Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Інформація про хід реалізації Робочого плану щодо виконання заходів Програми зайнятості населення на період до 2017 року за 9 місяців 2017 року

з/п

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

 

Виконання заходу

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначати поточну та перспективну кадрову потребу підприємств. Забезпечувати вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Постійно

Протягом 9 місяців 2017 року постійно визначалась поточна та перспективна кадрова потреба підприємств.

Станом на 01.010.2017 року зареєстровано 43 «перспективних» вакансій в ЄІАС (.NET) з початку року.

Забезпечувалось вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

2

 

 

 

Організовувати роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Упродовж року

(за потреби)

Постійно проводилась інформаційно - роз’яснювальна робота під час індивідуальних послуг та групових заходів щодо підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями. Також подавались статті у районний часопис «Бойківська Думка» та на сторінку «Орієнтир зайнятості», на WEB – портал служби зайнятості, на WEB – портал FACEBOOK, на сайт Сколівської РДА.

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм зайнятості, тощо)

 

 1.  

Співпрацювати із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Самар,

провідний юрисконсульт

Упродовж

року

Сколівський РЦЗ постійно співпрацює із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

 1.  

Сприяти створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних у встановленому порядку.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

 

Упродовж

року

Протягом 9 місяців 2017 року створено 29 робочих місць, з них:

 • 24 нових робочих шляхом компенсації ЄСВ, з них 3 соціально вразливих осіб;

 • 21 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності;

 • 5 особи шляхом одноразової виплати допомоги для започаткування підприємницької діяльності.

 1.  

Провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за кожного працевлаштованого на новостворене робоче місце працівника, якому протягом 12 календарних місяців щомісяця виплачувалась заробітна плата в розмірі не менше ніж три мінімальних заробітних плати.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

 

Упродовж

року

Протягом 9 місяців 2017 року постійно визначалась поточна та перспективна кадрова потреба підприємств.

Станом на 01.10.2017 року зареєстровано 43 «перспективних» вакансій в ЄІАС (.NET) з початку року.

Забезпечувалось вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

 1.  

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив.

 

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Л.Дидів,

заступник начальника

відділу надання соціальних послуг

Упродовж

року

Протягом 9 місяців 2017 року постійно провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з безробітними для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив серед незайнятого населення.

Сколівський РЦЗ постійно сприяє зайнятості населення у сільському зеленому туризмі та місцевому розвитку агросервісних кооперативів шляхом надання професійних консультацій в центрі самозайнятості РЦЗ та шляхом проведення групових заходів, а саме:

 • «Як розпочати свій бізнес?» - 9 в якому взяли участь 34 особи;

 

Всього з числа осіб, що відвідали семінари з даної тематики 5 осіб отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи.

 1.  

Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості, вугільних регіонів та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Л.Дидів,

заступник начальника

відділу надання соціальних послуг

Упродовж

року

Сколівський РЦЗ проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу з питань орієнтації на започаткування власної справи безробітного населення шляхом організації міні - фермерських господарств з метою збуту екологічно чистої сільськогосподарської продукції базам відпочинку, готелям, приватним секторам. Для цього проводяться навчальні семінари для жителів села на тему:

 • Інформаційний семінар «Служба зайнятості – працівникам села» - проведено 1 семінар, в якому взяли участь 12 осіб.

Проводиться інформаційно-підготовча робота щодо можливості зайнятості шляхом заготівлі карпатських лікарських трав та ягід.

 1.  

У разі звернення підприємства розглядати питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж

року

Протягом 9 місяців 2017 року звернень по частковому безробіттю не було.

 1.  

Забезпечувати соціальний захист вивільнюваних працівників з шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

У Сколівському РЦЗ не зареєстровано осіб вивільнюваних з шахт, а також членів їх сімей.

 1.  

Забезпечувати оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводити до уваги шукачів роботи.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж

року

Щоденно в своїй роботі фахівці відділу взаємодії з роботодавцями забезпечують оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводять до уваги шукачів роботи.

Протягом 9 місяців 2017 року було заявлено 1524 вакансії.

 1.  

Забезпечувати постійну наявність актуальних вакансій на громадські та інші роботи тимчасового характеру з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року 239 осіб залучено до тимчасових та громадських робіт за кошти роботодавців з них 10 осіб скеровано на громадські роботи за кошти ПОУ.

 1.  

Залучати працівників у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до громадських робіт у встановленому порядку.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції залучено до громадських та тимчасових робіт не було.

 1.  

Розширювати сферу застосування праці, сприяти зайнятості населення шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року – тренінги та демонстраційні покази не проводились.

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

 

 1.  

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями у різних форматах (семінари 29, тренінги - 0, „круглі столи”- 6, конференції, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

 1.  

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Постійно проводиться інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

 1.  

Сприяти активізації роботи комісій з легалізації зайнятості.

