Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ за 2016 рік СКОЛІВСЬКИМ РЦЗ

1. Звернення незайнятих громадян - отримання соціальних послуг:

Протягом 2016 року за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 1414 осіб із статусом безробітних,  1232 особи з числа незайнятих трудовою діяльністю отримували допомогу по безробіттю.

Всього населенню надано 8030 профорієнтаційних послуг (5596 – профінформаційних, 2412– профконсультаційних, 22 послуги по профвідбору).

Станом на 01 січня 2017 року на обліку перебуває 300 осіб з числа незайнятих. За соціальним складом 149 - це жінки, 142 – молодь, 154 – потребують особливого соціального захисту.

2. Попит на робочу силу та навантаження на 1 вільне робоче місце:

Відповідно до чинного законодавства, роботодавці інформують службу зайнятості про потребу у працівниках.

Протягом 2016 року у банку даних районної служби зайнятості налічувалося 1244 вакансії, які заявили 222 роботодавці. З цих вакансій 1238 було укомплектовано за направленням служби зайнятості 220 роботодавцями. Середня тривалість укомплектування вакансій склала 5 днів.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій, як реальних робочих місць, є від мінімального рівня заробітної плати, що пропонується офіційно. Серед запропонованих вакансій - 2  вакансії – де розмір запропонованої заробітної плати від середньої заробітної плати відповідного регіону

 Службою зайнятості приділяється чимала увага роботі щодо пошуку вакансій та вільних робочих місць. Інформація про вакансії постійно уточнюється шляхом щоденного спілкування з роботодавцями, їх представниками та кадровими службами. На замовлення підприємств, організацій, установ, інформація про вакансії розміщуються на сторінках WEB–порталу служби зайнятості, у районному часописі «Бойківська думка»,  на WEB–порталі FACEBOOK, на сайті Сколівської РДА. Служба зайнятості постійно інформує роботодавців щодо можливості укомплектування підприємств персоналом.

             Протягом 2016 року відбувались виїзні акції біля залізничного вокзалу м.Сколе, організовані Сколівським РЦЗ з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням та укомплектуванням вакансій, поданих роботодавцями.

3. Надання послуг  районною службою зайнятості  у 2016 році.

Послугами районної служби зайнятості скористалися  1414 безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 918 осіб. Зростання  обсягів реєстрації безробітних зафіксовано в травні 2016 року  внаслідок скорочення у державних організаціях та органах внутрішніх  справ району.

          Сприяння працевлаштуванню громадян.

        Частка працевлаштованих зареєстрованих безробітних(у т. ч. за договорами ЦПХ та самостійно) у загальній кількості зареєстрованих у службі зайнятості   у січні – грудні  2016 року становить 39,0 %, питома вага працевлаштованих осіб до надання статусу безробітного, у  загальній кількості громадян, що отримали роботу - 50,0%.  

Протягом 2016 року перебували на обліку:

 

 • осіб мали статус безробітного;
 • осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • осіб із статусом безробітного були зареєстровані на початок 2016 року;
 • осіб зареєстровано протягом звітного періоду січня - грудня  2016 року;
 • осіб мають статус безробітного станом на 01.01 .2017 року;
 • 943 безробітних осіб брали участь у семінарах з «Техніки пошуку роботи», з них:

-    317  безробітних осіб працевлаштовано  після семінарів;

-    240  безробітних осіб  направлено на професійне навчання.

Зокрема, 9 безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю та 23 безробітних – працевлаштовані на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

            Підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.                                                                                За направленням державної служби зайнятості професійне навчання проходили 240 безробітних осіб. Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали  2 особи старше 45 років. Всього отримали 8030 профорієнтаційних послуг 3500 громадян. З метою сприяння самозайнятості населення, забезпечено надання 9 безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

4. Матеріальне забезпечення.

Протягом січня-грудня 2016 року право на отримання допомоги по безробіттю мали 1232  безробітних громадян або 87,1 % до  загальної кількості зареєстрованих безробітних.  Станом на  1 січня 2017 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 300 осіб, з них отримували допомогу по безробіттю  252 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2016 року становив 2004,67 грн.

Чисельність безробітних  за січень-грудень 2016 року - 1414 осіб, у порівнянні з відповідним періодом минулого року ( січень-грудень 2015 року –  становить 1578 осіб), зменшилась  на - 164 осіб.

