Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕНЯ ЗА 2017 рік СКОЛІВСЬКИМ РЦЗ

1. Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг:

Протягом 2017 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 4948 осіб,  з числа незайнятих трудовою діяльністю.  Всього населенню надано 9151 профорієнтаційних послуг (6890 – профінформаційних, 2249 – профконсультаційних, 12 послуг з профвідбору).

З початку року за наданням соціальних послуг звернулось 4020 незайнятих громадян.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 227 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 141 - це жінки, 95 – молодь у віці до 35 років, 119 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню та потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Протягом 2017 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 2268 вакансій, які заявили 239 роботодавців, вакансії укомплектовані.

З цих вакансій 2268 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 234 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 3 дні.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно. Серед запропонованих вакансій відсутній - розмір запропонованої заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону.

Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості та у газетах. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

3. Працевлаштування:

Сколівським районним центром зайнятості особлива увага приділяється питанням працевлаштування безробітних, які довготривалий час знаходяться на обліку в центрі зайнятості. З втратою роботи людина часто втрачає не лише професійну кваліфікацію, а й мотивацію до праці, задовольняючись допомогою, яку надає держава, а особливо коли додатково отримують і інші соціальні виплати. Тому довготривале безробіття має сталу тенденцію. Проте центром зайнятості здійснюється комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, постійно діє комісія по розгляду питання довготривалого безробіття.

Спеціалісти центру зайнятості прикладають чимало зусиль з метою активізації власних зусиль безробітних щодо влаштування своєї зайнятості. Насамперед, такі безробітні запрошуються на семінари з різних напрямів: інформаційні, де отримують інформацію про стан ринку праці та професії, які користуються попитом, з загальних основ підприємницької діяльності, де мають можливість дізнатися про особливості підприємницької діяльності, її види.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням районної служби зайнятості  протягом 2017 року:

 • 2338 осіб, що становить 186,1%,  з них – 512 зареєстровані безробітні особи, що становить 90,6% та 1826 інших осіб, що становить 178,3% до зареєстрованих безробітних.

Протягом 2017   року:

 • 1024  осіб мали статус безробітного;
 • 300 осіб із статусом безробітного були на початок 2017 року;
 • 724  осіб зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 227 осіб мають статус безробітного станом на 01.01.2018 року;
 • 843 безробітних осіб отримали консультацію;
 • 396 безробітних осіб, брали участь у семінарах, з них:
 • 165 безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;
 •  29 безробітних осіб направлено на професійне навчання.

4. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначенні проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання.

Так упродовж 2017 року охоплено профорієнтаційними послугами 405 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 309 профінформаційних послуг та 96 профконсультаційна.Також, з метою виявлення професійних намірів випускників загальноосвітніх шкіл Сколівського району проводилось соціологічне дослідження серед учнів 9, 11 класів. Дослідження надало можливість з’ясувати основні проблеми у сучасних школярів щодо вибору професії та визначити основні напрями профорієнтаційної роботи з випускниками.

Зустрічаючись зі школярами, спеціалісти допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій та інше.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці.

Саме тому службою зайнятості активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.

Протягом  2017 року проходили курс професійного навчання:

 • 233 осіб, що становить 101,3%.

Протягом 2017 року скеровано на навчання 226 осіб з них - шляхом стажування 168 особи, за груповою формою навчання 9 осіб, на курсах цільового призначення навчалось 49 осіб.

У звітному періоді проходили навчання 233 осіб з них закінчено навчання 229 осіб, після закінчення професійного навчання працевлаштовано 218 безробітних осіб за сприяння служби зайнятості.

5. Громадські роботи:

Організація громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити свій матеріальний стан.

З метою залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться широке інформування через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, закладами освіти, медицини, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу.

Упродовж 2017 року:

 • брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 287осіб, що становить 106,3% від доведеного завдання, з них: 183 безробітних, та 104 пошуковців роботи.

6 Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право молодим громадянам складно.

Істотною проблемою, пов’язаною з працевлаштуванням випускників є те, що досить складно, а під час неможливо без додаткової інформації передбачити ті професії, з якими звернуться в наступному році випускники навчальних закладів. Місцеві заклади освіти з року в рік насичують ринок праці фахівцями однієї професії, тобто створюється профіцит робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників.

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг є важливим та актуальним питанням сьогодення, без вирішення якого неможливе формування якісно нової робочої сили та забезпечення роботодавця кваліфікованими кадрами. У зв’язку з загостренням проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Львівським обласним центром зайнятості підписано ряд угод про співпрацю з вищими навчальними закладами Львівщини, в яких обидві сторони взяли на себе зобов’язання по вирішенню проблем та забезпечення перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

7.Створення нових підприємств та фізичних осіб підприємців:

Протягом січня – грудня 2017 року за даними Сколівського  РЦЗ створено 460 нових робочих місць,  а саме:

 • 245 нових фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;
 • 5 особам надано одноразові допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
 • 24 безробітних осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації працедавцям єдиного внеску;
 • 243 ПОУ ліквідовано

8. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Протягом 2017 року в центрі зайнятості району перебувало на обліку:

 • 66  осіб з інвалідністю, з их 64 особи зі статусом безробітного;
 • 14 осіб мали статус безробітного на початок 2017 року;
 • 41  особам надано статус безробітного протягом 2017 року;
 • 60 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 511  профорієнтаційних  послуг надано 66 особам з інвалідністю, з них надано 499 профорієнтаційних  послуг 64 особам з інвалідністю, що мали статус безробітного;
 • 25 осіб працевлаштовано;
 • 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • 0 осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску;
 • 10 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 17 осіб пройшли профнавчання;
 • 19 осіб мають статус безробітного станом на 1 січня 2018 року
 • 15 осіб отримують допомогу по безробіттю.
 • 499 профорієнтаційних  послуг 64 особам з інвалідністю, що мали статус безробітного.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю постійно ведеться облік робочих місць для інвалідів в рахунок 4% квоти.

Протягом 2017 року  послугами районної служби зайнятості скористалися 66 осіб з інвалідністю, які отримали 511 профінформаційних та профконсультаційних послуг з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.