Сколівська Районна Державна Адміністрація
Сколівський район, Львівська область

ТГК району

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Однією з основних ланок економіки, яка має забезпечувати стабільний розвиток є промислове виробництво.

Cтаном на 1 січня 2017 року в районі працює 13 промислових підприємств, якими реалізовано промислової продукції на суму 374,1 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 147 % (2015 рік – 254,1 млн. грн.).

В обсязі реалізованої промислової продукції найбільшу частку займає продукція переробної промисловості - 97,8 %, а саме: 72,2 % - виробництво харчових продуктів; 19,8 % - оброблення деревини та виробництво виробів з дерева; 4,1 % - машинобудування; 1,7 % - легка промисловість; найменшу частку займає виробництво та розподілення теплоенергії, водопостачання, каналізації, поводження з відходами - 2,2 % .

Ось уже, декілька останніх років, залишається незмінним внесок нашого району в загальний об’єм виробництва промислової продукції області і складає 0,6%.

Аналізуючи роботу промислових підприємств, слід зазначити, що протягом звітного періоду у промисловості району відбулися позитивні тенденції. Так, в районі нарощено обсяги виробництва ковбасних виробів, яловичини, мороженої телятини та свинини (ТзОВ «Євро Вік»). У легкій промисловості збільшилося пошиття чоловічих та жіночих виробів з тканини (ТзОВ «Італія Джинс Груп»). Більше перероблено деревини (ДП Славсько ЛГ, ДП Сколе ЛГ).

В 2017 році прогнозується реалізувати 375,0 млн.грн. промислової продукції, що становитиме 103,0 % до відповідного періоду минулого року.

Проект програми промислового виробництва на 2017 рік розрахований у відповідності до реального ринку збуту, пошуку шляхів розв’язання проблемних питань на підприємствах, що впливають на скорочення обсягів виробництва та реалізації, розвитку виробництва у інших напрямках господарської діяльності.

Основні завдання на 2017 рік:

- нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;

-освоєння нових виробництв (розширення асортименту промислової продукції);

- розвиток внутрішнього ринку продукції;

- конкурентоспроможність основних видів продукції промисловості;

- створення сприятливого інвестиційного клімату.

СПОЖИВЧІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

Значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району відіграє сфера торгівлі. В районі діє 89 об’єктів роздрібної торгівлі, з них 76 крамниць, 1 ринок та 217 об’єктів ресторанного господарства.

Обсяг роздрібного товарообороту офіційно зареєстрованих підприємств галузі, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у 2016 році склав 269,0 млн. грн., і збільшився на 11 % у порівнянні з 2015 роком.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі та ресторанного господарства в середньому на одну особу складає 5627.6 грн. (у 2015 році – 5025,1 грн.).

На території населених пунктів району відведено місця для розміщення торгівельних рядів та майданчиків для реалізації сільськогосподарської продукції та промислових товарів у селах , визначені дні проведення виїзної торгівлі.

На 2017 рік прогнозується досягти обсягу роздрібного товарообороту в сумі 290.0 млн. грн.

Основні завдання на 2017 рік:

- збільшити обсяги роздрібного товарообороту за рахунок розвитку торгової мережі та активізації діяльності гуртової торгівлі;

- насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами і послугами.

Благоустрій

На території району станом на 01.01.2017 централізоване вивезення твердих побутових відходів проводиться по всіх населених пунктах.

Сколівське ЖКГ - вивіз ТПВ із м. Сколе та с. Корчин (2 населені пункти)

- Славське КВКП - вивіз ТПВ із Славської селищної ради ( 2населені пункти)

- «АВЕ Львів» - вивіз із Н. Рожанківської сільської ради (2 населені пункти)

- ФОП Колега - вивіз сміття із таких місцевих рад, зокрема: В. Синьовидненська, Н. Синьовидненська, Тухлянська, Гребенівська, Крушельницька, Труханівська, Козівська, Плав’янська, Коростівська, Либохорівська, Росохацька, Задільська, Оріська, Лавочненська, Опрорецька, Підгородецька, Сможенська, Завадківська, Волосянківська, Орявська, Головецька, Довжківська, Тухольківська, Хітарська, Ямельницька сільські ради ( 50 населених пунктів).

