Сколівська Районна Державна Адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Бюджет

В І півріччі 2017 року до районного бюджету надійшло 251369,1 тис. грн доходів загального та спеціального фондів, або 57,2 відсотка до річних призначень, в тому числі: до загального фонду – 247763,5 тис.грн, спеціального фонду – 3605,6 тис.гривень.

З державного бюджету до бюджету району в повному обсязі поступили планові базова дотація і додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я, відповідно, в сумах 6793,1 тис.грн та 12757,8 тис.грн, медична і освітянська субвенції, відповідно, в сумах 21722,3 тис. грн та 66925,2 тис. гривень.

Надходження соціальних субвенцій з державного бюджету склали – 83147,3 тис.грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 16939,6 тис.грн або 20,4%.

З державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій поступило 1676,0 тис.грн субвенції, в тому числі: на реконструкцію з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня - 1200,0 тис.грн та будівництво школи на 150 учнівських місць с.Коростів Сколівського району - 476,0 тис.гривень.

Крім цього, з державного бюджету районному бюджету виділено субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, відповідно, в сумах 241,3 тис.грн та 89,1 тис.гривень.

З обласного бюджету район одержав 1809,2 тис. грн субвенцій, в тому числі за загальним фондом - 879,2 тис. грн та спеціальним фондом – 930,0 тис. гривень.

Для збалансування сільських бюджетів з районного бюджету надано 719,2 тис. грн іншої додаткової дотації.

Також, з районного бюджету за загальним фондом виділено 498,2 тис. грн субвенцій сільським бюджетам.

З бюджетів нижчого рівня надійшло 2560,2 тис. грн субвенцій, в тому числі за загальним фондом - 2558,5 тис.грн та спеціальним фондом - 1,7 тис. гривень.

До загального фонду районного бюджету в І півріччі 2017 року надійшло 51449,7 тис.грн податків, зборів (обов’язкових платежів), що складає 118,9 % запланованих показників на звітний період (+8159,3 тис.грн) та 84,3% до річних річних показників.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року поступлення зросло в 3,1 рази, або 34689,7 тис.гривень.

Податок та збір на доходи фізичних осіб є основним джерелом накопичення дохідної частини районного бюджету і становить 99,9 % надходжень загального фонду.

В січні-червні 2017 року поступлення цього податку склали 51337,6 тис. грн проти 16713,7 аналогічного періоду минулого року.

На обсяги надходження податку з доходів фізичних осіб вплинули такі чинники, як:

- зміна місцезнаходження (реєстрація на території району) платника податку на доходи фізичних осіб ТЗОВ "ОККО-РІТЕЙЛ". В січні-червні 2017 року поступило 26196,5 тис.грн податку, що складає 51 відсоток до загальних надходжень;

- ріст заробітної плати. Тобто, проти відповідного періоду минулого року поступлення податку зросло на 50,4% , в сумі це 8427,4 тис.гривень.

Надходження інших податків, зборів та платежів незначні.

В звітному періоді надійшло 0,3 тис.грн податку на прибуток підприємств  та 0,6 тис.грн частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

Поступлення за користування водними об'єктами на умовах оренди склали 0,4 тис.гривень.

Від наданих послуг, що здійснюються районними державними адміністраціями надійшло 10,8 тис.грн адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і 99,2 тис.грн адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

До спеціального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 1850,4 тис.грн, з них 1844,9 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ та 5,5 тис.грн - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 443,4 тис.грн за рахунок власних надходжень.

У І півріччі 2017 році бюджетними установами районного підпорядкування (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) проведено видатків на загальну суму 228533,1 тис. грн, або 51,6 відсотка до уточненого річного плану, в тому числі до загального фонду – 215647,7 тис. грн, або 51,4 відсотка, спеціального фонду – 12885,4 тис.грн, або 55,4 відсотка.

Видаткова частина районного бюджету, без урахування цільових соціальних субвенцій з державного бюджету, виконана в сумі – 145385,8 тис. грн, або на 52,7% до плану 2017 року.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ склали 116309,3 тис. грн, що на 45114,6 тис. грн, або 38,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Видатки на продукти харчування проведено у сумі 1008,3 тис. грн, що на 41,4 тис.грн або 4,1% менше показника І півріччя 2016 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 9333,3 тис. грн, що на 1226,7 тис.грн більше аналогічного періоду минулого року.Ріст видатків на енергоносії склав 13,1%.

Видатки на придбання медикаментів склали 468,6 тис.грн, що на 20,2 тис.грн менше показника січня-червня минулого року.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних установ спрямовано 4784,2 тис. грн, що на 4463,4 тис.грн. більше показника І півріччя 2016 року.