5. Профорієнтаційна робота та професійна підготовка:

             В профорієнтаційній роботі Сколівської служби зайнятості поряд з груповими та масовими заходами, визначальним є індивідуальний підхід до клієнта, який полягає у визначенні проблем працевлаштування кожної конкретної людини та надання їй адресної допомоги через відповідні профорієнтаційні послуги, що спрямовуються на підвищення мотивації до праці та професійного зростання. Керівників шкіл району письмово проінформовано, що під час літніх канікул інформувати учнів 5-11х класів, що протягом червня-серпня 2016 року щосереди о 12:00 год. в Сколівському РЦЗ будуть проходити профорієнтаційні заходи для учнівської молоді в рамках акції «Світ професій – очима дітей».

            Директорам шкіл були роздані попередньо підготовлені офіційні листи -звернення з додатками, в яких була висвітлена програма профорієнтаційного заходу «Світ професій – очима дітей», розроблена фахівцями з профорієнтації Сколівського РЦЗ, та зразок листів-звернень директорів шкіл до Сколівського РЦЗ для проведення фахівцями профорієнтаційних уроків.

             В розрізі акції «Світ професій – очима дітей» протягом літа 2016 року відбулися: 24.07.2016  – Інтерактивний захід для молоді за сприяння та участі ГО "Імпульс" в с.Тухля в рамках "Свята закладання фундаменту майбутнього дитячого майданчика". 23.08.2016 – Долучення Сколівського РЦЗ до майстер-класу, організованого волонтером ГО "Імпульс" – Honorata Nitkiewicz для школярів с.Тухля. 18.08.2016 – Інтерактивний захід в рамках виїзної акції  без використання мобільного центру профорієнтації в дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку "Старт".

              Протягом 1-9 вересня 2016 року по всіх загальноосвітніх навчальних закладах Сколівського району для учнів 8-11 класів були проведені «Уроки реального трудового життя», 3 з них проведені представниками Сколівського РЦЗ, інші – класними керівниками 8-11 класів шкіл району.

              На виконання листа ЛОЦЗ від 20.09.2016 року «Щодо активізації профорієнтаційної роботи з молоддю» та на виконання Постанови КМУ від 18.02.2016 року «Про затвердження Державної цільової програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» Сколівський РЦЗ спільно з Управлінням відділу освіти Сколівської РДА розпочато у вересні підготовку до ряду профорієнтаційних заходів у рамках акції «Живи і працюй на рідній землі», першим етапом цих заходів заплановано проведення моніторингу учнівською молоддю ПОУ, розташованих на території розташування їх навчальних закладів.

            Окрім того, в червні 2016 року за участю заступника голови Сколівської РДА – В.Білинця, директора Сколівського РЦЗ – І.Тимоцко, керівника ГО «Імпульс» – М.Багрінець та директора НВК середньої загальноосвітньої школи-ліцею  с.Козьова, директора-інноватора в сфері освіти – О.Клепуц, відбулася робоча зустріч.

            В результаті зустрічі представниками Сколівського районного центру зайнятості було запропоновано провести спільний культурно-просвітницький профорієнтаційний захід «Знайди себе у світі професій» на базі народних домів культури Сколівського району та складено проект цього заходу, який відбувався потижнево у народних домах та бібліотеках населених пунктів Сколівського району протягом літа.

Проект

культурно-просвітницького  профорієнтаційного заходу

«Знайди себе у світі професій»

 

 

Мета заходу

Популяризація актуальних професій на ринку праці Сколівщини серед населення, відродження бойківських ремесел.

 

Шляхи здійснення

 

Інформаційна підтримка проведення культурно-просвітницького профорієнтаційного заходу, лекції, інтерактивні заняття, рольові ігри, майстер класи, організація виставок (залучення місцевих майстрів).

 

Партнери заходу

 

Народні доми культури по населених пунктах чи бібліотеки, центр зайнятості, ГО «Імпульс», сільські центри освіти дорослих.

 

Учасники заходу

 

Мешканці сіл, учнівська молодь, представники центру зайнятості, завідувачі народних домів, бібліотекарі, координатори сільських центрів освіти дорослих.

 

Реклама

 

Висвітлення анонсів заходу шляхом публікацій в ЗМІ, за допомогою мережі Internet.

 

Підсумковий етап

 

Підсумковий круглий стіл в НД населених пунктів, в яких протягом тижня буде проходити захід (тижневик  профорієнтаційної роботи).

 

Прогнозовані результати

 

Проінформованість про стан ринку праці та професії, виховання зацікавленості з метою вибору актуальних на ринку праці професій, навчання населення можливості створювання виробів «своїми руками». Розширення партнерських зв’язків. Збільшення користувачів та відвідувачів і підвищення соціального статусу, популяризація народних домів, бібліотек, центру зайнятості.

