Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Інформація про хід реалізації Робочого плану щодо виконання заходів Програми зайнятості населення на період до 2017 року за 2016 рік

№ з/п

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

 

Виконання заходу

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначати поточну та перспективну кадрову потребу підприємств. Забезпечувати вчасне опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

Постійно

       Протягом 2016 року постійно визначалась поточна та перспективна кадрова потреба підприємств.

 Станом на 01.01.2017 року зареєстровано 27 «перспективних» вакансії в ЄІАС (.NET) з початку року.

         Постійно забезпечували вчасне опрацювання актуальних та перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.     

 За 2016 рік проведено 22 профвідбори на замовлення роботодавців.

Всі особи, які проходили професійний відбір працевлаштовані.

2

 

 

 

Організовувати роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

 

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

Упродовж    року

(за потреби)

        Постійно проводилась інформаційно - роз’яснювальна робота під час індивідуальних послуг  та групових заходів  щодо підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями. Також подавались статті у районний часопис «Бойківська Думка» та на сторінку «Орієнтир зайнятості», на WEB – портал служби зайнятості, на WEB – портал FACEBOOK, на сайт Сколівської РДА.

        В інформаційному секторі центру зайнятості створено куток, наповнений всіма необхідними матеріалами, для інформування населення щодо впровадження механізму підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями. Зокрема інформація про можливість підтверджувати результати неформального професійного навчання за професією кухар (3-4 та 5-6 розряди) у Вищому комерційному училищі Київського національного торгівельно-економічного університету, Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

        На комп’ютері вільного доступу розміщена ця ж інформація в електронному вигляді, а також анкета самооцінювання, яку може заповнити бажаючий підтвердити неформальне навчання на професію «кухар» різних розрядів.

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм  зайнятості, тощо)

 1.  

Співпрацювати із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями,

О.Самар,

провідний юрисконсульт

Упродовж

року

       Сколівський РЦЗ постійно співпрацює із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

 1.  

Сприяти створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних у встановленому порядку.

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

       Одними з пріоритетних напрямів діяльності, що забезпечуватимуть реалізацію державної політики соціального захисту населення від безробіття - є стимулювання збереження існуючих робочих місць, легалізації зайнятості та створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування громадян та стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом надання компенсації в розмірі щомісячного єдиного внеску за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки.    Працівниками центру зайнятості з роботодавцями постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості отримання компенсації витрат по сплаті єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних. У місцевому часописі «Бойківська думка» розміщуються інформаційні матеріали «Створи нове робоче місце – отримай компенсацію!». Роботодавцям направлені листи з роз’ясненням механізму надання компенсації фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та проводиться щоденне інформування при відвідуванні підприємств.

    Протягом 2016 року створено 37 робочих місць, з них:

 • нових робочих місць шляхом компенсації ЄСВ, з них  6 соціально вразливих осіб;
 • осіб в пріоритетних видах економічної діяльності;
 • 9 осіб шляхом одноразової виплати допомоги для започаткування підприємницької діяльності.
 1.  

Провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за кожного працевлаштованого на новостворене робоче місце працівника, якому протягом 12 календарних місяців щомісяця виплачувалась заробітна плата в розмірі не менше ніж три мінімальних заробітних плати.

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

        Протягом 2016 року компенсацій у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за кожного працевлаштованого на новостворене робоче місце працівника, якому протягом 12 календарних місяців щомісяця виплачувалась заробітна плата в розмірі не менше ніж три мінімальних заробітних плати у січні- грудні 2016 року не надавались. 

 1.  

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив.

О.Турчин,

начальник відділу надання соціальних послуг

 

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

.

Упродовж

року

    Протягом 2016 року постійно провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з безробітними для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив серед незайнятого населення.

         Сколівський РЦЗ постійно сприяє зайнятості населення у сільському зеленому туризмі та місцевому розвитку агросервісних кооперативів шляхом надання професійних консультацій в центрі самозайнятості РЦЗ та шляхом проведення групових заходів, а саме:

 • «Як розпочати свій бізнес?» - 7 в яких взяли участь 57 осіб;
 • «Від бізнес - ідеї до власної справи (цикл тематичних семінарів)» - 2 в яких взяли участь 6 осіб;
 • «Семінар з питань організації зеленого туризму» - 1 в якому взяли участь 3 особи.
 • Всього з числа осіб, що відвідали семінари згаданої тематики 9 осіб отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи.
 1.  

Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості, вугільних регіонів та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення

 

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

Упродовж

року

           Сколівський РЦЗ проводить інформаційно –роз’яснювальну роботу з питань  орієнтації на започаткування власної справи безробітного населення шляхом організації міні - фермерських господарств з метою збуту екологічно чистої сільськогосподарської продукції базам відпочинку, готелям, приватним секторам.  Для цього проводяться навчальні  семінари для жителів села на тему:

 • Інформаційний семінар «Служба зайнятості – працівникам села» - проведено 3 семінар, в якому взяли участь 27 осіб;
 • Навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" - проведено 3 семінари в яких взяли участь 40 осіб.