Касові видатки у звітному періоді на капітальні ремонти, будівництво, реконструкцію бюджетних установ склали 3595,5 тис.грн проти 1349,8 тис.грн у січні-червні 2016 року.

На капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів використано 2491,5 тис.грн, що на 2313,5 тис.грн більше показника відповідного періоду минулого року.

Протягом І півріччя 2017 року на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу спрямовано – 64552,1 тис. грн; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 533,1 тис. грн; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот спрямовано 16640,3 тис. грн, надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  – 1421,8 тис.гривень.

На утримання апарату районної ради за загальним фондом за січень-червень поточного року використано 1050,2 тис.грн. або 48,4 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 1050,0 тис.грн або 48,4 відсотка, спеціальним фондом – 0,2 тис.грн. або 100,0 відсотка.

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року видатки на утримання районної ради збільшились на 1208,1 тис. грн, або 55,6 відсотка.

Протягом звітного періоду районною радою забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що використано 928,3 тис.грн, на комунальні послуги та енергоносії спрямовано 69,5 тис.гривень.

На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом січня-червня 2017 року використано 92907,9 тис.грн. або 53,7 відсотка до планових призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 87354,5 тис.грн або 53,8 відсотка, спеціальним фондом – 5553,4 тис.грн. або 51,8 відсотка.

За рахунок освітянської субвенції з державного бюджету на утримання установ освіти спрямовано 59974,6 тис.грн, інших субвенцій із обласного та місцевих бюджетів використано, відповідно, 219,2 тис.грн та 1350,2 тис.грн, за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами використано 12,5 тис.гривень.

Порівняно із аналогічним періодом минулого року видатки на утримання галузі збільшились на 38513,0 тис.грн або 41,5 відсотка.

Протягом звітного періоду закладами освіти районного підпорядкування забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що використано 80097,5 тис.гривень. Повністю забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що використано 5184,4 тис.гривень.

У І півріччі 2017 року з районного бюджету фінансувалося 14 дошкільних закладів освіти, 51 загальноосвітня школа, загальноосвітня школа – інтернат І–ІІІ ступеня, БДЮТ, методкабінет, логопедкабінет, ПМПК, централізована бухгалтерія та господарська група. У загальноосвітніх школах району у 383 класах – комплектах навчається 5278 учнів. Середня наповненість класу -комплекту складає 13,78 учня при минулорічному показнику – 13,92 учня.

Для придбання продуктів харчування використано 873,3 тис.гривень.

Трансферти населенню склали 558,8 тис.грн, з них:

- виплата кишенькових грошей дітям-сиротам у школі-інтернаті – 0,5 тис.грн;

- виплата одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення школи-інтернату – 10,7 тис.грн;

- утримання будинків дитячого типу та прийомних сімей – 533,1 тис.грн;

- допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 14,5 тис.грн.

На капітальні видатки спрямовано 5010,0 тис.грн, з них на:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3432,2 тис.грн;

 • капітальний ремонт – 1577,8 тис.гривень.

Станом на 01.07.2017 року установами освіти допущено кредиторську заборгованість по відрядженнях в сумі 4,5 тис.гривень.

На утримання установ охорони здоровя використано 25550,1 тис.грн. або 48,8 відсотка до річних планових призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 23984,9 тис.грн або 47,7 відсотка, спеціальним фондом – 1565,2 тис.грн. або 77,1 відсотка.

Порівняно із І півріччям 2016 року видатків на галузь проведено на 8657,6 тис.грн або 33,9 відсотка більше.

На оплату праці з нарахуваннями використано 19413,2 тис.грн, на комунальні послуги та енергоносії – 3215,0 тис.грн, придбання медикаментів і перев’язувальних засобів – 467,3 тис.грн, продуктів харчування – 135,0 тис.гривень. на відшкодування пільгових пенсій – 51,9 тис.грн, відшкодування за медикаменти пільговій категорії громадян – 384,5 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1274,6 тис.гривень.

Установами охорони здоров”я на звітну дату допущено кредиторську заборгованість за придбані предмети, матеріали, інвентар на суму 8,6 тис.гривень.

На утримання установ і проведення заходів соціального захисту та соціального забезпечення населення за загальним і спеціальним фондами використано 89300,1 тис.грн або 50,0 відсотка до річних призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 89184,4 тис.грн (50,0 відсотка), спеціальним фондом – 115,7 тис.грн (52,3 відсотка).

Порівняно з минулим роком видатки галузі зросли на 18808,7 тис.грн або 21,1 відсотка.

На надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв"язку використано 24,2 тис.грн, що на 10,5 тис.грн менше відповідного періоду минулого року.