Ініціювати перед органами місцевої влади систематичне проведення нарад з керівниками ринкоутворюючих підприємств з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу, збільшення обсягів зайнятості за рахунок створення гідних умов праці та легалізації зайнятості.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року здійснено 37 виїздів комісії з легалізації зайнятості, легалізовано 129 осіб.

 

 1.  

Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на період до 2017 року і виносити це питання на розгляд районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій райдержадміністрації, колегій департаменту соціального захисту населення райдержадміністрації, а також органів місцевої виконавчої влади.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року здійснювався постійний контроль за виконанням заходів Програми зайнятості населення на період до 2017 року.

Протягом 9 місяців 2017 року:

 • працевлаштовано - 1582 осіб, що становить 176,0%;

 • з них 413 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що становить 94,5%;

 • 1169 інших-осіб, що становить 253,0 % до зареєстрованих безробітних;

 • скеровано на громадські та інші роботи тимчасового характеру - 239 осіб з числа безробітних, що становить 100,4%;

 • з числа безробітних-171особа, інші -68 осіб.

 • проходили навчання – 181 особа, що становить 103,3%;

 • 5 осіб працевлаштовано шляхом залучення до підприємницької діяльності, що становить 100%;

 • 24 осіб працевлаштовано з наданням компенсації ЄСВ;

 • надано 7156 профорієнтаційних послуги 4119 особам.

Підвищення професійної якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві,

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

 

 1.  

Спрямовувати зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року фахівці відділу взаємодії з роботодавцями аналізували поточну та перспективну потребу роботодавців щодо замовлення на навчання.

За 9 місяців 2017 року було укладено 32 договори та скеровано 39 осіб на професійне навчання на замовлення роботодавців.

 1.  

Організовувати роботу з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року проводилась інформаційно-консультаційна робота з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

 1.  

Надавати у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року постійно проводиться інформаційна робота щодо надання у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Протягом 9 місяців 2017 року 3 особи, отримала ваучер що становить 100 %.

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(працевлаштування в рахунок квоти, компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

 

 1.  

Вивчати дотримання роботодавцями квоти на основі інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та забезпечити наявність в базі даних вакансій для працевлаштування громадян зазначеної категорії.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій для працевлаштування громадян зазначеної категорії.

За січень-вересень 2017 року працевлаштовано 12 осіб на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, з них 2 соціально вразливих особи, 10 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності.

Працевлаштовано за направленням служби зайнятості 184 безробітних осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню .

 1.  

Сприяти працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій.

За січень-вересень 2017 року працевлаштовано 12 осіб на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, з них 2 соціально вразливих осіб, 10 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності.

Працевлаштовано за направленням служби зайнятості 184 безробітні особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 1.  

Скеровувати на професійне навчання інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу з безробіття.

Інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року:

 • 17 осіб з інвалідністю працевлаштовано;

 • 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;

 • 8 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру;

 • 15 осіб пройшли профнавчання;

 • 52 особи з інвалідністю охоплені 337 профорієнтаційними послугами.

 1.  

Продовжити практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Упродовж року

Співпраця з ЛКК, МСЕК налагоджена та перебуває на постійному контролі.

 1.  

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

роботодавцями

Упродовж року

Постійно проводиться робота щодо працевлаштування інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи. Так протягом січня - вересня 2017 року за сприяння служби зайнятості зареєстровано 24 вакансії для осіб з інвалідністю.

 1.  

Забезпечити організацію масових заходів обласного значення, у тому числі, для молоді з метою її професійного визначення та здобуття освіти за перспективними професіями, спеціальностями на ринку праці за участі широкого кола роботодавців та навчальних закладів.

О.Дмитришин,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

В.Меленчук,

начальник відділу активної підтримки безробітних

ІІ, ІVквартал

Сколівський РЦЗ постійно бере участь різних профорієнтаційних заходах, виїзних акціях.

 

 1.  

Проводити спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, конференції, семінари з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

 

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року організовано:

 • Презентація роботодавця – 6, в яких взяли участь 41 особа;

 • День відкритих дверей центру зайнятості – 15, в яких взяли участь 222 учасників;

 • Міні –ярмарки вакансій - 8, в яких взяли участь 48 осіб та 8 роботодавців;

 • Семінар «Техніка пошуку роботи. Використання джерел інформації про вакансії» - 39, в яких взяли участь 482 учасник.

 

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

(створення умов для мобільності робочої сили; діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)

 

 1.  

Сприяти підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії в інших областях України тощо.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

У Сколівському районному центрі зайнятості постійно є доступною інформація про наявні вакансії в інших областях України.

 1.  