           Так упродовж 2016 року охоплено профорієнтаційними послугами 582 осіб із числа учнів загальноосвітніх шкіл, з них надано 399 профінформаційних та 183 профконсультаційних послуги. Фахівцями Сколівського РЦЗ проведено 7 профорієнтаційних уроків для учнівської молоді, та 4 акції «Випускник», 1 професіографічна екскурсія на підприємство району для учнівської молоді, 6 інтерактивних заходи для молоді, 3 профінформаційні групові заходи для молоді, в т.ч. учнівської. Відбувся 1 виїзний захід у ДП ЗОВ «Старт», що в с.Коростів Сколівського району. Даними заходами охоплено 582 осіб з числа учнівської молоді. Активно в профорієнтаційній роботі з шкільною молоддю використовуються такі інноваційні розробки, як програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал», які розміщені в 24 школах Сколівського району. Завдяки даним комплексам учні постійно можуть ознайомлюватися з світом професій, актуальними професіями на ринку праці, навчальними закладами, тощо.

Протягом жовтня-грудня 2016 року Сколівським РЦЗ було організовано та проведено два конкурси малюнків: «Моніторингове дослідження підприємств району» та «Профорієнтаційне дерево моєї родини». В останньому – учень 7 класу НВК СЗШ-гімназії с.Тухлі – Микитин Владислав зайняв І місце та його робота була відправлена на обласний конкурс, де зайняв ІІ місце в категорії «Оригінальне висвітлення теми».

         Протягом грудня 2016 року були проведені комплексні освітні заходи, орієнтовані на різні категорії населення в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права з 28.11.2016 по 16.12.2016 року.

         Всі заходи та результати їх проведення висвітлені в соціальній мережі facebook.

 

№ з/п

 

Назва заходу, дата

проведення

Цільова категорія

Примітка

 

 1.  

Профінформаційний семінар «Легальна зайнятість»(Інформаційна лекція на тему: «Право на працю») - 05.12.2016

особи, які отримали статус безробітних

В приміщенні Сколівського РЦЗ, заступником начальника відділу «Сколівського бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вірою Андрейків спільно із начальником відділу надання соціальних послуг Сколівського районного центру зайнятості О.Турчин та провідним юрисконсультом Сколівського РЦЗ О.Самар, проведено лекцію на тему: «Право на працю». Учасників семінару ознайомлено із процедурою офіційного працевлаштування; переліком категорій осіб для яких обов’язкова письмова форма укладення трудового договору; випробувальний термін при прийняті на роботу та ін.

 1.  

Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді(Правова вікторина на тему: «Я знаю як захистити свої права») 06.12.2016

 

учні 10-11 класів

Даний захід відбувся у Сколівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня. Провели його заступник начальника відділу «Сколівського бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Віра Андрейків, начальник відділу надання соціальних послуг Сколівського РЦЗ О. Турчин, педагог - організатор Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Н. Сливка та вчитель правознавства Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Н.Ткачик.

Правова вікторина складалася з чотирьох конкурсів (інтелектуальний штурм, юридична консультація, подорож в минуле, юридичний рахунок).

 1.  

Профінформаційний семінар для працівників закладів освіти (Правопросвітницька лекція на тему: «Права людини починаються з прав дитини») 07.12.2016

учні 5-9 класів, вчителі молодших класів

07 грудня  відбувся захід  у Ялинкуватській ЗОШ I-II ст. з учнями 7-го класу на тему “Права та обов’язки учнів” та

організувала тренінг “Я маю право”, з учнями 5-го класу – міні-лекцію “Права учнів”. З учнями 6-го класу обговорили положення Конвенції ООН про права дитини та закріпили знання написанням тесту на тему: “Права людини починаються з прав дитини”. Для учнів 9-го класу була  організована вікторина під назвою “Я знаю, як захистити свої права” та спільно з директором школи Гриців В.Я. провели бесіду “Обов’язки та відповідальність учнів”. Для учнів 8-го класу організували  тест  “Право-обов’язок”. Після написання тесту учні активно обговорювали свої обов’язки та цікавилися правами.

 1.  

