Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій згідно з Порядком з 21 липня 2017 року

21 липня 2017 року набрав чинності Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій, затверджений Наказом Мінфіну від 24.05.2017 р. №523 (далі – Порядок), опублікованим в бюлетені «Офіційний вісник України» № 57 21.07.2017.

Порядок, розроблений відповідно до ст.52 ПКУ, визначає порядок ведення та форму єдиної бази індивідуальних податкових консультацій. Його дія поширюється на індивідуальні податкові консультації (далі - ІПК), надані в письмовій формі.

У Порядку зазначено, що усі індивідуальні податкові консультації підлягають обов’язковій реєстрації в Реєстрі та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС і повинні містити:

  • назву «Податкова консультація»;
  • дату реєстрації;
  • реєстраційний номер у Реєстрі;
  • опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;
  • обґрунтування застосування норм законодавства;
  • висновок з питань практичного використання норм законодавства, зазначених в ІПК.

Реєстр складається із розділів, які дають змогу здійснювати пошук ІПК за реєстраційним номером, датою, стислим змістом питань (ключові слова), номером судової справи (за наявності) та органом, що надав таку консультацію.

ІПК реєструються в Реєстрі, розміщуються відповідальним за його ведення структурним підрозділом ДФС на офіційному веб-сайті ДФС у знеособленому вигляді та не повинні містити:

  • найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків;
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • податкову адресу платника податків.

Інформація в ІПК має бути актуальною, якісно підготовленою і змістовною та не повинна містити персональних даних, даних з обмеженим доступом, неперевірених або неузгоджених відомостей.

У разі скасування ІПК у судовому порядку така консультація підлягає виключенню з Реєстру та заміні на нову ІПК, що надана з урахуванням висновків суду, у строки, визначені п. 53.2 ПКУ, з відміткою про те, що нова ІПК надана на підставі рішення суду.