Сколівська Районна Державна Адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Охорона здоровя

Медичну допомогу населенню району надають центральна районна лікарня, Славська міська лікарня, 15 лікарських амбулаторій, з них 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (93,3 %) (загальною потужністю 925 відвідувань в зміну), 36 ФАПів.

Для надання медичної допомоги розгорнуто:

- 193 стаціонарні ліжка,

- 32 ліжка денного стаціонару.

В 2016 році по Сколівській ЦРЛ скорочено 27 стаціонарних ліжок з метою оптимізації медичної допомоги в районі.

- КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ» – на 176 стаціонарні ліжка, 5 ліжок денного стаціонару та  потужністю 360 відвідувань в зміну;

- Міська лікарня с.м.т.Славське – на 17 стаціонарних ліжок, 5 ліжок денного стаціонару  та потужністю 105 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками складає  40,34   (на 10 тис.населення),

Забезпеченість ліжками денного перебування у поліклініці (на 10 тис.нас.)   6,67, по області – 10,3.

У 2016 р. медичну допомогу мешканцям Сколівського району надавали 140 фіз. осіб лікарів, в т.ч. пенсійного віку - 35 та 309 фіз. осіб середнього медичного персоналу, в т.ч. 24 пенсійного віку.

Забезпеченість лікарями (штатних посад) на 10 тис. населення становить 29,3 проти 30,5 в 2015 р.

Забезпеченість середнім медперсоналом 64,6 проти 67,37  в 2015 р.

Показник укомплектованості штатних лікарських посад 94,4 % проти 94,7 в 2015 р.

Неукомплетованими лікарськими посадами (не враховуючи посади стоматолога) залишаються ЛА сіл В.Рожанка, та Лавочне, які будуть доукомплектовані лікарями інтернами (згідно скерування ДОЗ ЛОДА), які на даний час проходять інтернатуру та являються жителями Сколівського району, що вирішить питання житла для молодих спеціалістів.

Охоплено лікарями ЗПСМ 37,3 тис. осіб, що складає 77,9 % від усього населення району.

В районі зареєстровано 26,0 штатних посад лікарів ЗПСМ, працює 22 фізичні особи лікарів ЗПСМ. Укомплектованість фізичними особами сімейними лікарями залишається низькою 84,6 % 

Неукомплектованими залишаються  ЛА с.В.Рожанка, ЛА с.Лавочне

На даний час проходять інтернатуру двоє лікарів інтернів, які будуть працевлаштовані в районі. У 2017 р. лікарські амбулаторії (с.В.Рожанка, с.Лавочне)  будуть укомплектовані сімейними лікарями.Лікарська амбулаторія с.В.Рожанка реорганізована в ЛА ЗПСМ.

 Заплановано в 2017 році створити ЛА ЗПСМ м.Сколе та с.м.т.Славське та створити центр ПМСД в м.Сколе на базі поліклінічного відділення КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ».

В районі реалізується обласна цільова програма «Розвиток сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2015 – 2017 рр.».

В 2016 р. придбано медичне обладнання на суму 37,0 тис. грн.

В мережі району працює 25 молодих спеціалістів, з них 11 в ЦРЛ, Славській міській лікарні – 3, СЛА ЗП-СМ – 5, ФАП – 5, інші – 1. Переважно це жителі району, які забезпечені житлом.

Завданням на 2017 рік визнано подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Низька щільність населення (32,2 особи на 1 км2 при середньообласному показнику 116,4 особи на 1 км2), розкиданість населених пунктів, бездоріжжя, віддаленість від районного центру (найвіддаленіший населений пункт розташований на відстані 60 км від ЦРЛ) – це ті географічні особливості, що ускладнюють можливості надання медичної допомоги населенню району.