Профінформаційний груповий захід для молоді, в т.ч. учнівської (Експрес-гра «Юридичний поїзд») - 08.12.2016

учні 10-11 класів

В Сколівській академічній гімназії при національному університеті ”Львівська політехніка” Сколівської районної ради Львівської області, заступником начальника відділу ”Сколівського бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В. Андрейків з участю начальника відділу надання соціальних послуг Сколівського районного центру зайнятості О. Турчин, юрисконсульта Сколівського РЦЗ О. Самар, фахівців районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Сколівської РДА – О. Канінець, Д. Бажан проведено дані заходи.

Учні 7, 8 та 9 класів поділилися на три команди з назвами ”ОБОВ'ЯЗОК” ”ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” і ”СОВІСТЬ”. Подорожуючи у вагоні-ресторані юридичного поїзду вони зупинялися на зупинках: ДИТИНСТВО, ШКІЛЬНА , СТУДЕНТСЬКА.

Для долучених до заходу батьків сконцентрувалася увага на  навчання в країні ”Права і Закону”.

 1.  

Профінформаційний семінар для батьків (Книжкова виставка

 

читачі всіх вікових категорій

 1.  

Профінформаційний груповий захід для молоді, у тому числі учнівської(Лекторій-гра на тему: «Права та обов’язки нероздільні») - 09.12.2016

учні 5-9 класів

 

Віра Андрейків - заступник начальника відділу «Сколівського бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з юрисконсультом Сколівського РЦЗ О. Самар, вчителем з основи здоров'я Сколіської ЗОШ -інтернат 1-111 ступеня В. Шуптар провели лекторій - гру на тему : « Права та обов’язки нероздільні» з учнями 6-7-8-их класів Сколівської ЗОШ -інтернат 1-111 ступеня . Обговорювалися наступні питання: "Чи бувають права без обов`язків», "Що таке права дитини?", Що важче визначити: права чи обов`язки? Чому?", "Як співвідносяться права й обов`язки", "Як поважають та захищають права дитини в демократичному суспільстві".

 

Зустрічаючись зі школярами, фахівці допомагають вирішити проблему професійного самовизначення шляхом організації та проведення лекцій, семінарів, професіографічних зустрічей та екскурсій, Днів відкритих дверей, Ярмарок професій та кар’єри, «Уроків реального трудового життя”, профорієнтаційних практикумів, презентацій професій, дискусійних клубів та інше.

На даний час важливого значення набуває питання кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та навичками. Підготовка такого робітника вимагає нових підходів, зміни змісту всього процесу професійної підготовки, застосування сучасних методів навчання, які забезпечували б його оптимальні терміни і відповідали запитам виробництва, ринку праці. Для забезпечення роботодавців  кваліфікованими працівниками в стислі терміни Сколівським РЦЗ активно проводиться робота з організації професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців, навчання на виробництві, підвищення кваліфікації шляхом стажування.    

Протягом 2016 року проходили курс професійного навчання:

240  осіб, що становить 104.3 % до доведеного завдання -230 осіб.

Протягом 2016 року направлено на навчання 240 осіб з них - шляхом стажування 158 осіб, за груповою формою за напрямом «Організація підприємницької діяльності» навчалось  8 осіб, на курсах цільового призначення 71 особа, на замовлення роботодавців 127 осіб, на конкретне робоче місце – 134 особи 7 осіб продовжують навчатися, 1 особа залишила навчання без поважної причини, 231 особу працевлаштовано після закінчення професійного навчання безробітних за сприяння служби зайнятості, 0 осіб працевлаштовані самостійно.

 6. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру.

          Залучення до тимчасової зайнятості.  Чисельність  безробітних осіб, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру у 2016 році становить 284 осіб, що становить 111,4 % з них, у роботах тимчасового характеру 259 осіб та 25 осіб були залучені до громадських робіт.

            Організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом 2016 року взяли участь 284 особи, з них 25 осіб були залучені до громадських робіт, зокрема 1 особу скеровано в Тухлянську сільську раду для надання юридичних послуг учасникам АТО та 18 осіб скеровано в Тухлянську сільську раду для впорядкування та благоустрою територій стадіону в селі та меморіального комплексу ім. Івана Франка, а також 2 осіб в Труханівську сільську раду для проведення соціальної роботи з учасниками АТО, 2 особи у Крушельницьку сільську раду – робітники з благоустрою.