За І півріччя 2017 року на надання одноразових грошових допомог з районного бюджету використано 383,1 тис.грн, що на 139,8 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

На утримання районного центру соціальних служб для сімї, дітей і молоді та проведення програм використано 352,0 тис.грн. або 48,1 відсотка до річних уточнених призначень.

Порівняно із І півріччям 2016 року видатків на галузь проведено на 130,9 тис.грн більше.

На оплату праці з нарахуваннями використано 336,4 тис.грн, на оплату за спожиті енергоносії – 11,8 тис. гривень.

На соціальні програми і заходи у справах молоді використано 25,2 тис.грн що складає 50,4 відсотка до річних призначень.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за звітний період використано 5804,0 тис.грн або 54,1 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з них: по загальному фонду – 5688,3 тис.грн або 54,1 відсотка, спеціальному фонду – 115,7 тис.грн або 52,4 відсотка.

Порівняно із січнем-червнем 2016 року видатків на утримання установи проведено на 1625,8 тис.грн. або 28,0 відсотка більше.

На оплату праці з нарахуваннями використано 5512,1 тис.грн, комунальні послуги та енергоносії – 33,5 тис. грн, трансфертів населенню – 83,9 тис.гривень.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами за І півріччя 2017 року використано 95,4 тис.грн, що складає 49,2 відсотка річних призначень, або на 17,0 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На надання пільг місцевого значення за рахунок субвенції із обласного бюджету на відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку, сім”ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності, використано 2,1 тис.грн або 31,3 відсотка планових призначень із урахуванням змін.

На утримання установ культури районного підпорядкування протягом січня-червня 2017 року використано 11303,9 тис.грн. або 55,1 відсотка до планових призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 10446,1 тис.грн або 55,0 відсотка, спеціальним фондом – 857,8 тис.грн. або 56,8 відсотка.

Порівняно із аналогічним періодом 2016 року видатки на галузь збільшились на 3913,4 тис.грн або 34,6 відсотка.

Протягом звітного періоду закладами культури районного підпорядкування забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що використано 9638,0 тис.грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що використано 819,1 тис.гривень. На придбання предметів і обладнання довгострокового користування спрямовано 77,4 тис.грн, на капітальний ремонт – 646,2 тис.гривень.

На фінансову підтримку газети Бойківська думка використано 188,0 тис.грн, що на 8,0 тис.грн більше проти минулого року.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у січні-червні поточного року використано 44,4 тис.гривень.

На утримання ДЮСШ протягом звітного періоду використано 536,2 тис.грн. або 46,2 відсотка до планових призначень із урахуванням змін, з них на оплату праці з нарахуваннями використано 383,9 тис.гривень.

На реалізацію Програми фінансової підтримки громадської організації "Сколівська районна федерація волейболу" спрямовано 30,0 тис.грн або 100,0 відсотка до річних призначень.

На реалізацію Програми фінансової підтримки громадської організації "Сколівський клуб Гепард-Сколе" спрямовано 10,0 тис.грн або 100,0 відсотка до річних призначень.

Порівняно з минулим роком видатків на фізичну культуру і спорт проведено на 109,5 тис.грн. більше.

На реалізацію Районної програми збереження об'єктів культурної спадщини Сколівського району використано 40,,0 тис.гривень.

На проведення Програми розвитку рекреації і туризму в Сколівському районі використано 24,9 тис.гривень.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення заходів по створенню лісових культур та проведення заходів по вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення в рамках реалізації обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки використано 424,8 тис.гривень.

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на створення резерву паливно-мастильних матеріалів використано кошти в сумі 297,4 тис.гривень.

На проведення реконструкції загальноосвітніх шкіл спрямовано 1371,6 тис.грн,

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на реконструкцію з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Грушевського використано 731,2 тис.грн. Крім цього, на даний проект спрямовано 199,3 тис.грн іншої субвенції Верхньосиньовидненської селищної ради;

- за рахунок коштів з районного бюджету в сумі 334,4 тис.грн виконано роботи: з реконструкції котельні Тухлянського НВК "СЗШ-гімназія" – 292,5 тис.грн та реконструкції з добудовою Верхньорожанківської ЗОШ І-ІІ ст. на 41,9 тис.гривень;

- за кошти іншої субвенції Сколівської міської ради на розроблення проектно-кошторисної документації по добудові існуючого приміщення Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступеня використано 106,7 тис.гривень.

 

За рахунок коштів іншої субвенції на виконання обласної Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки з обласного бюджету виділено кошти в сумі 392,3 тис.грн, використано – 368,9 тис.грн, з них на:

 • капітальний ремонт (утеплення перекриття із заміною покрівлі) приміщення Лавочненської ЗОШ І-ІІ ст. №2 Сколівської районної ради Львівської області – 75,9 тис.грн;

 • капітальний ремонт (заміна вікон) Росохацької ЗОШ І-ІІІст. в с.Росохач, Сколівського району , Львівської області – 60,1 тис.грн;

 • капітальний ремонт (заміна вікон) Задільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області – 83,2 тис.грн;

 • капітальний ремонт (заміна вікон) РНД "Бескид" Сколівський район, м.Сколе, вул.Данила Галицького,56 – 149,7 тис.гривень.

