційних послуг, з них надано 151 профінформаційних послуг та 108 профконсультаційних послуги, 0 – професійний відбір.
 • 360 інформаційних та профконсультаційних послуг надано учнівській молоді, що стосуються питань вибору професій

Упродовж І півріччя 2018 року до центру зайнятості звернулося 12 осіб з числа учасників АТО, всі вони охоплено профорієнтаційними  послугами із застосуванням тестування.

44

Проводити  профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах регіонального ринку праці, зокрема робітничих професіях:

Організовувати для учнів загальноосвітніх шкіл масові профінформаційні заходи, Дні відкритих дверей, Марафони професій тощо;

Провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками;

Запровадити у практику роботи навчальних закладів професійгної освіти проведення семінарів з техніки самостійного пошуку роботи

Залучати до профорієнтаційної роботи з учнями представників районного відділу освіти, професійно-технічної освіти, роботодавців

Відділ освіти

Сколівської РДА,

Сколівська районна філія

Львівського ОЦЗ,

Славська ОТГ

Постійно упродовж навчального року

Упродовж І півріччя 2018 року Сколівська РФ ЛОЦЗ  постійно проводить профорієнтаційну  роботу з учнями в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням  потреб ринку праці.

учням загальноосвітніх шкіл надано 360 профорієнтаційних  послуг.

Постійно проводяться  семінари для учнівської молоді:

Протягом І піріччя 2018 року учням загальноосвітніх шкіл надано 360 профорієнтаційних послуг.

  Постійно проводяться  семінари для учнівської молоді.

 • Акція «Випускник» - 2, в яких взяли участь 50 осіб.
 • Виїзний профорієнтаційний захід для молоді– 1, за участі 100 осіб. Проведення урочистого старту проекту «Профікемп».
 • Презентація професії – 1 захід, за участі 25 осіб.
 • Інтерактивний захід для молоді (змагально-мотиваційний, інтелектуально-ігровий тощо)- 6 заходів за участі – 100 осіб.
 • Професіографічна екскурсія – 1, за участі 25 осіб.
 • Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 5 заходів, за участі 100 осіб.
 • Організовано та проведено Марафон актуальних робітничих професій для 50 осіб. Презентовано професію швачка, кухар, бармен, офіціант.

 

 

5. Сприяння зайнятості демобілізованих учасників антитерористичної

операції, добровольчих формувань та внутрішньо переміщених осіб

45.

Забезпечити адресне надання соціальних послуг, у тому числі адресний пошук вакансій, учасникам антитерористичної операції, використовуючи індивідуальний підхід та особливе ставлення до кожної особи зокрема.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року фахівцями Сколівської районної філіїї Львівського ОЦЗ   забезпечується  адресне надання соціальних послуг, у тому числі адресний пошук вакансій, учасникам антитерористичної операції, використовуючи індивідуальний підхід та особливе ставлення до кожної особи зокрема.

Скористалися послугами служби зайнятості 37 осіб, з них отримали статус безробітного протягом звітного місяця 12 осіб, отримували допомогу 22 осіб.

46.

Сприяти учасникам антитерористичної операції у пошуку підходящої роботи та працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних та виплати компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно проводилась робота щодо сприяння учасникам антитерористичної операції у пошуку підходящої роботи та працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних та виплати компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Протягом І півріччя 2018 року в Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 37 безробітних учасників антитерористичної операції;
 • 25 осіб мали статус безробітного на початок 2018 року;
 • 12 особам надано статус  упродовж І півріччя  2018 року;
 • 22 осіб отримувала допомогу по безробіттю;
 •  5 осіб  працевлаштовано;
 • 4 осіб проходили професійне навчання;
 •  2 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 11 осіб мають статус безробітного на 01.07.2018року;
 • середній розмір допомоги по безробіттю- 3985грн.

47.

Забезпечити проведення заходів з урахуванням потреб демобілізованих учасників АТО та членів їх родин із запрошенням до участі в консультаціях представників влади, інших урядових організацій, котрі можуть надати допомогу зазначеним категоріям осіб.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року забезпечували проведення заходів з урахуванням потреб демобілізованих учасників АТО та членів їх родин із запрошенням до участі в консультаціях представників влади, інших урядових організацій, котрі можуть надати допомогу зазначеним категоріям осіб.

48.

Забезпечити професійне навчання, в тому числі на базі навчальних закладів державної служби зайнятості, зареєстрованих безробітних з числа ветеранів війни та учасників антитерористичної організації під поточну та перспективну потребу ринку праці.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ, Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року забезпечували інформування щодо професійного навчання, в тому числі на базі навчальних закладів державної служби зайнятості, зареєстрованих безробітних з числа ветеранів війни та учасників антитерористичної організації під поточну та перспективну потребу ринку праці.

49.

Забезпечити працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ, Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

 

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно велась робота щодо забезпечння працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Упродовж І півріччя 2018 року працевлаштовано 5осіб учасників антитерористичної операціїї.

50.

Сприяти започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року постійно здійснювався індивідуальний підхід щодо сприяння  започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності.

51.

Здійснювати інформаційно - роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з наданням компенсації заробітної плати з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ,

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року здійснювали інформаційно - роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з наданням компенсації заробітної плати з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

52.

Провадити роботу з органами місцевої влади щодо розширення видів оплачуваних громадських робіт і залучення до них безробітних з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ, Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року провадили роботу з органами місцевої влади щодо розширення видів оплачуваних громадських робіт і залучення до них безробітних з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

53.

Сприяти особам, котрі у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції, в пошуку підходящої роботи та працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, а також залученню їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру,  професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Сколівська районна філія Львівського ОЦЗ

Управління соціального захисту населення Сколівської РДА,

Славська ОТГ

Упродовж

2018-2020 років

 

Упродовж І півріччя 2018 року сприяли особам, котрі у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції, в пошуку підходящої роботи та працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, а також залученню їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру,  професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.