            Сколівським районним центром зайнятості організовувалися роботи тимчасового характеру, за кошти роботодавців де силами безробітних мешканців виконані роботи по впорядкуванню та благоустрою територій села Либохора до яких залучено 14 осіб, села Верхня  Рожанка до яких залучено 9 осіб. А також організовано тимчасові роботи для ТЗОВ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" де взяли участь 5 осіб, для ТзОВ "ПАНСІОНАТ "СЛАВСЬКИЙ" " де взяли участь 5 осіб, для ДП "КОМУНАЛЬНИК" ТзОВ "СТРИЙСІЛЬРЕМБУД" де взяли участь 19 осіб, для ФОП Мичко Ірини Михайлівни - 1 особа та ФОП Калинів Ганни Іванівни - 1 особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРПАТСЬКА МАНУФАКТУРА" – 15 осіб, ФОП ЦМОКАНИЧ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ -10 осіб, ФОП ІВАНИКОВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ – 25 осіб, ФОП ХОМИН МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ – 11 осіб, ФОП ЄВЧИНЕЦЬ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ – 1 особа, ФОП  ІВАНИЩІВ ЛЕСЯ ФЕДОРІВНА – 1 особа, ФОП МЕЦЕВИЧ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ – 1 особа, ФОП ЛЕВКОВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ -  1 особа, ФОП СТЕЧАК СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ – 1 особа, ФОП МАГЕРКО ЛАРИСА ОМЕЛЯНІВНА – 1 особа, ФОП КІРАЛЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ – 2 особи, ФОП МИЦИК ІГОР МИРОНОВИЧ – 2 особи, ФОП МИЧКО ІРИНА ВАСИЛІВНА – 2 особи, ПП "КАРПАТБУД-ПРОЕКТ" -  2 особи, ФОП ЩУРЕВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА – 1 особа, ФОП ФУРІВ ЛЕСЯ БОГДАНІВНА – 2 особи, ФОП ЛЕСІВ РОМАН ІГОРОВИЧ – 2 особи, ФОП БЕЗУШКО РОМАН ІГОРОВИЧ – 12 осіб, КП СКОЛІВСЬКЕ ЖКГ» - 10 осіб, ГК «ВОЛОСЯНКА» - 5 осіб. 

           Фахівці Сколівського районного центру зайнятості постійно вивчають потреби роботодавців у тимчасових працівниках для виконання певних видів робіт. З громадянами, які направляються центром зайнятості на зазначені роботи, роботодавці укладають строкові трудові договори на період їх виконання. Слід зазначити, що учасникам цих робіт забезпечуються усі державні соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством, а оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої Законом. Період участі безробітних у громадських роботах входить до страхового стажу в разі наступної їх реєстрації або перереєстрації, організація таких робіт здійснюється у тісній співпраці з органами влади та місцевого самоврядування. Варто наголосити, що роботодавці, які організовують роботи тимчасового характеру за власні кошти також роблять свій внесок у добру справу – створюють умови тимчасової зайнятості для тих, хто шукає роботу. Практика показує, що така співпраця економічно вигідна для всіх сторін, що задіяні у цьому процесі, адже на будь-якому підприємстві час від часу виникає потреба у виконанні певних видів термінових або незапланованих робіт у стислі строки. Залучення ж додаткової робочої сили з числа безробітних громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості, дозволяє роботодавцям, не відволікаючи кваліфікований персонал від основного виробничого процесу, вирішувати нагальні виробничі завдання.

           Підготовлено та проведено консультації з підписантами  МЕМОРАНДУМА  Проекту   про співпрацю між Сколівською районною державною адміністрацією, Сколівською районною радою,  Сколівським районним центром зайнятості, Громадською організацією «Імпульс» та ТЗОВ «Карпатська мануфактура»  по Проекту «Організація та залучення сільських мешканців до вирощування екологічно чистої продукції  – «Карпатські  лікарські рослини».

            Підготовлено проект Меморандуму про співпрацю між Сколівським районним центром зайнятості, Славським дочірнім лісогосподарське підприємством ЛГП "Галсільліс" та  ГО "Агенція рекреаційного розвитку Сколівщини" «Чиста вода-міцне здоров'я». Метою Меморандуму є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, спрямованої на поліпшення стану джерел, річок та водойм Сколівщини та їх благоустрій. За результатами підписаного Меморандуму передбачається залучення безробітних осіб до тимчасової зайнятості.

7 . Зайнятість молоді:

Держава гарантує молоді право на роботу, але через відсутність досвіду, соціально-правових і професійних знань, вакансій, а часто і моральну неготовність до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право  на працю молодим громадянам складно у Сколівському районі.

Протягом 2016 року .