Для збалансування сільських бюджетів з районного бюджету надано 719,2 тис.грн іншої дотації, а саме:

- Верхнячківській сільській раді – 27,9 тис.грн;

- Довжківській сільській раді – 80,9 тис.грн;

- Завадківській сільській раді – 72,1 тис.грн;

- Задільській сільській раді – 86,4 тис.грн;

- Кам”янській сільській раді – 81,8 тис.грн;

- Корчинській сільській раді – 15,5 тис.грн;

- Крушельницькій сільській раді – 115,8 тис.грн;

- Либохорівській сільській раді – 36,7 тис.грн;

- Росохацькій сільській раді – 56,1 тис.грн;

- Риківській сільській раді – 96,2 тис. грн;

- Труханівській сільській раді – 49,8 тис. гривень.

Із районного бюджету надано 498,2 тис.грн іншої субвенції низовим бюджетам, з них на:

 • капітальний ремонт (заміна покрівлі) приміщення корпусу №2 Народного Дому "Просвіта" в смт.В.Синьовидне – 175,0 тис.грн;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою навчального корпусу школи під дошкільний навчвльний заклад на вул. Шевченка,24 с.Волосянка – 85,0 тис.грн;

 • реконструкцію приміщення адмінбудинку під дитячу дошкільну установу в с.Крушельниця Сколівського району Львівської області вул.Б.Хмельницького,10 – 96,0 тис.грн;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вуличного освітлення с.Н.Синьовидне – 7,2 тис.грн;

 • будівництво освітлення с.В.Рожанка – 35,0 тис.грн;

 • капітальний ремонт ДНЗ "Дзвіночок" в с.Труханів – 100,0 тис.гривень.

З районного бюджету на будівництво ФАПу в с.Хащовання передано обласному бюджету субвенцію на виконання інвестиційних проектів в сумі 530,0 тис.гривень.

У звітному періоді профінансовано: Програму підтримки органів виконавчої влади Сколівського району на 2017 рік (2200,5 тис.грн), Цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Сколівському районі на 2016-2020 роки (80,0 тис.грн), Комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Сколівського району на 2016-2020 роки (50,0 тис.грн), Програму покращення матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Сколівському районі Львівської області в 2017 році (70,0 тис.грн), Цільову програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань у Сколівському районі на 2017 рік (220,0 тис.грн), Програму покращення матеріально-технічної бази відділу Держгеокадастру у Сколівському районі у 2017 році (40,0 тис.грн), Цільову програму ведення містобудівного кадастру у Сколівському районі на 2017 рік (40,0 тис.гривень).

На проведення робіт по облаштуванню рекреаційної зони "Водоспад на р.Кам"янка та в урочищі Колодка, спрямованих на збереження природних комплексів та об"єктів території НПП "Сколівські Бескиди", відновлення популяції зубра європейського в українській частині Східних Карпат, проведення поточного ремонту еколого-просвітницького центру в Крушельницькому лісництві НПП "Сколівські Бескиди", проведення заходів щодо пропаганди екологічних знань для НПП "Сколівські Бескиди" за рахунок субвенції з обласного бюджету використано 930,0 тис.гривень.

Районною радою по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сколівського району та організації проведення протокольних та соціально-культурних заходів використано 15,7 тис.гривень.

Станом на 01.07.2017 року заборгованість по загальному фонду складала 15518,3 тис.грн, в тому числі по:

 • трансфертах населенню – 15505,2 тис.грн (державні субвенції – 15499,1 тис.грн, в тому числі по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати ЖКП, відповідно, 11584,5 тис.грн та 1206,8 тис.грн, по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати твердого палива, відповідно, 1854,1 тис.грн та 853,7 тис.гривень); за надані пільги зв”язку – 6,1 тис.грн;

 • інших видатках – 13,1 тис.грн (за придбані предмети, матеріали, інвентар установами охорони здоров”я – 8,6 тис.грн, відрядження по установах освіти – 4,5 тис.гривень).

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість складає 1,9 тис.грн по капітальному ремонту установ освіти.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду складає 2237,2 тис.гривень.

 

У порівнянні з початком року по загальному фонду кредиторська заборгованість зросла на 3181,9 тис.гривень. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість зменшилась на 118,6 тис.грн, а дебіторська заборгованість зросла на 2237,2 тис.гривень.