Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕНЯ ЗА І півріччя 2017 р. СКОЛІВСЬКИМ РЦЗ

1. Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг: Протягом І півріччя 2017 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 3303 осіб,  з числа незайнятих трудовою діяльністю.  Всього населенню надано 5138 профорієнтаційних послуг (4077 – профінформаційних, 1052 – профконсультаційних, 9 послуг з профвідбору).З початку року за наданням соціальних послуг звернулось 1395 незайнятих громадян.

Станом на 01 липня 2017 року на обліку перебуває 228 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 107 - це жінки, 88 – молодь у віці до 35 років, 122 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню та потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Протягом І півріччя 2017 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 996 вакансій, які заявили 149 роботодавців, вакансії укомплектовані.

З цих вакансій 996 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 149 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 3 дні.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно. Серед запропонованих вакансій відсутній - розмір запропонованої заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону.

Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості та у газетах. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

3. Працевлаштування:

Сколівським районним центром зайнятості особлива увага приділяється питанням працевлаштування безробітних, які довготривалий час знаходяться на обліку в центрі зайнятості. З втратою роботи людина часто втрачає не лише професійну кваліфікацію, а й мотивацію до праці, задовольняючись допомогою, яку надає держава, а особливо коли додатково отримують і інші соціальні виплати. Тому довготривале безробіття має сталу тенденцію. Проте центром зайнятості здійснюється комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, постійно діє комісія по розгляду питання довготривалого безробіття.

Спеціалісти центру зайнятості прикладають чимало зусиль з метою активізації власних зусиль безробітних щодо влаштування своєї зайнятості. Насамперед, такі безробітні запрошуються на семінари з різних напрямів: інформаційні, де отримують інформацію про стан ринку праці та професії, які користуються попитом, з загальних основ підприємницької діяльності, де мають можливість дізнатися про особливості підприємницької діяльності, її види.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням районної служби зайнятості  протягом І півріччя 2017 року:

 • 1074 осіб, що становить 175,5%,  з них – 308 зареєстровані безробітні особи, що становить 94,2% та 766 інших осіб, що становить 106,7% до зареєстрованих безробітних.

У  І півріччі 2017   року:

 • 703  осіб мали статус безробітного;
 • 300 осіб із статусом безробітного були на початок 2017 року;
 • 403 осіб зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 228 осіб мають статус безробітного станом на 01.07.2017 року;
 • 561 безробітна особа отримали консультацію;
 • безробітних осіб, брали участь у семінарах, з них:
 • 89 безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;
 • 14 безробітних осіб направлено на професійне навчання.

4. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначенні проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання.

Так упродовж I півріччя 2017 року охоплено профорієнтаційними послугами 375 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 309 профінформаційних послуг та 66 профконсультаційних.Також, з метою виявлення професійних намірів випускників загальноосвітніх шкіл Сколівського району проводилось соціологічне дослідження серед учнів 9, 11 класів. Дослідження надало можливість з’ясувати основні проблеми у сучасних школярів щодо вибору професії та визначити основні напрями профорієнтаційної роботи з випускниками.

Зустрічаючись зі школярами, спеціалісти допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій та інше.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці.

Саме тому службою зайнятості активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.

Протягом  І півріччя 2017 року проходили курс професійного навчання:

 • 131 особа, що становить 106,5% до зареєстрованих безробітних;

З початку 2017 року скеровано на навчання 124 особи з них - шляхом стажування 95 осіб, за груповою формою навчання 0 осіб, на курсах цільового призначення навчалось 4 особи.

У звітному періоді проходили навчання 95 осіб з них закінчено навчання 95 осіб після закінчення професійного навчання працевлаштовано 90 безробітних осіб за сприяння служби зайнятості.

5. Громадські роботи:

Організація громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити свій матеріальний стан.

З метою залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться широке інформування через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, закладами освіти, медицини, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу.

Впродовж І півріччя 2017 року:

 • брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 159 осіб, що становить 106,7% від доведеного завдання, з них: 107 безробітних, та 52 пошуковців роботи.

6 Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право молодим громадянам складно.

Істотною проблемою, пов’язаною з працевлаштуванням випускників є те, що досить складно, а під час неможливо без додаткової інформації передбачити ті професії, з якими звернуться в наступному році випускники навчальних закладів. Місцеві заклади освіти з року в рік насичують ринок праці фахівцями однієї професії, тобто створюється профіцит робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників.

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг є важливим та актуальним питанням сьогодення, без вирішення якого неможливе формування якісно нової робочої сили та забезпечення роботодавця кваліфікованими кадрами. У зв’язку з загостренням проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Львівським обласним центром зайнятості підписано ряд угод про співпрацю з вищими навчальними закладами Львівщини, в яких обидві сторони взяли на себе зобов’язання по вирішенню проблем та забезпечення перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

7.Створення нових підприємств та фізичних осіб підприємців:

Протягом січня – червня 2017 року за даними Сколівського  РЦЗ створено 170 нових робочих місць,  а саме :

 • 142 нових фізичних осіб-підприємців;
 • 4 особам надано одноразові допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
 • безробітних осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації працедавцям єдиного внеску;
 • ПОУ ліквідовано
 • юридичних осіб;
 • ліквідовано фізичних осіб-підприємців.

8. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Протягом І півріччя 2017 року в центрі зайнятості району перебувало на обліку:

 • осіб з інвалідністю;
 • 14 осіб мали статус безробітного на початок 2017 року;
 • 19 особам надано статус безробітного протягом І півріччя 2017 року;
 • 35 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • профорієнтаційні  послуги надано 39 інвалідам;
 • осіб працевлаштовано;
 • 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску;
 • осіб брало участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • осіб пройшли профнавчання;
 • 39 осіб з інвалідністю охоплені 202 профорієнтаційними послугами.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю постійно ведеться облік робочих місць для інвалідів в рахунок 4% квоти.

Протягом І півріччя 2017 року  послугами районної служби зайнятості скористалися 40 осіб з інвалідністю, які отримали 202 профінформаційні та профконсультаційні послуги з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.