 • 233 осіб віком до 35 років перебувало станом на 01 січня 2016 року;
 • 430 осіб віком до 35 років зареєстровано протягом звітного періоду;
 • 663 осіб віком до 35 років скористалися послугами служби зайнятості;
 • 235 осіб віком до 35 років працевлаштовані (в тому числі 2 особи започаткували власну справу);
 • 277 осіб віком до 35 років припинили реєстрацію в центрі зайнятості з інших причин;
 • віком до 35 років перебувають на обліку в центрі зайнятості станом на 01 січня 2017 року;
 • 97 осіб віком до 35 років проходили профнавчання;
 • 91 осіб віком до 35 років взяли участь у роботах тимчасового характеру;
 • 615 осіб віком до 35 років отримали 2472 профорієнтаційні послуги;
 • 112 осіб віком до 35 років отримують допомогу по безробіттю станом на 01 січня 2017 року.

8. Протягом 2016 року створено всього 37 нових робочих місць:

 

28 нових робочих місць шляхом компенсації ЄСВ:

      з них 6 соціально вразливих осіб, 22 осіб в пріоритетних видах    економічної діяльності;

9 осіб шляхом одноразової виплати допомоги започаткували підприємницьку діяльність.

9. Зайнятість осіб з інвалідністю:

Сьогодення обумовлює нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Служба зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та підвищенням якості соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Протягом 2016 року в центрі зайнятості району перебували на обліку із статусом безробітного:

 • 50 безробітних  осіб з інвалідністю ( в т.ч. 18 осіб мали статус безробітного на початок 2016 року, 30 особам надано статус протягом  2016 року);
 • 47 осіб отримували допомогу по безробіттю;
 • 17 осіб  з інвалідністю працевлаштовано;
 • 13 осіб проходили професійне навчання;
 • 20 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру;
 • 14 осіб з інвалідністю мають статус безробітного на 01.01.2017 року;
 • 6 осіб з інвалідністю з числа інших категорій громадян, які звертаються до служби зайнятості, охоплені 14 профорієнтаційними послугами, 48 безробітних осіб з інвалідністю з числа безробітних охоплені 283 профорієнтаційними послугами.

Консалтинговий центр

            У Сколівському районному центрі зайнятості взято курс на модернізацію – і це повинно докорінно змінити імідж служби зайнятості і довести її суспільну необхідність. Надважливе питання – наше нове обличчя, максимальна відкритість і наближеність до людей. Сьогодні служба зайнятості реформується, міняється й стратегія розвитку. Отож запроваджуються інновації, покликані зробити службу зайнятості ближчою до шукачів роботи і працедавців. Через це створено консалтинговий центр, як осередок всебічної допомоги підприємцям. У консалтинговому центрі надається комплексна допомога з ведення бізнесу підприємцям-початківцям із числа колишніх безробітних, тому служба зайнятості повинна бути структурою, яка дає людям поштовх до започаткування власної справи і підтримує їх. До консультування залучаються представники різних установ та організацій міста, зокрема державних, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Крім того, для відвідувачів постійно проводяться семінари щодо організації підприємницької діяльності, під час яких є можливість поспілкуватися з успішними людьми, завести нові знайомства, набути майбутніх партнерів по бізнесу та отримати заряд позитивної енергії.

            Протягом 2016 року послугами консалтингового центру скористалось 64 роботодавці та 89 безробітних осіб. У Консалтинговому центрі Сколівського районного центру зайнятості за участю фахівця Стрийської ОДПІ Головного Управління ДФС У Львівській області відбувся семінар на тему: "Нове у податковому законодавстві. Декларування доходів населення», відбувся навчальний семінар для жителів села «Ефективне ведення сільського господарства», на який були запрошені безробітні та зайняте населення. Робота Консалтингового центру проводиться відповідно до затвердженого графіку. 

            Протягом 2016 року запроваджено нові підходи проведення заходів в консалтинговому центрі, зокрема заплановано проведення заходів в форматі цікава розмова за кавою на тему: «Пошук, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин». Також щоденно надаються консультації за різною тематикою, зокрема:

 • онсультування з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин. отримання компенсації ЄСВ за працевлаштування безробітних, проведення перепідготовки кадрів на замовлення роботодавців – Меленчук В.Т.;
 • отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги, відкриття рахунків у банківських установах – Стасів І.І.;
 • консультування з питань державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – Романів Л.І.;
 • ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності,

податкове законодавство – Іванів М.Я.;

 • формлення документів щодо купівлі оренди земельних ділянок – Заліщук Р.Ю.;
 • оботодавцям - про останні зміни в пенсійному законодавстві – Савуляк Б.В.