Проводити роботу щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні тощо. Організовувати та проводити семінари, тренінги „Попередження нелегальної міграції та торгівлі людьми” для цільових груп безробітних, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року постійно проводилась робота щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні тощо; організовуються та проводяться семінари, тренінги на тему „Попередження нелегальної міграції та торгівлі людьми” для цільових груп безробітних, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій - 3 в яких взяли участь 28 осіб, профінформаційний семінар "Легальна зайнятість" за участю державного інспектора із праці 3, в яких взяли участь 28 осіб.

Сколівський РЦЗ постійно проводить роботу щодо запобігання нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми шляхом проведення групових заходів, а саме: Семінар "Запобігання  нелегальній трудовій міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці"12, в якому взяли участь 93 особа.

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

 1.  

Забезпечувати організацію професійного навчання безробітних (першочергово осіб, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів).

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Упродовж року

На постійному контролі тримається професійне навчання безробітних, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів.

Протягом 9 місяців у 2017 року проходили профнавчання 187 осіб.

 1.  

Сприяти працевлаштуванню громадян, котрі звертаються до служби зайнятості з метою пошуку роботи на вільні робочі місця та вакантні посади.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Постійно забезпечували організацію та проведення заходів з підвищення активності шукачів роботи шляхом дотримання загальнодержавної стратегії активізації їх зусиль та зусиль безробітних до пошуку прийнятної роботи.

 1.  

Забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства надання повного спектру соціальних послуг молодим особам віком до 18 років, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, котрі звернулися до центру зайнятості. Здійснювати працевлаштування дітей-сиріт у місячний термін з дня постановки на облік у центрі зайнятості.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року особи із числа неповнолітніх до центру зайнятості за соціальними послугами не зверталися.

 

 1.  

Забезпечити адресний та індивідуальний підхід до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, котрі звертаються до служби зайнятості, у тому числі, за участі та сприянням інших соціальних партнерів, а саме: Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, органів соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів тощо.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Постійно проводиться індивідуальний підхід до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом 9 місяців 2017 року послугами районної служби зайнятості скористалися 52 осіб з інвалідністю, які отримали 337 профорієнтаційних послуг з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Завдяки заходам, проведеним службою зайнятості на протязі 2017 року 15 осіб з інвалідністю проходили професійне навчання, 8 осіб з інвалідністю брали участь у інших роботах тимчасового характеру, 17 осіб працевлаштовані.

 1.  

Забезпечувати охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічну підтримку та навчання методам пошуку роботи осіб, котрі перебувають на обліку в службі зайнятості.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Постійно

Сколівський РЦЗ постійно проводить роботу щодо охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічної підтримки та навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Упродовж 9 місяців 2017 року охоплено 4119 осіб профорієнтаційними послугами, надано 390 профорієнтаційних послуг учнівській молоді.

Всього населенню надано 7156 послуг.

Зокрема - це послуги:

 • 5486 профінформаційного характеру

 • 11 послуг профвідбору

 • 1659 послуг профконсультаційного характеру, в тому числі у формі групових та масових профорієнтаційних заходів, а саме:

 • Презентація навчального закладу - 2, в яких взяли участь 13 осіб;

 • Акція «Випускник» - 13, в яких взяли участь 209 осіб;

 • Виїзні акції центру зайнятості – 24, в яких взяли участь 1204 осіб;

 • Презентація послуг з професійного навчання - 10 , в яких взяли участь 79 особа;

 • Професіографічних екскурсій – 2, в якій взяли участь 50 осіб;

 • Інформаційний семінар з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру - 8, в яких взяли участь 62 особа;

 • Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці регіону - 37, в яких взяли участь 422 особи;

 • Презентація роботодавця – 6, в яких взяли участь 41 особа;

 • Профінформаційний семінар «Легальна зайнятість» - 22, в яких взяли участь 206 осіб;

 • Профінформаційний семінар для осіб старше 45 років - 2, в яких взяли участь 17 осіб;

 • Профінформаційний семінар для працівників закладів освіти – 2, в яких взяли участь 33 особи;

 • День відкритих дверей центру зайнятості – 15, в яких взяли участь 222 учасників;

 • Міні –ярмарки вакансій - 8, в яких взяли участь 48 осіб та 8 роботодавців;

 • Презентації курсів навчання - 2, в яких взяли участь 19 осіб;

 • Семінар «Техніка пошуку роботи. Використання джерел інформації про вакансії» - 39, в яких взяли участь 482 учасник;

 • Інформаційний семінар «Служба зайнятості – працівникам села» - проведено 1 семінар, в якому взяли участь 12 осіб.

 1.  

Відповідно до клопотань відділів освіти, навчальних закладів проводити превентивну роботу з учнями, в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням потреб ринку праці.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Постійно

Сколівський РЦЗ постійно проводить превентивну роботу з учнями в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням потреб ринку праці.

Протягом 9 місяців 2017 року учням загальноосвітніх шкіл надано 390 профорієнтаційних послуг.

