Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА 2018 рік СКОЛІВСЬКОЮ РАЙОННОЮ ФІЛІЄЮ ЛОЦЗ

 Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг:

Протягом 2018 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 5175 осіб,  з числа незайнятих трудовою діяльністю. Всього населенню надано  10547 профорієнтаційних послуг (7546 – профінформаційних, 2974 – профконсультаційних, 27 послуг з профвідбору).

З початку року за наданням соціальних послуг звернулось 4282 незайнятих громадян.

Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебуває 276 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 166 - це жінки, 85 – молодь у віці до 35 років, 126 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню та потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Протягом 2018 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 2021 вакансії, які заявили 285 роботодавців, з них укомплектовано 2021.

З цих вакансій 1734 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 265 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 5 днів.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно.

Серед запропонованих вакансій лише 19 - розмір заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону.

Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості та у газетах. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

3. Працевлаштування:

Сколівською районною філією ЛОЦЗ особлива увага приділяється питанням працевлаштування безробітних, які довготривалий час знаходяться на обліку в центрі зайнятості. З втратою роботи людина часто втрачає не лише професійну кваліфікацію, а й мотивацію до праці, задовольняючись допомогою, яку надає держава, а особливо коли додатково отримують і інші соціальні виплати. Тому довготривале безробіття має сталу тенденцію. Проте Сколівською РФ ЛОЦЗ здійснюється комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, постійно діє комісія по розгляду питання довготривалого безробіття.

Фахівці Сколівської РФ ЛОЦЗ прикладають чимало зусиль з метою активізації власних зусиль безробітних щодо влаштування своєї зайнятості. Насамперед, такі безробітні запрошуються на семінари з різних напрямів: інформаційні, де отримують інформацію про стан ринку праці та професії, які користуються попитом, з загальних основ підприємницької діяльності, де мають можливість дізнатися про особливості підприємницької діяльності, її види.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням районної служби зайнятості  протягом 2018 року:

 • 1784 осіб, що становить 167,% до зареєстрованого безробіття ,  з них – 432 зареєстровані безробітні особи, та 1343 інших осіб.
 • 1036  осіб мали статус безробітного;
 • 227 осіб із статусом безробітного були на початок 2018 року;
 • 809 осіб зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 276 осіб мають статус безробітного станом на 01.01.2019 року;
 • 128 безробітних осіб отримали консультацію;
 • 880  безробітних осіб, брали участь у семінарах, з них:
 • 356 безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;
 • 198  безробітних осіб направлено на професійне навчання.

 

 

 

4. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначенні проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання.

Так упродовж 2018 року охоплено профорієнтаційними послугами 1086 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 1086 профінформаційних послуг. Також, з метою виявлення професійних намірів випускників загальноосвітніх шкіл Сколівського району проводилось соціологічне дослідження серед учнів 9, 11 класів. Дослідження надало можливість з’ясувати основні проблеми у сучасних школярів щодо вибору професії та визначити основні напрями профорієнтаційної роботи з випускниками.

Зустрічаючись зі школярами, спеціалісти допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій, упродовж 2018 року організовано та проведено «Марафон актуальних робітничих професій, за участі учнівської молоді 9-10 класів. та інше. Крім того учнівська молодь зі Сколівщини долучена до проведення інноваційного профорієнтаційного проекту «ПрофіКемп», створена команда з числа 9-ти класників ЗОШ І-ІІІ ст.м.Сколе.Учасники команди дослідують туритично-привабливі місця регіону, вивчаючи паралельно професії актуальні на локальному ринку праці.Завдяки проекту створено туристичну карту регіону. В рамках реалізації проекту учнівська молодь приймаза участь в партнерській зустрічі команд учасниць у м.Львові. Під час зустрічі було організовано майстер класи з проведення PR- кампанії, виготовлення сувенірної продукції, основи організації та проведення екскурсії в ролі гіда.

Фахівцями відділу організовано проведення профорієнтаційного заходу «Велика професія маленького школяра» за участі волонтера психолога, з метою інформування про робітниці професії. За допомогою інтерактивних вправ, учнівську молодь ознайомлено з усвідомленим вибором фаху в майбутньому.

Організовано проведення інтерактивного заходу з профорієнтації учнівської молоді «Побачимось у кухарів» на базі відпочинкового комплексу за участі професійного кухаря.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці.

Саме тому службою зайнятості активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.

Протягом  2018 року проходили курс професійного навчання:

 • 234 осіб, що становить 22,6 % до зареєстрованих безробітних;

З початку 2018 року скеровано на навчання 234 осіб з них - шляхом стажування 139 осіб, за груповою формою навчання 0 осіб, на курсах цільового призначення навчалось 88 осіб.

У звітному періоді проходили навчання 230 осіб з них закінчено навчання 224 осіб після закінчення професійного навчання працевлаштовано 216 безробітних осіб за сприяння служби зайнятості.

5. Громадські роботи:

Організація громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити свій матеріальний стан.

З метою залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться широке інформування через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, закладами освіти, медицини, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу.

Впродовж 2018 року заключено 4 договори із сільськими радами на оплачувані громадські роботи,  залучено до громадських робіт 18 сіб, відпрацьовано у середньому 8 юдино - днів, використано на оплату праці у співфінансування із місцевими радами 15,5. грн..

 • брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 273 осіб, що становить 26,4 % від зареєстрованих безробітних, з них: 88 безробітних.

6.  Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право молодим громадянам складно.

Істотною проблемою, пов’язаною з працевлаштуванням випускників є те, що досить складно, а під час неможливо без додаткової інформації передбачити ті професії, з якими звернуться в наступному році випускники навчальних закладів. Місцеві заклади освіти з року в рік насичують ринок праці фахівцями однієї професії, тобто створюється профіцит робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників.

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг є важливим та актуальним питанням сьогодення, без вирішення якого неможливе формування якісно нової робочої сили та забезпечення роботодавця кваліфікованими кадрами. У зв’язку з загостренням проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Львівським обласним центром зайнятості підписано ряд угод про співпрацю з вищими навчальними закладами Львівщини, в яких обидві сторони взяли на себе зобов’язання по вирішенню проблем та забезпечення перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

7. Створеня нових підприємств та фізичних осіб підприємців:

Протягом 2018 року за даними Сколівської районної філії ЛОЦЗ створено 288 нових робосчтх місьць, а саме:

 • 242 нових фізичних осіб-підприємців;
 • 46 идичних осіб;
 • 7 особам надано одноразові допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
 • 17 безробітних осіб працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації працедавцям єдиного внеску;
 • 176 ПОУ ліквідовано;
 • 29 юридичних осіб;
 • 147 ліквідовано фізичних осіб-підприємців.

8. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Протягом 2018 року у Сколівській районній філії ЛОЦЗ перебувало на обліку:

 • 70 осіб з інвалідністю;
 • 19 осіб мали статус безробітного на початок 2019 року;
 • 46 особам надано статус безробітного протягом 2018 року;
 • 60 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 16 осіб працевлаштовано;
 • 0 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • 0 безробітних особи працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску;
 • 14 осіб брали участь у інших роботах тимчасового характеру;
 • 66 осіб з інвалідністю охоплені 549 профорієнтаційними послугами.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю постійно ведеться облік робочих місць для інвалідів в рахунок 4% квоти.

Протягом 2018 року послугами районної служби зайнятості скористалися 66 осіб з інвалідністю, які отримали 549 профінформаційні та профконсультаційні послуги з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.