         Проводиться співпраця та організація роботи  з ТзОВ «Карпатська мануфактура» щодо посіву, збору та створення приймальних пунктів по заготівлі карпатських лікарських трав та ягід.

Проведено семінар «Ефективне ведення сільського господарства» із залученням профільного фахівця Сколівської РДА з агропитань та сільського голови с.Задільське для обміну досвідом щодо організації агробізнесу, директором Сколівського РЦЗ було особисто представлено безробітним програми підтримки розвитку с/г районного та обласного рівня, обговорено проблеми розвитку с/г на території населених пунктів Сколівщини.

 1.  

У разі звернення підприємства розглядати питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю.

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

       Протягом 2016 року звернень по частковому безробіттю не було.

 1.  

Забезпечувати соціальний захист вивільнюваних працівників з шахт, а також членів їх сімей, шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру,  професійної підготовки у встановленому порядку.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

       У Сколівському РЦЗ не зареєстровано осіб вивільнюваних з шахт, а також членів їх сімей.

 1.  

Забезпечувати оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводити до уваги шукачів роботи.

 

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж

року

       Щоденно в своїй роботі фахівці відділу взаємодії з роботодавцями забезпечують оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводять до  уваги шукачів роботи.

          Протягом 2016 року було заявлено 1244 вакансії, які заявили 222 роботодавці, з цих вакансій 1235 укомплектовано 220 роботодавцями.

 1.  

Забезпечувати постійну наявність актуальних вакансій на громадські та інші роботи тимчасового характеру з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян.

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

           Протягом 2016 року 284 особи  залучено до тимчасових та громадських робіт за кошти роботодавців з них 25 осіб скеровано на громадські роботи за кошти ФЗДССВБ.

 1.  

Залучати працівників у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до громадських робіт у встановленому порядку.

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Упродовж року

            Протягом 2016 року внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції  залучено до громадських та тимчасових  робіт не було.

 1.  

Розширювати сферу застосування праці, сприяти зайнятості населення шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій, проведення виставково-ярмаркових заходів, підтримки розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі шляхом фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва у разі працевлаштування безробітних.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

Упродовж року

      Для залучення до проектів ЛАДС безробітних осіб, котрі мають намір започаткувати власну справу з утримання молочного поголів’я, а також вже діючих суб’єктів підприємницької діяльності в сфері агробізнесу, котрі започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості Сколівський РЦЗ проводить семінари-тренінги та демонстраційні покази безпосередньо на виробництві.

        Протягом 2016 року тренінги та демонстраційні покази не проводились.

Проведено семінар «Ефективне ведення сільського господарства», на якому безробітним було представлено програми підтримки розвитку с/г районного та обласного рівня, обговорено проблеми розвитку с/г на території населених пунктів Сколівщини.

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

 1.  

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції, тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

      Серед дієвих та результативних засобів підвищення рівня інформованості роботодавців, соціальних партнерів щодо змін законодавчих актів, діяльності районної служби зайнятості, покращення її іміджу, зміцнення авторитету є проведення семінарів для роботодавців та соціальних партнерів служби.

Протягом 2016 року постійно проводилась інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями у різних форматах: 23 семінари, 8- „круглих столів”, 1 - конструктивний діалог  з депутатами Сколівської районної ради на тему: «Найважливіше - працевлаштувати тих, хто пройшов крізь пекло війни», проведено День підприємця у форматі «за кавою», круглий стіл «Модернізація служби зайнятості – інновації у наданні послуг населенню та роботодавціям», круглий стіл «Модернізація служби зайнятості - новвації для роботодавця» – 07.10.2016, святковий захід приурочений до Дня соціального працівника – 04.11.2016, круглий стіл «Професійна реабілітація інвалідів» - 02.12.2016.

 1.  

Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

      Постійно проводиться інформаційно-консультаційна робота з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

 1.  

Сприяти активізації роботи комісій з легалізації зайнятості.

Ініціювати перед органами місцевої влади систематичне проведення нарад з керівниками ринкоутворюючих підприємств з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу, збільшення обсягів зайнятості за рахунок створення гідних умов праці та легалізації зайнятості.

В.Меленчук,  начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

    З метою подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та здійснення заходів, спрямованих на захист прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, у районі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, проте    Протягом 2016 року відповідно до Розпорядження голови Сколівської РДА проведено 34 виїзди комісії з легалізації, охоплено 26  населених пунктів та 69 ПОУ.

           Також керівником центру зайнятості та фахівцями з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями постійно проводилась превентивна робота щодо легалізації трудових відносин на території району. Робота по легалізації заробітної плати, залишається одним із провідних напрямків роботи Сколівського районного центру зайнятості в частині проведення інформаційно-консультативних заходів з безробітними, які звернулись за послугами до районної служби зайнятості.

На сторінці Сколівського РЦЗ FACEBOOK розміщено статті з питань легалізації “тіньової” зайнятості та соціальний ролик «"Легальне працевлаштування - гарантія захищеного майбутнього". Дане питання висвітлювалося при проведенні 9 семінарів для роботодавців.