Постійно проводяться семінари для учнівської молоді:

 • Презентація навчального закладу - 2, в яких взяли участь 13 осіб;

 • Акція «Випускник» - 13, в яких взяли участь 209 осіб.

 

 1.  

Надавати профорієнтаційні послуги, у тому числі із застосуванням профдіагностики, інвалідам, котрі звернулися до центру зайнятості, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

 

Упродовж року

Протягом 9 місяців 2017 року послугами районної служби зайнятості скористалися 56 осіб з інвалідністю, які отримали 340 профорієнтаційних послуг з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Завдяки заходам, проведеним службою зайнятості на протязі 2017 року 15 осіб з інвалідністю проходили професійне навчання, 8 особа з інвалідністю брала участь у інших роботах тимчасового характеру, 17 осіб працевлаштовані.

 1.  

Проводити профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу у таких заходах від ПОУ.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

За потребою під час масового вивільнення

Протягом 9 місяців 2017 року профінформаційні семінари для вивільнюваних працівників не проводились.

 1.  

Організовувати професійне навчання безробітних відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці Львівщини.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Професійне навчання у Сколівському РЦЗ проводиться на професії, які є перспективними на ринку праці Сколівського району та Львівської області, зокрема на навчання скеровано по професіях:

 • Манікюрник – 1 особа;

 • Слюсар з ремонту автомобілів- 1 особа;

 • Вальник лісу – 2 особи;

 • Обліковець – 3 особи;

 • Продавець продовольчих товарів – 8 осіб;

 • Рамник – 4 особи;

 • Трелювальник – 1 особа;

 • Верстатник деревообробних верстатів – 4 особи;

 • Робітник на лісогосподарських роботах –20 осіб;

 • Кухар – 3 особи;

 • Охоронник – 2 особи;

 • Адміністратор – 3 особи;

 • Бухгалтер – 5 осіб;

 • Пекар – 1 особа;

 • Водій автотранспортних засобів – 2 особи;

 • Майстер лісу – 1 особа;

 • Адміністратор – 1 особа;

 • Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 5 осіб;

 • Продавець непродовольчих товарів – 4 особи;

 • Укладальник-пакувальник – 1 особа;

 • Прасувальник – 1 особа;

 • Юрисконсульт – 1 особа;

 • Спеціаліст з економіки та підприємництва – 1 особа;

 • Фахівці з ОБЖД – 22 особи;

 • Безпечні методи та прийоми обслуговування котелень – 25 осіб;

 • Робітник з благоустрою – 1 особа;

 • Перукар - 2 особи;

 • Черговий по поверху( готелю, кемпінгу, пансіонату) – 13 осіб;

 • Діловод – 1 особа;

 • Касир торговельного залу – 1 особа;

 • Кухонний робітник – 4 особи;

 • Масажист – 2 особи;

 • Офіціант – 3 особи;

 • Оператор пральних машин – 1 особа;

 • Технік з обліку – 1 особа;

 • Механік налагоджувальник – 1 особа;

 • Лісоруб – 1 особа.

 

 1.  

Удосконалювати зміст навчального процесу на основі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Упродовж року

Перебуває на постійному контролі.

 1.  

Здійснювати першочергово професійне навчання осіб, котрі не можуть підібрати роботу (працевлаштування яких ускладнене) через відсутність у них необхідної професії або кваліфікації (осіб без професії, або тих, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; осіб, котрі перебувають на обліку більше 6 міс.; соціально-незахищених осіб) для прискорення їх працевлаштування шляхом попереднього профнавчання, у першу чергу в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

На професійне навчання першочергово скеровуються особи, яким важко конкурувати на ринку праці (особи без професії, або ті, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; особи, котрі перебувають на обліку більше 6 міс і т.д.).

Даної категорії, на навчання скеровано 76 осіб.

 1.  

Організовувати та проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо можливостей та переваг професійного навчання дорослого населення у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо можливостей та переваг професійного навчання дорослого населення у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. З цією метою проведено:

 • презентації курсів навчання - 2, в яких взяло участь 19 осіб;

 • презентації начального закладу - 2, в яких взяло участь 13 осіб.

 1.  

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці області.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

Постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району.

Протягом 9 місяців 2017 року щомісячно висвітлювався стан ринку праці Сколівщини на сторінках «Інформаційного бюлетеня Сколівського РЦЗ «Орієнтир зайнятості» у районному часописі «Бойківська думка», на web порталі FACEBOOK, на сайті РДА.

 1.  

Забезпечити надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади з метою стимулювання самозайнятості населення.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Упродовж року

1 раз у місяць відбувається засідання консультаційного центру з надання консультацій особам, що виявили бажання зареєструватися як суб’єкт господарювання та новоствореним ПОУ. Взяло участь у засіданнях 5 осіб, 5 осіб започаткували власну справу за сприяння Сколівського РЦЗ.