Проблемним питанням стає те, що всі перевізники вивозять сміття на полігон в м.Стрий, яке значно підняло ціну за утилізацію, що в свою чергу збільшить ціну в 2,5 рази для населення.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, саме розвиток підприємництва створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів залучення  інвестицій. Головною метою розвитку підприємництва є поліпшення бізнес - клімату та реалізація повною мірою його потенціалу.

В районі зареєстровано 1436 суб'єктів малого підприємництва, з них 147 юридичних осіб та 1289 фізичних осіб-підприємців. З розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення в районі припадає 37 малих підприємств.

У малому бізнесі зайнято близько 2100 осіб, з них на малих підприємствах – 1100 осіб. Частка у загальній кількості зайнятих складає 40 % (загальна по району - 4720 чол.).

Частка малого підприємництва від загального обсягу робіт складає 18,5 % .

Питома вага надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності в Зведений бюджет району становить 11% (всього по області – 53,9 %).

За 2016 рік зареєстровано 154 фізичні особи підприємці та 36 юридичних осіб. Знято з державної реєстрації 141 з яких у грудні 2016 р. 66 та припинена діяльність 13 юридичних осіб.

В районі працює Центр надання адміністративних послуг, яким надаються послуги реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної міграційної служби, містобудування та архітектури, Держгеокадастру. Протягом року надано 5578 послуг.

Основні завдання на 2017 рік :

- проведення системного моніторингу за станом розвитку підприємництва;

-сприяння отриманню малими підприємствами у виробниче користування незадіяних приміщень, обладнання, земельних ділянок;

-забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого підприємництва.

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ

Ефективна діяльність економіки визначається станом наповнення бюджету. За 2016 рік до Зведеного бюджету району надійшло 260,042 млн.грн., що на 76,565 млн.грн. більше ніж у 2015 році, або рівень надходжень склав 141,7% (2015 рік -183,477 млн.грн.) .

Збір до Державного бюджету за 2016 рік склав 164,864 млн.грн., виконання 46,0% при прогнозі 357,977 млн.грн., або на 193,112 млн.грн. менше. Основною причиною невиконання прогнозу по збору платежів до Державного бюджету є несплата задекларованих сум та авансових платежів ПАТ “Укрнафта “ по платі за користування надрами для видобування нафти та природного газу в сумі 186,555 млн.грн..

До місцевого бюджету за 2016 рік надійшло 95,177 млн.грн., що на 149,7 %, або на 31,595 млн.грн. більше ніж у 2015 році. Виконання розрахункової бази ГУ ДФС у Львівській області за звітний період склало 117,8 %, або надійшло на 12,911 млн. грн. більше.

Надходження до бюджету в розрізі основних податків склали:

1. Податок на прибуток - надійшло всього 10,674 млн.грн. при прогнозі 7,709 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету 9,373 млн.грн. ( виконання прогнозу 131,8% ), до місцевих бюджетів – 1,3 млн.грн. ( виконання прогнозу 217,6 %.). До факту минулого року спад надходжень по Державному бюджету - 926,2 тис.грн., по місцевому бюджету ріст - 51,8 тис.гривень.

2. Податок на додану вартість – всього мобілізовано 19,680 млн.грн. Прогнозне завдання на 2016 рік виконано на 99,9%. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень – 10,77 млн.грн., (221%).

3. Плата за землю – надійшло всього 13,31 млн.грн., що становить 112,8% прогнозного завдання. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень – 7,919 млн.грн. (246,9 %).

4. Податок на доходи фізичних осіб – всього надійшло 45,53 млн.грн., що становить 112,8% прогнозного завдання. Надходження збільшились на 12,88 млн.грн. до відповідного періоду минулого року(2015 р. - 32,64 млн.грн.).

5. Єдиний податок – надійшло 6,59 млн.грн., що становить 121,6% прогнозу. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень - 1,588 млн.грн. ( 131,7%).

Основні завдання на 2017 рік:- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) до Державного та місцевих бюджетів;
скорочення наявного та недопущення зростання податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей, забезпечення економічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи;

- проведення засідань робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з метою мобілізації грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення заборгованості із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснення контролю за найбільшими підприємствами-недоїмниками та вжиття заходів щодо стягнення належних коштів до бюджету.