    Протягом 2016 року проведена інформаційно-роз'яснювальна робота щодо легалізації трудових відносин та забезпеченню прав застрахованих осіб на ринку праці, у тому числі за участю соціальних партнерів на виїзних заходах у всіх населених пунктах та сільських радах району. В селі Тухля де взяло участь 27 роботодавців.

 1.  

Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів програми зайнятості населення на період до 2017 року і виносити це питання на розгляд  районного координаційного комітету сприяння зайнятості, колегій райдержадміністрації, колегій департаменту соціального захисту населення райдержадміністрації, а також органів місцевої виконавчої влади.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

 

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

Упродовж року

         Протягом 2016 року здійснювався постійний контроль за виконанням заходів Програми зайнятості населення на період до 2017 року і виносились ці питання на розгляд колегій райдержадміністрації, колегій управління соціального захисту населення, а також органів місцевої виконавчої влади.

Протягом 2016 року:

 • Працевлаштовано - 1247 особу, що становить 101,05%;
 • з них 552 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що становить 88,6%;
 • 695 інших осіб, що становить 49,1% до зареєстрованих безробітних;
 • Скеровано на громадські та інші роботи тимчасового характеру – 238 осіб з числа безробітних, що становить 111,4%;
 • Скерован на навчання 240 осіб, що становить 104,3%;
 • 9 осіб працевлаштовано шляхом залучення до підприємницької діяльності;
 • надано 8030 профорієнтаційних послуг3500 особам;
 • проведено 22 профвідбори на замовлення роботодавців, які зверталися до Сколівського РЦЗ. Всі особи, які проходили професійний відбір працевлаштовані.

Підвищення  професійної  якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві,

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

 1.  

Спрямовувати зусилля роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання та виробничої практики безпосередньо на виробництві.

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

Упродовж року

        Протягом 2016 року фахівці відділу взаємодії з роботодавцями аналізували поточну та перспективну потребу роботодавців щодо замовлення на навчання. Так упродовж 2016 року було укладено 98 договорів та скеровано 222 особи на професійне навчання на замовлення роботодавців.

 1.  

Організовувати роботу з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

Упродовж року

           Протягом 2016 року проводилась інформаційно-консультаційна робота з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

         Зокрема, в інформаційному секторі центру зайнятості створено куток, наповнений всіма необхідними матеріалами, для інформування населення щодо впровадження механізму підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями. В тому числі інформація про можливість підтверджувати результати неформального професійного навчання за професією кухар (3-4 та 5-6 розряди) у Вищому комерційному училищі Київського національного торгівельно-економічного університету, Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

         На комп’ютері вільного доступу розміщена ця ж інформація в електронному вигляді, а також анкета самооцінювання, яку може заповнити бажаючий підтвердити неформальне навчання на професію «кухар» різних розрядів.

 1.  

Надавати у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

 

Упродовж року

          Протягом 2016 року постійно проводилась інформаційна робота щодо надання у встановленому порядку особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучери для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

         Протягом 2016 року 2 особи, отримали ваучер на проходження професійного навчання, що становить 100 %.

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(працевлаштування в рахунок квоти, компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

 1.  

Вивчати дотримання роботодавцями квоти на основі інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та забезпечити наявність в базі даних вакансій для працевлаштування громадян зазначеної категорії.

 

В.Меленчук, начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

          Протягом 2016 року провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій для працевлаштування громадян зазначеної категорії.

       За січень-грудень 2016 року працевлаштовано 28 осіб на нові робочі місця, за яких здійснюється  компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, з них 6 соціально вразливих осіб, 22 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності.

 1.  

Сприяти працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення В.Меленчук,  начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

      Протягом 2016 року провадилась інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо умов отримання у встановленому порядку компенсацій.

        За січень-грудень 2016 року працевлаштовано 28 осіб на нові робочі місця, за яких здійснюється  компенсація єдиного внеску роботодавцям, з них 6 соціально вразливих осіб, 22 осіб в пріоритетних видах економічної діяльності.

 1.  

Скеровувати на професійне навчання інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу з безробіття.

Інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання.

Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення

Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

Упродовж року

Протягом 2016 року:

 • 17 осіб з інвалідністю працевлаштовано;
 • 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності;
 • 20 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру;
 • 13 осіб пройшли профнавчання;
 • 54 осіб з інвалідністю ( в т.ч. 48 безробітних) охоплені 383 профорієнтаційними послугами.
 1.  

Продовжити практику співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення Л.Дидів,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг,

фахівець з профорієнтації

Упродовж року

      Співпраця з ЛКК, МСЕК налагоджена та перебуває на постійному контролі.

       Відбулася робоча зустріч з метою співпраці з ЛКК та МСЕК на тему: «Професійна та трудова реабілітація інвалідів» (в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного фахівцем центру зайнятості).

 

 1.  

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

О.Турчин,

начальник відділу організації працевлаштування

населення В.Меленчук,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Упродовж року

          Постійно проводиться робота щодо працевлаштування інвалідів, у тому числі, на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.