Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА 9 місяців 2018 року

1. Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг:

Протягом 9 місяців 2018 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 3509 осіб,  з числа незайнятих трудовою діяльністю. Всього населенню надано  7950 профорієнтаційних послуг (5858 – профінформаційних, 2072 – профконсультаційних, 20 послуг з профвідбору).

З початку року за наданням соціальних послуг звернулось 4218 незайнятих громадян.

Станом на 01 жовтня 2018 року на обліку перебуває 264 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 145 - це жінки, 74 – молодь у віці до 35 років, 131 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню та потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Протягом 9 місяців 2018 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 1514 вакансій, які заявили 216 роботодавців, з них укомплектовано 1483.

З цих вакансій 1483 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 196 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 5 днів.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно.

Серед запропонованих вакансій лише 19 - розмір заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону.

Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості та у газетах. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

3. Працевлаштування:

Сколівською районною філією ЛОЦЗ особлива увага приділяється питанням працевлаштування безробітних, які довготривалий час знаходяться на обліку в центрі зайнятості. З втратою роботи людина часто втрачає не лише професійну кваліфікацію, а й мотивацію до праці, задовольняючись допомогою, яку надає держава, а особливо коли додатково отримують і інші соціальні виплати. Тому довготривале безробіття має сталу тенденцію. Проте Сколівською РФ ЛОЦЗ здійснюється комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, постійно діє комісія по розгляду питання довготривалого безробіття.

Фахівці Сколівської РФ ЛОЦЗ прикладають чимало зусиль з метою активізації власних зусиль безробітних щодо влаштування своєї зайнятості. Насамперед, такі безробітні запрошуються на семінари з різних напрямів: інформаційні, де отримують інформацію про стан ринку праці та професії, які користуються попитом, з загальних основ підприємницької діяльності, де мають можливість дізнатися про особливості підприємницької діяльності, її види.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням районної служби зайнятості  протягом 9 місяців 2018 року:

 • 1325 осіб, що становить 164,4% до зареєстрованого безробіття ,  з них – 282 зареєстровані безробітні особи, та 1036 інших осіб.
 • 806  осіб мали статус безробітного;
 • 227 осіб із статусом безробітного були на початок 2018 року;
 • 579 осіб зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 264 осіб мають статус безробітного станом на 01.10.2018 року;
 • 111 безробітних осіб отримали консультацію;
 • 682  безробітних осіб, брали участь у семінарах, з них:
 • 215 безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;
 • 158  безробітних осіб направлено на професійне навчання.

4. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначенні проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання.

Так упродовж січня-вересня 2018 року охоплено профорієнтаційними послугами 813 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 813 профінформаційних послуг. Також, з метою виявлення професійних намірів випускників загальноосвітніх шкіл Сколівського району проводилось соціологічне дослідження серед учнів 9, 11 класів. Дослідження надало можливість з’ясувати основні проблеми у сучасних школярів щодо вибору професії та визначити основні напрями профорієнтаційної роботи з випускниками.

Зустрічаючись зі школярами, спеціалісти допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій, впродовж 9 місяців 2018 року організовано та проведено «Марафон актуальних робітничих професій, за участі учнівської молоді 9-10 класів. та інше. Крім того учнівська молодь зі Сколівщини долучена до проведення інноваційного профорієнтаційного проекту «ПрофіКемп», створена команда з числа 9-ти класників ЗОШ І-ІІІ ст.м.Сколе.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці.

Саме тому службою зайнятості активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.

Протягом  9 місяців 2018 року проходили курс професійного навчання:

 • 158 осіб, що становить 59,8 % до зареєстрованих безробітних;

З початку 2018 року скеровано на навчання 154 особи з них - шляхом стажування 100 осіб, за груповою формою навчання 0 осіб, на курсах цільового призначення навчалось 51 особа.

У звітному періоді проходили навчання 158 осіб з них закінчено навчання 122 осіб після закінчення професійного навчання працевлаштовано 122 безробітних осіб за сприяння служби зайнятості.

5. Громадські роботи:

Організація громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити свій матеріальний стан.

З метою залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться широке інформування через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, закладами освіти, медицини, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу.

Впродовж 9 місяців 2018 року заключено 3 договори із сільськими радами на оплачувані громадські роботи,  залучено до громадських робіт 16 осіб, відпрацьовано у середньому 5 людино - днів, використано на оплату праці у співфінансування із місцевими радами 7,6 тис. грн..

 • брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 230 осіб, що становить 87,12 % від зареєстрованих безробітних, з них: 76 безробітних.

6.  Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право молодим громадянам складно.

Істотною проблемою, пов’язаною з працевлаштуванням випускників є те, що досить складно, а під час неможливо без додаткової інформації передбачити ті професії, з якими звернуться в наступному році випускники навчальних закладів. Місцеві заклади освіти з року в рік насичують ринок праці фахівцями однієї професії, тобто створюється профіцит робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників.

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг є важливим та актуальним питанням сьогодення, без вирішення якого неможливе формування якісно нової робочої сили та забезпечення роботодавця кваліфікованими кадрами. У зв’язку з загостренням проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Львівським обласним центром зайнятості підписано ряд угод про співпрацю з вищими навчальними закладами Львівщини, в яких обидві сторони взяли на себе зобов’язання по вирішенню проблем та забезпечення перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

7.Створення нових підприємств та фізичних осіб підприємців:

Протягом січня – вересня 2018 року за даними Сколівської районної філії ЛОЦЗ створено 199 нових робочих місць,  а саме :

 • 186 нових фізичних осіб-підприємців;
 • 38 юридичних осіб;
 • 5 особам надано одноразові допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
 • 13 безробітних осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації працедавцям єдиного внеску;
 • 138 ПОУ ліквідовано;
 • 22 юридичних осіб;
 • 116 ліквідовано фізичних осіб-підприємців.

8. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Протягом 9 місяців 2018 року у Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 52 осіб з інвалідністю;
 • 19 осіб мали статус безробітного на початок 2018 року;
 • 30 особам надано статус безробітного протягом 9 місяців 2018 року;
 • 45 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 422  профорієнтаційних  послуги надано 48 інвалідам;
 • 10 осіб працевлаштовано;
 • 0 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • 0 безробітних особи працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску;
 • 16 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 7 осіб пройшли профнавчання;
 • 48 осіб з інвалідністю охоплені 422 профорієнтаційними послугами.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю постійно ведеться облік робочих місць для інвалідів в рахунок 4% квоти.

Протягом 9 місяців 2018 року послугами районної служби зайнятості скористалися 48 осіби з інвалідністю, які отримали 422 профінформаційні та профконсультаційні послуги з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.